go up

Årlig prisutdeling i Norges Svømmeforbund

Det skjer fantastisk mye bra blant utøvere, trenere, klubber og frivillige innenfor Norges Svømmeforbund (NSF). NSF ønsker å løfte frem og gi ekstra oppmerksomhet og anerkjennelse til det gode arbeidet.

NSF deler ut priser med bakgrunn i idrettslig resultat innen både svømme- og stupeidretten. I 2021, som 2020, deles det også ut pris med bakgrunn i nominasjon fra NSFs klubber og kretser. NSFs jury velger ut nominerte, for så å kåre vinner som annonseres på NSFs prisutdeling.

Prisutdelingen vil foregå på NSFs Trener/lederkonferanse som arrangeres årlig ved sesongstart i august/september.


Nominasjon til Årets ildsjel 2021

Nominering: Nominering skjer gjennom elektronisk skjema. Det er klubben/kretsen selv som foretar nomineringen. Styret i klubben må vedta/støtte nominasjonen. Klubben kan ikke sende inn mer enn ett nomineringsskjema. Nominering gjøres i elektronisk skjema innen 27. juni 2021.

Jury: Juryen består av to representanter fra NSFs forbundsstyre og en representant fra administrasjonen. For 2021 består juryen av NSFs visepresident Linda Myrseth Dønnem, NSFs styremedlem Bjørn Wirum, samt NSFs administrasjonskonsulent Tor Arne Volden.

Finalister: Juryen plukker ut tre finalister som blir offentliggjort 30. juni 2021. Alle finalister blir invitert til Trener/Lederkonferansen.

Klikk for informasjon/nominasjon:

Årets ildsjel 2021

Kriterier: 

Årets ildsjel er en person som

 • Gjør et frivillig, ulønnet arbeid i en klubb eller krets i Norges Svømmeforbund (NSF). Eksempelvis styreverv, arrangement, dommer, trener, oppmann/kvinne, vaffelsteker eller andre roller
 • Gjør en solid innsats for idretten, utover det som normalt forventes av en frivillig
 • Har jobbet godt over tid i klubben eller kretsen
 • Er et forbilde ovenfor andre innenfor NSF, og bidrar til at NSFs idretter løftes i sitt lokalsamfunn

Finalister:

Juryen velger ut tre finalister som får gratis reise og deltakelse på Trener/Lederkonferansen 2021. Finalistene blir annonsert 30.juni 2021.

Vinner:

Prisen «Årets ildsjel» blir delt ut lørdag kveld 28. august på Trener/Lederkonferansen 2021

Vinner får et klubbstipend på kr. 10 000,-

Nominering:

Klikk for å nominere til «Årets ildsjel 2021»

OBS: Det er ikke mulig å lagre svar i skjema underveis, vi anbefaler at dere ser word-dokumentet for å planlegge svar på forhånd. Spørsmålsdokumentet gjør det også lettere å diskutere innad i klubben. Finn dokumentet nederst på siden: «Kladd nomineringsskjema_Årets ildsjel».

Årets priser for svømming

Svømmeutvalget har vedtatt fem ulike priser basert på idrettslige resultater i fjorårets sesong:

 • Beste ÅM klubb*
 • Beste svømmeklubb
 • Årets svømmer
 • Årets parasvømmer
 • Årets svømmetrener

Vinnere:

Prisene blir delt ut lørdag kveld 28. august på Trener/Lederkonferansen 2021.

Vinnerne får idretts-/klubbstipend.

*Prisen «Beste ÅM klubb» deles ut etter stevnet er arrangert.

Årets priser for Stup

Stuputvalget har vedtatt tre ulike priser basert på idrettslige resultater i fjorårets sesong:

 • Beste stupklubb
 • Årets stuper
 • Årets stuptrener

I dokumentet under finner du kriterier for hver kategori.

Vinnere:

Prisene blir delt ut lørdag kveld 29. august på Trener/Lederkonferansen 2020.

Vinnerne får idretts-/klubbstipend.

X