go up
Parasvømming

Parasvømming

Svømming er en idrett og en aktivitet som de aller fleste kan drive med, uansett funksjonsnedsettelse. Det er ikke behov for hjelpemidler, og for eksempel rullestoler og proteser ligger igjen på land. Svømming er frihet i vann!

Det handler ikke om hva du kan gjøre på land. Det handler om

  • At ALLE kan bevege seg i vann!
  • Vann gir et “hav” av muligheter – det er det vi skal ha fokus på!
    ALLE kan bevege seg i vann og alle kan føle mestring i vann!
    Vann gir motstand, oppdrift og vann er alltid i bevegelse. I vann kan vi flyte. 

Målet kan være å bli best i verden – eller det kan rett og slett være gleden av å være i vann, enten det er lek eller trening. Svømming og aktiviteter skal være tilgjengelige for alle – uavhengig av funksjonsnivå, ferdigheter og mål. Det er mulighetene og hva en kan få til som teller, ikke begrensingene.

HVA ER PARA SVØMMEIDRETT?

PARAIDRETT er betegnelse på all idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Paraidrett brukes av Norges Idrettsforbund og det brukes internasjonalt (Parasport). Det er da naturlig at Norges Svømmeforbund bruker PARA SVØMMEIDRETT som betegnelse på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser.

Paraidrett/para svømmeidrett

  • gir en mer positiv assosiasjon til idretten
  • det er selve idretten/svømming som er i fokus (og ikke funksjonsnedsettelsen).
  • Para brukes i betydningen parallell – ved siden av – likeverdig.

Begrepene ”idrett for mennesker med bevegelseshemming”, ” idrett for mennesker med hørselshemming”, idrett for mennesker med synshemming” og ” idrett for mennesker med utviklingshemming” kan fortsatt  brukes. De vil alle være en del av det overordnede begrepet paraidrett.

BEGYNNE MED SVØMMING?

Ønsker du eller kjenner du noen som vil lære å svømme? Eller kan du svømme og ønsker å trene for å konkurrere? I Norge har vi ca 290 klubber som driver med svømmeidrett og stadig flere av disse har eller ønsker å gi et tilbud om kurs og trening for de som trenger litt ekstra tilrettelegging. Her er en oversikt over klubber som har eller ønsker å gi et tilbud om opplæring/trening/mosjon til mennesker med funksjonsnedsettelser.

 

Stup – synkron – Open Water – vannpolo/minipolo 

Norges Svømmeforbund har også ansvar for grenenene stup, synkron, open water og vannpolo. Det er ikke noe egen konkurransetilbud i disse grenene, slik det er i svømming, men for mange er dette likevel fine aktiviteter til opplæring og trening.

Kurs – Trygg i vann er Norges Svømmeforbund sin kursportal for svømmekurs. I lenken til venstre er en oversikt over alle kurs i klubber, sortert på fylke. Noen klubber har på denne siden brukt kategorien “Tilrettelagte kurs”  – så du kan søke etter kurs i denne kategorien. Om du ikke får opp noen aktuelle kurs der du bor, ta kontakt med svømmeklubben der du bor for å få mer informasjon om hvilket tilbud de har eller kan gi.

Trening – ta kontakt med din lokale svømmeklubb for å høre hvilket tilbud de har i dag eller hvilket tilbud de kan gi.

 

 

FRIHET I VANN – frihet i vann for alle

Parasvømming – Frihet i vann er Svømmeforbundets informasjonsbrosjyre om Para svømmeidrett (svømmeaktiviteter og svømmeidrett for mennesker med funksjonsnedsettelser). Klikk på bilde under for å få opp opp brosjyren.

 

Frihet i vann

 

Stiftelsen VI

Svømmeforbundet er stolte av å kunne være med å støtte opp under og samarbeide med Stiftelsen VI for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få flere og bedre tilbud!

Stiftelsen Vi jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. VI skal bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

november, 2020

Sorteringsalternativer

Ingen aktiviteter

X