go up

På Svømmetinget i Bergen 16. – 18. april 2004 skal det velges nytt styre og nye utvalg og komitéer.


 


Valgkomiteens medlemmer vil gjerne ha innspill på personer som kan være aktuelle kandidater til å være medlem av Svømmeutvalget og Stuputvalget.

Du kan sende mail og/eller ringe til valgkomitéen fram til og med søndag 1. februar 2004.


 


Valgkomiteen i Norges Svømmeforbund består av følgende personer:


 


Leder
Helge Skretting
Tlf p: 5168 7321. Tlf a: 5163 6105. Mobil: 9822 9459.
E-post: Helge_Skretting@minolta.no


 


Medlem
Karin Aakermann 
Ttlf p: 2300 9663. Tlf a: 2279 6640. Mobil: 9221 4501.
E-post: karin@tallberg.no


 


Medlem
Lars Petter Heggelund
Tlf p: 6295 1627. Tlf a: 6295 0820. Mobil: 9301 8263.
E-post: lars@klubben.no


 


 


 

Valgkomitéen ønsker innspill på personer som kan være aktuelle kandidater til å være medlem av Svømmeutvalget og Stuputvalget i Norges Svømmeforbund. Frist for innspill: Søndag 1. februar.

X