go up

NSF logo fargerForbundstinget 2022

 • Norges Svømmeforbund sitt Forbundsting arrangeres digitalt fredag 22. april 2022 fra kl. 14.00.
 • Forslag som skal behandles på Forbundstinget kan sendes inn av klubber og kretser til post@svomming.no. Alle innsendte forslag må begrunnes. Frist for innsendelse er 25.mars 2022.
 • 08.04.2022: Tingpapirene er publisert
 • Klikk for å få en kort innføring av Forbundstinget (video)
 • Spørsmål? Kontakt Tor Arne Volden – TorArne.Volden@svomming.no – 99 100 454.

På grunn av koronasituasjonen, og at mange forberedelser til Forbundstinget må gjøres i god tid, så har NSF bestemt at Forbundstinget 2022 blir heldigitalt.
En rekke særforbund har de siste to år avholdt digitale ting, og deres erfaringer viser at denne formen for gjennomføring har en rekke fordeler.

De digitale verktøy som blir brukt for å kunne gjennomføre Forbundstinget:

 

 • Microsoft Teams – verktøy for lyd- og videodeling, hvor delegater og observatører følger møtet
 • GoPlenum – møtestyringsverktøy; talerliste, fremme forslag og avgi stemme

 

Delegatene må altså bruke både Teams og GoPlenum, og vi anbefaler derfor at delegater benytter to enheter (f.eks. datamaskin og mobil/nettbrett).

 

Opplæring i møteverktøyene
Onsdag 20.april kl. 18.00-19.00
blir det opplæring i møteverktøyene, og delegater må være med på dette.
I forkant av opplæringen vil alle delegater motta en sms og kan registrere seg i GoPlenum.
Delegatene trenger ikke å forberede noe til opplæringen. De skal ikke trykke i praksis selv, men får en inngående gjennomgang av all funksjonalitet og får fri mulighet til å stille spørsmål.


Teams

Teamsmøtet er for alle påmeldte delegater. Den enkelte vil motta en invitasjon til Forbundstinget på Teams via mail, og deltar ved å følge mottatt link.

Delegater som ber om ordet via GoPlenum, skrur på mikrofon og bilde i Teams når det er deres tur til å tale.

Saker, taleliste og talere vil til enhver tid bli vist på skjermen.


Registrering GoPlenum

Når du har mottatt sms, registrerer du deg. Vi anbefaler å gjøre dette i god tid for å sjekke at alt fungerer som det skal.

 

I nettleser på PC/mobil

Start nettleseren og gå til idrettsforbundet.goplenum.com

Velg «Registrer deg» og fyll inn registreringskoden du har mottatt på sms og det telefonnr. du har oppgitt ved påmelding. Pass på at du skriver inn registreringskode og ikke organisasjonskoden.

Legg så inn et valgfritt passord.

Du er nå logget inn i GoPlenum

 

I app på mobil/nettbrett

Klikk på app-linken du mottok på sms.

Last ned og start app’en GoPlenum

Følg instruksjonene på skjermen og fyll inn kodene fra sms’en og det telefonnr. du har oppgitt ved påmelding.

Legg så inn et valgfritt passord.

Du er nå logget inn i GoPlenum

 

Når Forbundstinget starter
Lenker til selve Forbundstinget sendes ut fredag 22.april innen kl. 12.00.
Vi åpner møtet i Teams kl. 13.00.
Tingforhandlingene starter kl. 14.00.
Vi anbefaler alle delegater å være tidlig ute med å logge seg inn.

 

 1. Logg inn i GoPlenum
 2. Bruk mottatt link for å komme inn i selve Teams-møtet
 3. Vent til møteleder slipper deg inn i møtet.

 

Møteleder vil dele sin skjerm når møtet starter slik at alle har aktuell informasjon på sin skjerm. Husk å skru av kamera og mikrofon når du ikke skal snakke.

 

Observatører følger Tinget via Microsoft Teams, og får tilsendt link.

Innspill til valgkomiteen
Valgkomiteen i NSF ønsker innspill fra klubber og kretser til kandidater til Forbundsstyre, utvalg og komiteer.
NB! Alle personer som blir foreslått til valgkomiteen må ha sagt seg villig til det aktuelle vervet før de foreslås.
Frist for melde inn kandidater er 1.mars 2022.

 

Valgkomiteen i Norges Svømmeforbund

 

 

Forbundstinget arrangeres i april 2022, og valgkomiteen skal fremme forslag på personer til følgende verv:

a) Forbundsstyrets leder og nestleder.

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

c) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

d) Lovutvalg med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem

e) Fagutvalgene:

 1. Svømmeutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
 2. Stuputvalget med leder, nestleder og 1 medlem og 1 varamedlem
 3. Synkronutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
 4. Open-waterutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
 5. Mastersutvalget med leder, nestleder og 1 medlem
 6. Vannpoloutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer
 7. Dommerutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem

Representasjon på Forbundstinget

(1)       På Forbundstinget møter med stemmerett:

 1. Forbundsstyret
 2. Representanter fra særkretser og idrettslag etter følgende skala:

Kretser: 2 representanter

Lag fra 1 til 100 aktive medlemmer: 1 representant

Lag fra 101 aktive medlemmer og mer: 2 representanter

 

(2)       Antall aktive medlemmer regnes pr. 31. desember i henhold til tall fra samordnet rapportering til NIF året forut for det år Forbundstinget avholdes.

 

(3)       Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

 

(4)       Videre møter uten stemmerett:

a. Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b. Kontrollkomiteens medlemmer.

c. Valgkomiteens medlemmer.

d. Lovutvalgets medlemmer

e. Revisor

 

Vi minner om følgende:

Det vises til NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling – Ved valg/oppnevning av representanter til Forbundsting skal det velges personer av begge kjønn, dvs. når krets eller klubb møter med to personer skal det være en av hvert kjønn.

Det vises også til NIFs lov § 2-6 – Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker og NIFs lov § 2-7 – Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd.
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/

Klikk for påmelding!

Påmeldingsfrist er fredag 15.april – husk at Fullmaktsskjema også må sendes inn (samme frist).

 

 

Fullmaktsskjema.

Frist for innsendelse til post@svomming.no: Fredag 15. april 2022.

X