go up

 


Viktig endring i registrering av aktivitetstall
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité endret i fjor følgende:
Inndeling i kategorien ”Konkurranseutøvere”, ”Ledere og andre” og ”Mosjonister” ble slått sammen til én gruppe. Det som kom fram i etterkant av registreringen var at en person IKKE kan telle mer enn én gang som aktivt medlem. Dette betyr at et aktivitetstall aldri vil kunne bli større enn medlemstallet for klubben. Dette vil være mest synlig for særidrettsklubber – dvs svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund. For de som har svømmegrupper innen et idrettslag, så må man passe på å kun telle den enkelte involverte én gang i registreringen på aktivitetstall. Tidligere var det slik at for eksempel en trener som også var aktiv utøver skulle telle to ganger i aktivitetsregistreringen, og deltagere på svømmekurs telte tidligere i forhold til antall kurs den enkelte deltok på – nå skal de kun telles en gang som aktivt medlem.

Denne måten å rapportere aktivitetstall på er helt annerledes enn alle tidligere idrettsregistreringer, og vi ber derfor om at svømmeklubbene er ekstra påpasselige med denne delen av registreringen.


 


 


Hele NSFs informasjon om idrettsregistreringen ser du her.


 


 


 

Austrheim IL svømmegruppe, Bergen Stupklubb, Bærumsvømmerne, Skedsmo SK, Stord IL svømmegruppe og Volda TIL symjegruppe er helt ferdige med idrettsregistreringen – det er veldig bra! I tillegg har noen klubber vært inne og tittet, mens Frøya, Kristiansand Svømmeklubb, Oslo Synkron og Trygg/Lade har glemt å telle med aktive over 20 år i sin registrering. Her kan du se liste pr 04.01.07 kl 13.00 over aktivitetstall for NSFs medlemsklubber.
Vi minner om at klubbene må ta hensyn til ny måte å telle aktive på – les hele artikkelen for å se beskrivelse.

X