go up

Telenor har følgende pressemelding om støtten til Fauske SK
Telenor-fondet inngår i en fireårig samarbeidsavtale mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Telenor. Avtalen har som mål å styrke og videreutvikle ungdomsidretten i Norge gjennom systematisk bruk av teknologi. Siden 2003 har Telenor-fondet delt ut nærmere én million kroner til idrettslag over hele landet. I fjor fikk 20 idrettslag tildelt til sammen 300 000 kroner. Tildelingen skjer to ganger i året.

Revolusjonerende
I mai 2005 ble Fauske Svømmeklubb vurdert som en av vinnerne til å motta et stipend på 15.000 kroner for ideen om å bruke moderne teknologi i treningsarbeidet med klubbens svømmere. Ved hjelp av videofilming over og under vann med påfølgende analyse, samt trådløs coaching av utøverne mens de svømmer, kan Fauske Svømmeklubb være i ferd med å revolusjonere treningsmetodene innen sporten. Juryen bestod av representanter fra NIF og Telenor. Da en totalvurdering av alle 20 vinnerne av Telenor-fondet fra høsten 2004 og våren 2005 skulle gjøres, pekte Fauske Svømmeklubb seg ut som en soleklar ener. Derfor ble klubben hedret som en “vinner blant vinnerne” under NIFs og NRKs Idrettsgalla 2006 på Hamar.

To søknadsfrister
Alle idrettslag og grupper tilsluttet NIF kan søke om støtte fra Telenor-fondet. Det er to årlige søknadsfrister; 1. mai og 1. november. Klubber som har ideer om bruk av ny teknologi i lagarbeidet kan søke via NIFs internettsider. Ved vurderingen av søknadene vil det bli lagt spesiell vekt på å støtte prosjekter som tar i bruk ny teknologi for å fremme utviklingen i idrettslagene. Blant tiltakene som de siste årene har fått pengestøtte fra Telenor-fondet er Internett-basert trenerpakke for fotballtrenere, automatisk tidtakeranlegg med resultatvarsling via SMS, trådløs trening av ishockey-målvakter, aktiv bruk av Internett, e-post og SMS, støtte til kjøp av værstasjon for brettseilere, og trådløs coaching av svømmere.

Bruk av teknologi
– Telenor-fondet har som mål å utvikle ungdomsidretten gjennom systematisk bruk av teknologi. Med støtte fra Telenor-fondet skal ungdom selv få mulighet til å igangsette tiltak og få prøvd ut egne ideer. Fauske Svømmeklubbs prosjekt bygger godt opp under disse forutsetningene, sa informasjonssjef i Telenor, Knut Sollid, under tildelingen av stipendet.

– Bak søknaden til Telenor-fondet ligger et ønske om å hjelpe svømmerne våre til å bli bedre idrettsutøvere. Vi har en idé. Pengene fra Telenor-fondet hjelper oss til å komme i gang med prosjektet. Det gjenstår en del før vi får endelige resultater, men vi er fast bestemt på å komme i mål, uttalte idéskaper i Fauske Svømmeklubb, Ketil Bordewick da han på vegne av klubben mottok utmerkelsen.


Les mer om tildelingen i Saltenposten 6. januar og i Computerworld 10. januar.


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

På siden “Idrettens gullgruve” har NSF en oversikt over tiltak som klubbene kan gjøre for å få midler. Blant disse tiltakene er Telenorfondet. At det lønner seg å søke om midler kan Fauske Svømmeklubb skrive under på: I forbindelse med Idrettsgallaen 2006 på Hamar i begynnelsen 7. januar ble Fauske Svømmeklubb hedret med stipend fra Telenorfondet. Det er andre gang i løpet av vel et halvt år at klubben mottar 15.000 kroner fra Telenorfondet for ideen om trådløs coaching av svømmere.

X