go up

76 klubber fra hele landet har meldt seg på som kursarrangører under årets Svømmeaksjon. Dette gir oss en flott mulighet til å nå barn som trenger svømmekurs i hele landet. Se hvilke klubber som er med her. 
Søknadsskjemaet for ildsjeler åpner 7. april og det er mulighet til å søke om gratis svømmekurs fram til 12. mai. Kursene gjennomføres i juni i uke 24-26.
Svømmeaksjonens informasjonssider finner du mer nyttig informasjon.

X