go up

Følgende klubber må sjekke de tall de har rapportert – i de fleste tilfeller har man glemt å telle med de som skal stå i kategorien “ledere og andre”: • Nordby
 • Kristiansand Stupeklubb
 • Lund SK
 • Pingvin Stupklubb
 • Sandnes SLK
 • Ørsta

 


Følgende klubber har alle vært inne å registreringssida, men ikke rapportert noen tall enda: • Halden
 • Lambertseter
 • Oslo studentene
 • Haugesund
 • NærbøEttersom endel klubber har rapportert feil tall, så poengterer vi følgende:

Aktivitetstall
Norges Svømmeforbunds aktiviteter er delt inn i 5 grener;
svømming – stup – synkronsvømming – vannpolo – masters

Innenfor disse grenene skal man oppgi aktive innen følgende 4 kategorier:

Konkurranseutøvere
– de som har deltatt i terminfestede konkurranser eller offisielle ferdighetsprøver, pluss at alle barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter skal inkluderes her.
Mosjonister – alle andre som driver fysisk aktivitet.
Ledere og andre – de som er registrert i særidrettsgruppen med en oppgave.
Funksjonshemmede – funksjonshemmede som deltar i aktivitet for gruppen.

Legg spesielt merke til at barn til og med 12 år skal føres opp som “konkurranseutøvere” – det vil si at her skal alle deltakere på svømmekursene telles.

Merk at innenfor den enkelte kategori må man fordele de aktive i forhold til alder og kjønn.
Aldersgruppene er inndelt som de foregående tre siste år:
0-5 år – 6-12 år – 13-19 år – 20-25 år – 26 år og eldre.

For svømmeklubbene blir det jo desidert flest aktive i gruppa med det litt misvisende navnet “konkurranseutøvere”.


 


Husk å telle med styre, trenere, oppmenn, kasserer og andre med en fast oppgave i klubben i kategorien “ledere og andre”.


 


 


Alt om idrettsregistreringen 2005 finner du her.


 


 


 

Følgende klubber har fullført idrettsregistreringen 2005:
Arna SLK – Askim IF – Aurskog/Finstadbru – Bærumsvømmerne – SK Delfana  – Florø – Master Team Svømming (ROMA) – Odal SK – Oslo Stupeklubb – Skedsmo SK – SSK Skjetten – Tønsberg SK – Volda.
Se detaljert oversikt over tall og hvem som har rapportert her.

X