go up

Klubbutviking i NSF


Hensitken med klubbutvikling er å bygge velfungerende svømmeklubber og svømmegrupper i idrettslag gjennom kompetanseheving, prosessveiledning og bevisstgjøring på klubbnivå.


 Det ble i 2012 gjennomført ca 80 klubbutviklingsprosesser i NSFs medlemsklubber. Dagens veilederkorps består av 10 klubbveiledere. For å komme ut til enda flere klubber, samtidig som vi ønsker å forsterke dialogen vi har med mange klubber, er NSF på utkikk etter personer med relevant erfaring, personlighet og kompetanse som ønsker å bidra til utvikling av NSFs medlemsklubber.Mer informasjon om hvilke tilbud NSF har innen klubbutvikling finner man under klubbutvikling i venstremenyen.


 
Hva er en klubbveileder?


Klubbveilederen er prosessveilederen som leder klubbesøk- og oppfølgingsbesøk ute i klubbene. Rollen til klubbveilederen er å bistå i å analysere status, og definere handlinger og tiltak som er viktige ut fra klubbens ønsker og behov.
Det finnes forskjellige typer klubbveileder med forskjellige kompetanseområder. I NSF deles hovedsakelig veilederne i to grupper: Norges Svømmeskoleveileder og klubbveileder som gjennomfører klubbesøk. Klubbveiledere kan spesialisere seg på virksomhetsplan og/eller styrearbeid i praksis


 
Veileder i Norges Svømmeskole:


Norges Svømmeskoleveileder krever erfaring innen organisering og drift av en svømmeskole. Det er ikke et krav å ha vært svømmeskoleansvarlig, men det kan være en fordel. Personen må ha god kjennskap til Norges Svømmeskolekonseptet.


 
Klubbveileder til klubbesøk


Personen må ha kjennskap til klubbdrift og ha en tydelig personlighet som kan veilede klubber gjennom utviklingsprosesser.
NB!


Det vil ikke bli rekruttert til alle regioner i denne omgang, men vi oppfordrer allikevel aktuelle kandidater til å søke. Personer som ikke dekker overnevnte regioner bes også å søke da man muligens skal ha flere veiledere i fremtiden.
Oppgaven: • Planlegge, gjennomføre og evaluere klubbutviklingsprosesser
 • Følge klubber over tid
 • Samarbeide med andre veiledere i NSFs veilederkorps
 • Være en god ambassadør for NSF og klubbutviklingKvalifikasjoner: • Lyst til å arbeide med klubbutvikling
 • Erfaring og innsikt i klubbdrift
 • Kapasitet til å gjennomføre minimum 6 besøk per år
 • Ikke innehar andre sentrale roller innen svømmeidretten som vil påvirkes negativt eller nedprioriteres på grunn av et engasjement innen klubbutvikling.Personlige egenskaper • Ydmyk og prosessorientert
 • Utadvendt
 • Læringsvillig
 • Selvstendig
 • God formidlingsevneSkolering og oppfølging av veiledere/NSF tilbyr • Skolering høsten 2011
 • En hospiteringsperiode høsten 2011 til å bygge erfaring

  • Hospitere med en erfaren klubbveileder på 1 besøk som observatør
  • Gjennomføre et besøk sammen med en erfaren klubbveileder

 • Etter en prøveperiode vil NSF kunne tilby to – årlige kontrakter med veileder
 • Årlig veiledersamling i januar/februar
 • Relevant veileder – materiell
 • Være en del av NSFs veiledernettverk
 • Kontinuerlig oppfølging fra NSF

 
Godtgjørelse


Klubbveiledere i NSF har ikke en stillingsprosent, men gjør prosessbesøk etter behov. Besøkene er gratis for klubbene. Reise-, oppholds- og diettomkostninger for klubbveilederen dekkes av NSF etter statens regulativer. Honorar for gjennomførte oppdrag i klubb etter hospiteringsperioden.


 
Kjenner du noen som kan være potensiell kandidat?


Kretser og klubber eller enkeltpersoner kan foreslå kandidater som de tror kan gjøre en god jobb som klubbveileder i Norges Svømmeforbund.


Forslaget skal inneholde: navn på person og en kort begrunnelse hvorfor denne personen er foreslått.NSF søker spesielt potensielle kandidater som kan dekke region:


– Nord Norge


– Midt Norge


– Sunnmøre


– Østlandet/Oslo


 

Søknad


Søknaden på maksimalt 1 side skal inneholde: • Navn, alder, adresse og kontaktinformasjon.
 • Hvilke type veileder som er aktuelt
 • Relevant erfaring for å være veileder, beskrive kapasitet og fleksibilitet til å gjennomføre prosesser, samt beskrive hvilke andre roller som innehas i svømmesporten eller andre idretter 


Søknadsfrist: 20.juni


 
Søknad eller nominasjon sendes til: lasse@svomming.no


NSF ønsker at attester og referanser legges med søknaden / nominasjonen hvis mulig.


Det tas forbehold om endringer i utlysningen.


Søknad kan lastes ned HER.
Kontaktperson for spørsmål: Lasse Hoel, NSF


Mail: lasse@svomming.no


Telefon: 45 88 54 01

Klubbutvikling er et satsningsområde hos Norges Svømmeforbund. I den forbindelse søkes etter personer som har erfaring, kompetanse og motivasjon til å kunne bli klubbveiledere tilknyttet NSF.

X