go up

Selv om det var litt tynnere i rekkene på det årlige Københavnstevnet enn vanlig, så var den norske deltakelsen sterk.

RESULTATER

X