go up

Det ble ingen ny deltagerrekord i år, men det var gledelig at det var flere barn under 13 år som deltok enn tidligere (6.603 barn). Det var også flere som klarte årets krav som var å svømme 2.500 meter (3.539 stk.). Av de voksne var det 8.128 som klarte å svømme 10.000 meter. Det ble totalt svømt 283.222.582 meter i løpet av kampanjen.  


 


Trekingen ble foretatt i Landøya Svømmehall 20. april, og ble sendt direkte på NRK Nitimen. Rica Hotels serverte frokost til alle friske morgenbadere.


 


Vinnere av Svøm deg til Irland:


1. premie: Monica J. Farsø fra Sannidal. Hun har svømt i Kragerø Svømmehall. Les mer om Monica i Kragerø Blad – ved å trykke her.


 


2. og 3. premie: Cathrine Andersen fra Vågsbygd Svømmehall og Knut Hertzberg fra Harstad som har svømt for Det Norske Veritas i Grottebadet.


 


Vinner av Svøm deg til Dyreparken:


Jenny Andersen (5 år) fra Hokksund, som svømte i Eknes Svømmehall, ble vinneren av en reise til Dyreparken i Kristiansand, som inneholder et weekendopphold for to voksne og to barn på Rica Dyreparken Hotell, og inngang til Dyreparken.


 


 


Beste Svømmehaller


Kategori C (over 100.000 i årlig besøk): Giskehallen (559 deltagere)


Kategori B (30.000 – 100.000) : Berger Svømmehall (1208 deltagere) 


Kategori A ( under 30.000): Askøyhallen (590 deltagere).


 


Beste svømmehall er de som har flest deltagere i forhold til årlig besøk, i sin kategori. Premien er et gavekort på kr. 5.000,- fra Klubben AS


 


Resultatliste for alle svømmehaller finner du ved å trykke her.


 


Vinner skoler


Vigernes Skole, 2004 Lillestrøm


Aurdalslia Skole, 5253 Sandsli


Loar Skule, 2686


 


Premien er et gavekort på kr. 5.000,- fra Klubben AS.


 


Det var opprinnelig meningen å premiere den skoleklassen som hadde flest antall svømte meter totalt, den klassen som svømmer flest antall meter pr. elev og trekke ut en tilfeldig klasse. Det har vist seg vanskelig å premiere klassene med flest antall svømte meter og flest antall svømte meter pr. elev, fordi vi i registrerinsskjemaet ikke kunne skille mellom flere klaser på et trinn. Vi har derfor valgt å trekke ut tre tilfeldige skoler/klasser.


 


 Erik Bånerud fra NRK Nitimen intervjuer Anne Louise Thorbrecke fra Landøya Svømmehall.


 


Hva er Svøm deg til Irland … og til Dyreparken?


Svøm deg til … er Norges Svømmeforbund årlige mosjonskampanje som foregår i perioden 1. januar – 31. mars. Målet er å få flest mulig voksne til å svømme 10.000 meter, og flest mulig barn (under 13 år) til å svømme 2.500 meter. Alle voksne som svømte 10.000 meter innen 31. mars ble med i trekningen om en reise for to personer til Dublin i Irland. Alle barn, under 13 år, som i perioden svømte 2.500 meter fikk et diplom, og ble med i trekningen om en tur til Kristiansand Dyrepark for to barn og to voksne. 

 


www.trivsel.net


Norges Svømmeforbund og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitès TRIVSEL-konsept har i samarbeid utviklet kampanjesider til Svøm deg til Irland på www.trivsel.net.
På Trivsel.net kunne man registrere svømte meter og lese artikler om svømming, spørre ekspertpanelet, få treningstips med mer. Alle som har registrert seg på internett må registrere sine resultater innen 1. april 2004 


 

Det er 8. gang Norges Svømmeforbund arrangerer denne type aktivitetskampanje. Kampanjen har hvert år hatt et stigende antall deltagere. Fjorårets kampanje, Svøm deg til Malta… og til Dyreparken, ble en stor suksess med rundt 25.700 deltagere fordelt på 210 svømmehaller.


Påmeldte svømmehaller 2004.

Registreringskort.

Plakat.
 


 


Samarbeidspartnere:


 


    


 


 


           


 


        


 


 


          


 


 


  


Norges Svømmeforbunds årlige aktivitetskampanje – Svøm deg til Irland … og til Dyreparken – er nå slutt. Kampanjen foregikk fra 1. januar til 31. mars, og hadde 22.562 deltagere fordelt på 191 svømmehaller og 37 skoler.

X