go up

Følgende klubber må sjekke om aktivitetstallene er korrekt

Husk at alle med verv/offisiell oppgave i klubben skal telle med som aktivt medlem.

Ledere, trenere, instruktører, dommere, andre med fast oppgave i klubben.

Det vil med andre ord si at det ganske sikkert vil være noen i klubben som er 20-25 år og/eller 26 år og eldre!

  • Lillesand IL – svømmegruppe
  • Halsnøy IL – svømmegruppe
  • Fron Svømmeklubb
  • Falkeid idrettslag – svømming
  • Ølen IL – svømming
  • IL Bjørn – symjing
  • Poseidon Porsgrunn, SK
  • Sørreisa Svømmeklubb

101 av NSFs medlemsklubber er ferdige med idrettsregistreringen. 8 klubber må huske å telle med de voksne som er med i styret. Fristen for å registrere er 31. januar – se info om idrettsregistreringen her. Se detaljerte aktivitetstall for NSFs klubber 23.01.2015 kl 10.00.

X