go up

Fristen for idrettsregistreringen nærmer seg raskt – torsdag 31. januar kl 24.00 – og mange har en jobb å gjøre. Status NSFs klubber pr 29. januar: 168 klubber helt ferdige (64%), 9 klubber må huske å registrere aktivitetstall, 15 klubber må huske å registrere voksne aktive medlemmer, mens 72 klubber ennå ikke har vært inne på registreringen. Se detaljstatus pr 29. januar kl 14.00 her. 90% av klubbene i Buskerud er ferdige, 86 % i Oslo. Kun 32% av klubbene i Nordland og 33% av klubbene i Sogn og Fjordane og Vestfold er ferdige.

X