go up

Mastersrekorder

 

Stevneresultater/rekorder sendes til
Erlend Alstad – erlend@svomming.no
(Rekordhenvendelser mottas kun via e-post, på denne adressen.)

E-posten skal ha vedlagt fil eller lenke til resultatliste, og navn, aldersklasse, tid, øvelse og dato for rekorden.
Alle bes legge ved kopi av pass første gang de sender inn rekordhenvendelser.

 

Følgende regler gjelder for å sette en norsk mastersrekord:

 1. Svømmeren må være norsk statsborger
 2. Svømmeren må representere en norsk svømmeklubb som er registrert hos Norges Svømmeforbund (NSF).
 3. Svømmeren må ha en gyldig lisens hos NSF (ny lisens kreves hvert år)
 4. Konkurransen må ha mastersklasser:
  • Det må inviteres til mastersklasser i innbydelsen (f.eks. “Stevnet er åpent for utøvere i aldersklassene 1999 og eldre, herunder Masters klasser”)
  • Deltakeren står oppført som masters i heatlista
  • Deltakeren står oppført som masters i resultatlista med fødselsår.
 5. Mastersdeltakeren kan stille i samme heat som de som ikke er masters.
 6. Mastersdeltakeren/klubben står selv ansvarlig å melde inn eventuelle rekorder til mastersutvalget.
 7. Oppfylles ikke kravene om masters i innbydelse/heatliste/resultatliste vil masterssvømmere ikke kunne delta som masters, og vil således ikke kunne få godkjent eventuelle mastersrekorder. Men det forhindrer selvsagt ikke at masterssvømmere kan delta på approberte stevner på lik linje med andre deltakere.

Rules for setting a national Norwegian masters record:

 1. The swimmer must have Norwegian citizenship.
 2. The swimmer must represent a Norwegian Swimming Club. (registered at NSF – the Norwegian Swimming Federation)
 3. The swimmer must have a valid NSF licence. (New licence every year – cost for 2012 is 450 NKR)
 4. The competition/meet must have masters classes:
  • The invitation must state clearly that the meet is open for masters
  • The swimmer must be listed with masters class in the heat list
  • The result list must list the masters seperately in classes
 5. To set a national record for a relay team, all the 4 swimmers must have Norwegian citizenship, valid individual licence and representing the same Norwegian Swimming Club.

 

X