go up

Vinnere av turer til Playitas på Fuerteventura; • Randi Stray, Mandal svømmehall
  vant en uke for to på Playitas
 • Ingrid Husum Malvik, Stridsklevhallen
  vant en uke for en familie på fire på Playitas

Playitas er en fantastisk sportsresort på Fuerteventura og turene dit er sponset av Apollo.


Hjemmesiden til Playitas finner du her.

Vinnere av weekend-gavekort fra Thon hotels; • Cathrine Møystad, Elverum svømmehall
 • Guro Mathisen, Forsand Kulturhus
 • Jonas Stene Hjelle, Lødingehallen

Gavekortene er sponset av Thon Hotels.
 
Beste svømmehaller (antall deltakere vs årlig besøk); • Askøyhallen – vinner kategori A (8,42 % av årlig besøkstall var med)
 • Studentsenteret treningssenter, Bergen – vinner kategori B (1,4 % av årlig besøkstall var med)
 • Domus Atletica, Oslo – vinner av kategori C (0,6 % av årlig besøkstall var med)

 


Oppsummering av kampanjen
Av de 22.936 personene som var med på kampanjen var det med 6638 barn og 16.298 voksne. Av dem var det ca 65% av barna som klarte kravet om å svømme 2.500 meter og ca. 60% av de voksne som klarte kravet om å svømme 10.000 meter.
Både deltakerantallet for barn og voksne har økt i år. Dette kommer nok mye av at vi i år hadde med rekordmange svømmehaller, hele 240 haller over hele landet.
Det som også er veldig positivt er at  prosentandelen av de som har fullført kampanjen og klart kravet også har økt fra i fjor. Dette er vi meget fornøyde med og kan tyde på at mange har fått gode mosjonsvaner i løpet av kampanjen.
Gratulerer til alle som var med og lykke til med videre mosjonering i svømmehallen!


 


Hva er “Svøm deg til Playitas”?


Svøm deg til….  er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars hvert år. Kampanjen er med god margin Norges største mosjonskampanje.
Målet er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Etter turgåing er svømming den aktiviteten som er medt populær som mosjonsaktivitet i Norge og årlig er det ca 400.000 faste brukere av svømmehallene i Norge. NSF er opptatt av å tilby utfordrende om motiverende aktiviteter for alle som bruker svømmehallene, uansett om de er medlem av NSF eller ikke.
Målet er altså å få flest mulig voksne til å svømme 10.000 meter i kampanjeperioden, og flest mulig barn til å svømme 2.500 meter. Det er 15. gang Norges Svømmeforbund arrangerer kampanjen, i godt samarbeid med 240 svømmehaller over hele landet som sto som våre lokale arrangører.
Totale resultater for de ulike svømmehallene finner du her. 


Kontaktperson i Norges Svømmeforbund er;


Ingrid Haslev Anmarkrud, mail: ingrid@svomming.no / tlf; 21029672


 Våre samarbeidspartnere for årets kampanje har vært;


Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje for 2012 er nå slutt.
“Svøm deg til Playitas” ble arrangert fra 1. januar til 31. mars og hadde hele 22.936 deltakere fordelt på 240 svømmehaller ove hele landet. Disse tallene gjør at kampanjen fortsatt er Norges største mosjonskampanje. Vinnerne av hovedpremiene kom i år fra Mandal, Porsgrunn, Elverum, Lødingen og Forsand.
Trykk på “les mer” for å se hvem som vant og hvilke svømmehaller som ble best! 

X