go up

Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede 2018 arrangeres av SK Speed 22.-23. september. Alle svømmere med en utviklingshemming er velkommen til å delta! Eneste krav er at en kan svømme 25m eller mer.

Landsstevnet 2018

  • 22.-23. september
  • På Nordtvet bad, Gårdsveien 4, 0952 Oslo
  • SK Speed er arrangør
  • Overnatting på Thon Hotel Linne. Dette må den enkelte bestille selv. Se innbydelsen for nærmere informasjon. 

Om Landsstevnet
På Landsstevnet det i klasse S14 (klassen for utviklingshemmede). For å gjøre det mer rettferdig for deltakerne, deles denne klassen igjen inn i 4 klasser, ut fra hvor fort en har svømt tidligere.

  • Klasse CA er en rekruttklasse for de som ikke har svømt så mye før, ikke vet hvor fort de svømmer – og/eller ikke er kjent med NSFs regler for svømming. Det er dommere til stede for å rettlede utøverne, men det er ingen dømming!
  • Klassene CB-CC-CDer approberte klasser. Det vil si at dommere dømmer ut fra NSFs gjeldende svømmeregler. Dette er klasser for de som har svømt og deltatt på stevne tidligere og er kjent med svømmereglene. Ved påmelding må en oppgi påmeldingstid – og ut fra påmeldingstiden blir en plassert i rett klasse. Se oppsett for hvilke tider som gir hvilke klasser lenger i innbydelsen. Det er tid oppnådd på approbert stevne mellom 6. september 2017 og 5. september 2018som skal oppgis. Har man ikke svømt øvelsen på approbert stevne i denne perioden kan man bruke tid fra trening eller stipulere tid.

Om deltakelse
Stevnet er åpent for alle utøvere i klasse S14. Utøveren må ikke være medlem av en svømmeklubb tilsluttet NSF for å kunne delta på stevnet, men de som ikke er medlemmer av svømmeklubb (og da ikke har gyldig lisens), vil ikke være forsikret.

Alle som svømmer i de approberte klassene CB, CC, CD må ha gyldig klassifisering i klasse S14, slik at de er registrert i rett klasse. En klassifiering innebærer kun en dokumentasjon av diagnosen og dette må være ordnet minimum 2 uker før Landsstevnet.
For mer informasjon, ta kontakt med Kristin Homb i Norges Svømmeforbund, kristin@svømming.no.

Kontaktpersoner Landsstevnet 2018
– Stevneleder – Marianne Olsen / marianne.olsen@sk-speed.no
– Påmelding – Håkon Røed / hakon.roed@sk-speed.no
– Overnatting – Kristian Austveg /dagligleder@sk-speed.no

– Norges Svømmeforbund, Kristin Homb / kristin@svomming.no

Landsstevnet har egen side på Facebook

X