go up

 

Alle som deltar på stevner som forhold seg til de til enhver tid gjeldende svømmeregler. For klasse S14 er det ingen unntak fra reglene. Det vil si at på Landsstevnet i svømming gjelder svømmereglene for klassene CB-CC-CD.. Utøvere som ikke er kjent med regelverket, anbefales derfor å svømme i rekruttklasse CA på Landsstevnet. Der er det dommere til stede for å rettlede, men det er ingen dømming!

Men mange vil gjerne være med i de approberte klassen (CB-CC-CD) og oppfordrer da til å øve, slik at en ikke blir disket.

DERFOR – her er det som oftest går igjen som grunn for disking – teknisk gjennomføring: 

 • Vendinger
  – Innslag ved vending/målgang på magen ved ryggsvømming
  – En-hånds vending (når det skulle vært to – dette gjelder svømmeartene bryst og butterfly.)
  – Ikke samtidig innslag med begge hendene 
   
 • Beinspark i bryst hvor føttene ikke dreies utover i frasparket. Usikker på hvor mange som faktisk ble disket for det, men det var en gjentagende utfordring hos mange) 
   
 • Armtak i bryst som går forbi hoftene ut over undervannstaket. Det er kun i undervannstaket etter start og vending at armtaket kan tas forbi hoftene. Her skulle nok flere vært disket, men man lot nok tvilen komme svømmeren til gode ved noen flere tilfeller enn hva som strengt tatt var riktig… 
 • Tyvstart – Det er et generelt problem at utøverne ikke klarer å stå stille. Dette gjelder også de som har start i vannet og som ikke stuper fra pallen.  

SÅ – HVA BØR EN TRENE PÅ? 

 • Starten
  – Alle kan trene på å stå i ro så det ikke blir tjuvstart. Dette gjelder også for de som starter i vannet.  

Tips
Gjennomføre startrening – øvelse gjør mester. Startprosedyren er: 

– Overdommer blåser flere korte signaler i fløyta – det betyr at utøverne skal gjøre seg klare til start og ta av seg eventuelt treningstøy (svømmedraks skal beholdes på)
Overdommer blåser et kort signal i fløyta som betyr at utøverne skal gå opp på pallen eller hoppe i vannet hvis de skal starte i vannet.
– Hvis det er ryggsvømming blåser overdommer kort en tredje gang i fløyta som betyr at utøverne skal henge seg opp i pallen.
– Deretter overtar starter oppgaven.
– Når alle utøvere er klare gir starteren ordren «På plass»
– Når utøverne er klare går startsignalet.
– Hvis noe uventet skulle oppstå, så kan overdommer eller starter avbryte starten. Da gis ordren «Reis opp». Etter dette begynner man på nytt med startprosedyren. 

 

 • BRYST
  Dette er den teknisk sett mest avanserte svømmearten og utøvere som ikke behersker denne, anbefales å ikke svømme denne, men heller velge fri eller rygg 

Tips

– Her er det viktig å huske at svømmereglene for bryst er armtak først etterfulgt av et beinspark. Etter start og vending er det lov til å ta et komplett undervannstak hvor armene kan føres forbi hoftene. I undervannstaket er det lov til å ta et butterfly beinspark før brystbeinsparket.
Innslag ved vending og målgang skal være med begge hender samtidig i, over eller under vannflaten. Det viktige her er at begge hendene skal berøre veggen og at dette skal gjøres samtidig.
– 
I svømming (etter undervannstaket) er det ikke lov til å ha butterfly beinspark. I frasparket i brystbeinsparket skal føttene vendes utover.
– I svømming er det heller ikke lov til å føre armene forbi hoftene, det er kun lov i undervannstaket etter start og vending.
– Hodet skal bryte vannflaten en gang pr. komplett svømmetak (arm- og beinspark i den rekkefølgen). 
 

 • RYGG

Når en svømmer på rygg, må en også vende på rygg. Husk også at veggen må berøres med en aller annen kroppsdel

Tips

– Her er svømmereglene enkle. All svømming skal gjøres på ryggen. Hvordan du svømmer er ikke viktig så lenge utøveren er på ryggen.
Det er ikke lov til å trekke seg i banetauet mens man svømmer.
– 
I vendingen er det tilstrekkelig at berører veggen med en kroppsdel.
– 
Etter start og vending kan utøveren være under vann og hodet må bryte vannflaten senest på 15 m markeringen. Man ligger da på rygg i det man kaller «streamline» og bruker kun beina.
– 
En del av kroppen skal til enhver tid bryte vannflaten.  
 

 • FRI 
 • Den enkleste svømmearten – og er utøvere ikke så god på de andre svømmeartene eller ikke helt komfortable med regelverket, anbefales det å melde på i fri-øvelsene.  
 • Utøver kan her svømme en av de andre svømmeartene 
 • Ved vending og innslag må veggen berøres med en eller annen kroppsdel 
 • Det er ikke lov å ha bena i bunn under noen del av løpet.  

Tips

– Her er svømmereglene enda enklere for her er det ingen regler enn at utøverne må svømme hele distansen. Man kan velge om man vil svømme på mage eller rygg eller man kan veksle mellom mage og rygg.
– 
Også her gjelder regelen om at man kun trenger å berøre veggen med en kroppsdel.
– 
Husk at man ikke har lov til å gå på bunnen eller trekke seg i banetauet når man svømmer. I fri-svømming er det lov til å stå på bunnen, men ikke sparke ifra når man skal begynne å svømme igjen.
– 
Etter start og vending kan utøveren være under vann og hodet må bryte vannflaten senest på 15 m markeringen. Man ligger da under vann i det man kaller «streamline» og bruker kun beina. 

Avslutningsvis en presisering om at vi oppfordrer trenere til å gjøre seg kjent med reglene for svømming 

X