go up

69 klubber er helt ferdige med idrettsregistreringen.
21 klubber har registrert aktivitetstall, men har glemt å telle med de i klubben som har et verv/fast oppgave. Disse skal telles som aktive medlemmer! Styre, trenere, oppmenn osv er aktive medlemmer! Se detaljert oversikt 25. januar kl 11.00 her.

X