go up


 


Norges Svømmeforbund har som mål i Virksomhetsplanen 2013-2016 å bli en mer aktiv samfunnsaktør sentralt og lokalt. NSF ser på svømming som en god aktivitet for ulike målgrupper og mener at klubbene kan bidra i det lokale folkehelsearbeidet, deriblant for overvektige. Aktivitetstilbud innen folkehelse skal være et samarbeid mellom klubb og kommune/lokale helseaktører. NSF arbeider mot at flere klubber bidrar i lokalsamfunnet med aktivitetstilbud for overvektige. Vi har følgende mål:  • Å bidra til å inkludere barn, unge og voksne med overvekt inn i et organisert aktivitetstilbud og miljø i regi av en svømmeklubb
  • Å tilby fast aktivitet/trening lokalt for overvektige
  • Å skape eller videreføre samarbeid med lokale folkehelseaktører, instanser og organisasjoner som grunnlag for et varig aktivitetstilbud i regi av svømmeklubben
  • Å styrke klubbens rolle som en aktiv og troverdig samfunnsaktør

 


 


Utvikling av aktivitetskonsept for overvektige


NSF har gjennom midler fra NIF og Folkehelsedirektoratet satt igang et prosjekt med å utvikle en modell for hvordan klubber kan bistå i det lokale folkehelsearbeidet med å være en bidragsyter for bedre folkehelse hos overvektige. 4 pilotklubber er med i en arbeidsgruppe som i løpet av 2014/2015 skal utvikle en modell for et aktivitetstilbud for overvektige barn, ungdom og voksne.
 


Bakgrunn for prosjektet
Overvekt og inaktivitet er en gradvis større del av vårt samfunn. Norges Svømmeforbund har som mål å være en «aktiv og troverdig samfunnsaktør». I dette ligger det beskrevet at «klubbene tilbyr et bredt aktivitetstilbud for eget lokalmiljø». NSF er en aktiv aktør innen folkehelse, og har blant annet i mange år arbeidet med «Svøm langt kampanjen» (www.svomlangt.no) og tiltak for «svømmeopplæring for flerkulturelle». Mange av klubbene i NSF har erfaring fra folkehelsearbeid, blant annet gjennom «Svømmeopplæring for flerkulturelle». Resultatene har vist at klubbene er mottakelige og klare for å gjennomføre denne type aktiviteter med god kvalitet.


 NSF har troen på at å inkludere personer i et organisert felleskap har verdi utover selve aktiviteten. Det er ingen andre aktører som har bedre kompetanse og forutsetninger til å aktivisere barn, ungdom og voksne i vann enn svømmeklubbene. Tradisjonelt har ikke idrettslag et tilbud rettet direkte mot målgrupper innen folkehelse, noe NSF tror vil endres på sikt.


 Aktivitet i vann og svømming er en idrett/aktivitetsform hvor man kan oppleve vektløshet. Slik kan svømming være en god aktivitetsform for overvektige. Flere klubber har i dag dialog og samarbeid med kommuner et aktivitetstilbud for overvektige, både barn, ungdom og voksne. NSF ønsker å sette dette i system gjennom å utvikle en nasjonal modell for hvordan svømmeklubbene på en best mulig måte kan bistå lokalt i folkehelsearbeidet.


 
Kontaktperson NSF:Lasse Hoel, lasse@svomming.noTel. 45 88 54 01 


 


 


 


 


 


 


X