go up

KORONA SUPER-CUP 2021

For oss er det aktivitet som gjelder! Fortsatt gir Koronapandemien og smittevernreglene begrensninger i hva vi kan gjøre – og det er også lokale forskjeller å ta hensyn til.

Men – vi lar oss ikke stoppe! Vi gjør alle mulig tilpasninger for at flest mulig skal kunne være fysisk aktive og inviterer til aktivitetskampanjen KORONA SUPER-CUP 2021!  En kampanje vi arrangerer sammen med Stiftelsen Vi – og med god hjelp fra Triton Lillestrøm som har bidratt med gode innspill til øvelser og gjennomføring!

Vi tenker at alle som er med i kampanjen er vinnere – og det blir premier 🙂

 

Her melder du på klubben/deltakere til Korona Super-Cup

 

Spørsmål om Korona Super-Cup? Ta kontakt med kristin@svomming.no 

Dokumenter for Korona Super-Cup:

Korona Super-Cup er en aktivitetskampanje for utøvere med utviklingshemming der målet er å motivere til regelmessig fysisk aktivitet. Kampanjen er lagt opp slik at alle skal kunne være med ut i fra sine forutsetninger og en tilpasser øvelser og aktiviteter ut fra behovet. Gjennom kampanjen skal utøverne bli utfordret,  gjerne lære noe nytt, bli slitne og føle mestring!  

 • Kampanjeperioden er 8. februar til og med 30. april
 • En rekke ulike øvelser og aktiviteter som kan tilpasses den enkelte. Assistanse er også tillatt når det er behov for det
 • Øvelser og aktiviteter i vann, på land, inne og ute
 • Det må gjennomføres minst en aktivitet/sett av øvelser i uka gjennom kampanjeperioden
 • Så langt det lar seg gjøre, ut fra smittevernhensyn, skal aktivitet gjennomføres i regi av klubb med flere sammen. Der dette ikke er mulig, oppfordres det til direkte kontakt med enkeltutøvere for å få til aktivitet
 • Det oppfordres til en god variasjon av øvelser og aktiviteter
 • Det oppfordres til å sette sammen/gjennomføre flere øvelser i løpet av en trening
 • Klubben bestemmer selv hvordan de legger opp og gjennomfører Korona Super-Cup i sin klubb
 • Klubber som har kostander knyttet til gjennomføring, kan søke NSF om tilskudd, se nærmere beskrivelse og søknadsskjema 

All aktivitet skal registreres for hver enkelt utøver gjennom hele kampanjen. Vi anbefaler at en person i klubben får ansvar for dette og at aktivitet registreres fortløpende – så har dere full oversikt. 

 • Husk at alle øvelser og aktiviteter må gjennomføres slik at gjeldende smittevernregler overholdes
 • Alle øvelser og aktiviteter kan tilpasses ut i fra den enkelte utøvers behov, men husk da på at den enkelte skal utfordres, bli sliten og føle mestring! 
 • For hver utøver skal all aktivitet/øvelser registreres for hver gang de gjennomføres.
 • Husk minst en aktivitet/et sett med øvelser pr utøver i uka
 • Mål om minst 6 aktiviteter på land og 12 øvelser i basseng pr måned
 • Når kampanjen er ferdig skal det for hver utøver være en oppsummering som viser totalt antall aktiviteter og øvelser i vann og på land
 • Det er laget et eget skjema for alle registeringer- bruk gjerne dette! Skjema er laget av Jesper Madsen i Triton. Her er skjema.
 • Evt kan dere lage eget skjema dere registrer i, men da med tilvarende opplysninger. 
 • Skjema sendes inn til kristin@svomming.no senest 5. mai

 

ØVELSER PÅ LAND (INNE/UTE)

-> Alle aktiviteter skal ha en varighet på minst 30 minutter og en skal ta i så mye at en blir sliten!
-> Noter gjerne ned antall km og total lengde på økten, der dette er relevant – og be utøver selv vurdere treningsøkten sin ved bruk av smilefjes/tommel opp/ned etc.

 

 1. Styrkeprogram – lag eget program for dine utøvere eller bruk forslag til program fra Triton. 
 2. Rask gange/løp
 3. Rask gange/løp i motbakke eller trapp
 4. Spinning/ergometersykkel/sykkeltur ute
 5. Langrenn
 6. Skøyter

 

ØVELSER I VANN
Flere av øvelsene bør gjennomføres innenfor samme treningsøkt og kan gjerne gjennomføres som testøvelser, så en får inn konkurranseelementet! Om en øvelse gjøres flere ganger i en økt, registreres den som 1 gang.
-> Be utøver selv vurdere øvelsen/ treningsøkten sin ved bruk av smilefjes/tommel opp/ned etc.
-> Varier mellom de ulike svømmeartene
-> Trener oppfordres til å sette sammen flere øvelser innenfor en treningsøkt

7. 25 m valgfri svømmeart

8. 50 m valgfri svømmeart

9. 100 m valgfri svømmeart

10 200 m valgfri svømmeart

11. 25 m benspark med plate

12. Sitte på plate i minst 5 sek

13. 25 m rygg benspark

14. Fraspark med gli

15. Salto 

16. Stående benspark

Se forklaring på noen av øvelsene på hjemmesiden til Triton

ALLE som har vært regelmessig aktive gjennom kampanjeperioden er vinnere!!  Det er derfor viktig at klubben er gode på å registrere aktivitet og sende inn skjema, slik at alle får sin velfortjente premie!!

I tillegg blir det noen ekstra premier som trekkes ut blant utøverne – der de av utøverne som har flest registrert aktiviteter har størst vinnersjanse. Det fungerer som følger:
For hver gjennomførte aktivitet, får utøveren «et lodd» Så om en utøver har gjennomført 20 aktiviteter, blir det «20 lodd», mens en utøver med 30 aktiviteter får «30 lodd».

X