go up
Parasvømming

Parasvømming

Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. Det handler ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN gjøre i vann! ALLE kan bevege seg i vann og alle kan føle mestring i vann! Vann gir motstand, gir oppdrift, vann er alltid i bevegelse. I vann kan vi flyte. Vannets egenskaper gir et «hav» av muligheter for aktiviteter for alle mennesker.

Målet kan være å bli best i verden – eller det kan rett og slett være gleden av å være i vann, enten det er lek eller trening. Svømming og aktiviteter skal være tilgjengelige for alle – uavhengig av funksjonsnivå, ferdigheter og mål. Det er mulighetene og hva en kan få til som teller, ikke begrensingene.

Svømming er en idrett og en aktivitet som de aller fleste kan drive med, uansett funksjonsnedsettelse. Det er ikke behov for hjelpemidler, og for eksempel rullestoler og proteser ligger igjen på land. Svømming er frihet i vann!

PARASVØMMING

PARAIDRETT er betegnelse på all idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Paraidrett brukes av Norges Idrettsforbund og det brukes internasjonalt (Parasport). Det er da naturlig at Norges Svømmeforbund bruker PARASVØMMING som betegnelse på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser.

Paraidrett/parasvømming gir en mer positiv assosiasjon til idretten – og det er selve idretten/svømming som er i fokus (og ikke funksjonsnedsettelsen). Para brukes i betydningen parallell – ved siden av – likeverdig.

Begrepene ”idrett for mennesker med bevegelseshemming”, ” idrett for mennesker med hørselshemming”, idrett for mennesker med synshemming” og ” idrett for mennesker med utviklingshemming” kan fortsatt  brukes. De vil alle være en del av det overordnede begrepet paraidrett.

BEGYNNE MED SVØMMING?

Ønsker du eller kjenner du noen som vil lære å svømme? Eller kan du svømme og ønsker å trene for å konkurrere? I Norge har vi over 280 svømmeklubber og stadig flere av disse har eller ønsker å gi et tilbud om kurs og trening for de som trenger litt ekstra tilrettelegging.

 

Stup – synkron – Open Water – vannpolo/minipolo 

Norges Svømmeforbund har også ansvar for grenenene stup, synkron, open water og vannpolo. Det er ikke noe egen konkurransetilbud i disse grenene, slik det er i svømming, men for mange er dette likevel fine aktiviteter til opplæring og trening.

Kurs – Trygg i vann er Norges Svømmeforbund sin kursportal for svømmekurs. I lenken til venstre er en oversikt over alle kurs i klubber, sortert på fylke. Noen klubber har på denne siden brukt kategorien “Tilrettelagte kurs”  – så du kan søke etter kurs i denne kategorien. Om du ikke får opp noen aktuelle kurs der du bor, ta kontakt med svømmeklubben der du bor for å få mer informasjon om hvilket tilbud de har eller kan gi.

Trening – ta kontakt med din lokale svømmeklubb for å høre hvilket tilbud de har i dag eller hvilket tilbud de kan gi.

 

 

FRIHET I VANN – frihet i vann for alle

Parasvømming – Frihet i vann er Svømmeforbundets informasjonsbrosjyre om Para svømmeidrett (svømmeaktiviteter og svømmeidrett for mennesker med funksjonsnedsettelser). Klikk på bilde under for å få opp opp brosjyren.

 

Frihet i vann

Relaterte nyheter 

Se flere innlegg

april, 2020

Sorteringsalternativer

17apr - 19apr 1717:30apr 19Avlyst - Kompetansehelga 202017:30 - 14:00 (19) Thon hotel Oslo airport

X