go up

Baby- og småbarnsinstruktør

Baby- og småbarnssvømming er en meget populær aktivitet. For å kunne sette i gang kurs innen dette, må man være instruktør i Baby-/småbarnssvømming. Før du kan bli Baby- og småbarnsinstruktør må du ta kurset Begynnerinstruktør.

 

Instruktør i vanngymnastikk

Vanngymnastikk er en artig mosjonsaktivitet. Gjennom bruk av aerobic-øvelser i vann, får man styrket kroppen uten den mekaniske belastningen man har på land. For å kunne sette i gang denne aktiviteten, må man være instruktør vanngymnastikk.

 

Norges Svømmeskole

Norges Svømmeskole er fellesbegrepet for all svømmeopplæring; fra baby til voksen. Alle klubber som har registrert seg som brukere av Norges Svømmeskole, har en svømmeskoleansvarlig. Svømmeskoleansvarlig får mulighet for faglig oppdatering en gang hvert år, i forbindelse med den årlige Trener/Lederkonferansen. Les mer om Norges Svømmeskole her.

 

Svømmeopplæring for funksjonshemmede

Er du opptatt av svømmeopplæring for funksjonshemmede? Norges Svømmeforbund har utviklet et eget kurs som heter Funksjonshemmede i bassenget. Kursinnholdet blir tilgjengelig høsten 2008.

 

Idrettsglede i skolen (Skolesvømmen)

Idrettsglede i skolen; ja det vil vi alle ha! Dette er et samarbeid mellom en rekke særforbund som har aktiviteter i skolen. Svømming er noe alle elever skal kunne innen utgangen av 4.klasse. Gjennom samarbeidet Idrettsglede i skolen, og konseptet Skolesvømmen, er Norges Svømmeforbund med på å realisere dette målet. Det legges opp til jevnlige lærerkurs innenfor de idrettene som deltar i samarbeidet. Les mer om Idrettsglede i skolen her.

 

Norsk grunnkurs i førstehjelp (hjerte-lunge-redning)

Norsk grunnkurs i førstehjelp er et kurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Dette kurset kan tas separat, eller som en del av Begynnerinstruktørkurset. Alle som skal ha ansvar for aktiviteter i norske svømmeklubber, må ha godkjent dette kurset.

 

Livredning

Ønsker du et spesialkurs i livredning? Norges Svømmeforbund har laget kursinnhold for livredning, med utgangspunkt i livredderens slagord; reach, throw, row, go, tow! Livredningskurset inneholder både livredning i vann og norsk grunnkurs i førstehjelp. 

I tillegg til idrettene våre, har Norges Svømmeforbund en rekke andre aktiviteter som krever kompetanse for å lede.

X