go up

Betalte lisenser 2006 pr 24. januar kl 15.00:
1992 svømmere i 98 klubber
89 stupere i 4 klubber
6 synkronsvømmere i 1 klubb
4 vannpolospillere i 3 klubber
41 mastersutøvere i 14 klubber


 


Lisensoversikter sortert alfabetisk på klubb og etternavn.
Utøvere står under hovedgren – mastersutøvere kan stå oppført under svømming.
Oversiktene er pdf-filer.


  


 


Klubbene har oversikt over sine utøvere til enhver tid på sin egen lisensside på internett. På denne siden kan klubben endre adresser på sine utøvere, slik at de får tilsendt Norsk Svømming til rett adresse.

Informasjon om lisensbetaling 2006 finner du her.


 


 


 

2132 utøvere har betalt lisens for svømmeidrettene for sesongen 2006.
NSF legger i dag ut en oversikt over innbetalinger til og med 24. januar kl 15.00.
Sørg for at lisensen er betalt, slik at utøveren er forsikret og startberettiget i konkurranser/stevner. Manglende innbetalt lisens medfører gebyr på 1000 kroner.

X