go up

Trener/lederkonferansen 2020

– TILBAKE SAMMEN

Dato: 28. – 30. august

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Denne konferansen ble live streamet – Du kan se foredrag i opptak ved å klikke her!


Trener/lederkonferansen markerer starten på en ny sesong for NSFs klubber og skal gi deltakerne en ekstra «boost» inn i sesongstart. Dette tror vi er ekstra viktig i perioden vi er i nå. Trener/lederkonferansen er for ALLE NSFs klubber, uavhengig av ambisjonsnivå og størrelse. I tillegg til fellesforedrag har vi Trenerkonferanse svømming og Lederkonferanse (uavhengig av gren).

Konferansen er en arena for motivasjon og inspirasjon, læring og erfaringsutveksling. Hver konferanse har en rød tråd som skal minne oss på hva vi som trenere og ledere for barn og unge i idretten skal jobbe med. Konferansens slagord lyder i år “Tilbake sammen”. Bak disse ordene ligger samhold, inkludering, gode og trygge relasjoner og motivasjon. Vi skal komme tilbake sterkere, og vi er avhengige av hverandre for å lykkes.

I samarbeid med Thon Hotel skal vi gjennomføre konferansen på en forsvarlig måte iht gjeldende retningslinjer. Klikk for å se informasjon fra Thon. NSF tar utgangspunkt i maksimalt 200 deltakere. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder, men du kan også følge konferansen via streaming. Vi håper uansett at du holder av helgen og er med oss på den måten som passer deg best.

Foto: Morten Jørgensen

Foredrag og foredragsholdere

Øystein Pølsa Pettersen (Foto: Martin Andersen)

ØYSTEIN “PØLSA” PETTERSEN (FELLES):

Den tidligere langrennsstjernen kaller seg selv for en «daglig gleder». Gjennom 17 år i toppidretten har Pølsa Pettersen lært av de aller beste, og har bred erfaring på å konkretisere suksesskriteriene som målene krever. Mange så Pølsa sist i 71° nord, hvor han fremstod som en stor lagspiller og sterk bidragsyter til suksess. I foredraget skal han snakke om hva som skal til for å skape resultater, gode miljø og rett kultur. Målet å få hver enkelt til å bli bevisst på hvem de er, hva de bidrar med og hva de står for. Resultater er konsekvenser av hva vi gjør hver eneste dag. Vi gleder oss til et motiverende og engasjerende åpningsforedrag!

 

KNUT NYSTAD (FELLES):

Knut Nystad

Mange husker ham som smøresjef for langrennslandslaget hvor han jobbet fra 2006-2018. Nystad jobber nå i Stiftelsen VI – en stiftelsen som jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. Nystad vil dele av sine erfaringer fra et langt liv i idretten, med bakgrunn fra barn og bredde, til toppidrett, og også som bror til en som sitter i rullestol. Han vil også snakke om arbeidet og målet til Stiftelsen VI, og hvordan idretten kan bli enda bedre til å inkludere og tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser.

Espen Ruud

ESPEN RUUD (FELLES):

Ruud er seniorkonsulent i AFF og har 20 års erfaring med arbeid innen utvikling og innovasjon. Tidligere har han vært kommunikasjonssjef i Nordic Innovation, med-gründer, partner i flere konsulentselskap, og har undervist ved NTNU og NHH. De siste årene har han arbeidet mye med å utvikle innovasjonskultur og -kompetanse i offentlig og private virksomheter. Forandring fryder! – eller gjør det egentlig det? En hårreisende stor andel fornyelsesprosjekter blir aldri noen suksess. Hva er det som gjør at noen likevel får det til, gang etter gang? I foredraget kommer Espen til å presentere en oppskrift på fornyelse i 5 deler – og noen fallgruver!

 

VANJA HJELMSETH (FELLES):

Vanja Hjelmseth (Foto: Julianne Leikanger)

Følelser – til motivasjon eller til besvær? Vanja Hjelmseth er psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning i Bergen, og jobber med terapi, veiledning, undervisning, kurs og foredrag. Hjelmseth har fordypning i Emosjonsfokusert terapi og Emosjonsfokusert ferdighetstrening. Hun har sammen med to kollegaer skrevet en lærebok for terapeuter og veiledere som heter «Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre». Hun brenner for kunnskapsdeling og folkeopplysning, og mener at verden vil bli et litt bedre sted, om vi lærer å forstå følelser – både våre egne og andres. Hvordan virker følelsene våre, egentlig? Motiverer følelser oss, eller kommer de i veien for motivasjon? Hva er følelser godt for når de gjør vondt? Og hvordan skal vi møte andre når de er redde, fortvilet, sinte eller ikke føler seg gode nok?  I dette mini-kurset vil du lære å forstå følelser litt bedre, og du skal få med deg en ferdighet som kan hjelpe deg til å møte mennesker som har vondt i følelsene.

Sindre Andresen (Foto: Ann Kristin Engebakken)

SINDRE ANDRESEN (FELLES):

Andresen er daglig leder i Tøyen Sportsklubb. Klubbens visjon er å være: «Landets viktigste klubb». «Nabolagsklubben» som de kaller seg, holder til midt i hjertet av Oslo. Klubben jobber for å skape innenforskap ved å gi alle like muligheter for en god oppvekst og sjanse til klare seg i det norske samfunnet. Klubben tilbyr et bredt spekter av aktiviteter og også ledertrening gjennom Tøyen Akademiet som er klubbens opplæringsprogram for unge ledertalenter. Målet er å utvikle lokal ungdom til ledere og rollemodeller i lokalsamfunnet. Andresen skal snakke om hvordan de jobber for inkludering av ALLE. Med Andresen i tet, gjør klubben er forskjell for tusenvis av barn og ungdom i Oslo. Vi blir også kjent med Abdinor Ahmed og Øystein Olsen Amdam som skal snakke om rasisme og utenforskap.

Maren og Stina fra Redd Barna

MAREN BJUNE OG STINA EIET HAMBERG – FRA REDD BARNA (FELLES):

Fra Redd Barna kommer Bjune som er seniorrådgiver barns medvirkning, og Hamberg som er spesialrådgiver barns levekår og inkludering. Å være inkludert på fritidsarenaer bidrar til at barn og unge føler tilhørighet og fellesskap, og styrker deres opplevelse av mestring, frihet, og glede sammen med andre. Men fortsatt er det mange barn og unge som av ulike grunner ikke deltar på lik linje med andre. Redd Barna har snakket med hundrevis av barn og unge som forteller at fritiden er viktig, men hvor flere oppgir barrierer som mobbing, økonomi eller mangel på transport. I sitt innlegg vil Redd Barna snakke om hvordan vi som voksne kan være med på å senke disse barrierene slik at vi får innfridd sin rett til lek og fritid. Gjennom barnekonvensjonen er vi alle forpliktet til å bidra til at barn har mulighet til å delta på fritiden.

Trygve B. Broch

TRYGVE BEYER BROCH (FELLES):

Hvordan kan samhold, relasjoner og inkludering veiledes i idretten? Broch er Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, og forsker blant annet på hvordan idrett og samfunn påvirker hverandre på måter som kan forme samhold og ekskludering, mestring og sosial glede. I den organiserte idretten balanseres inkludering og mestring innenfor konkurransens rammeverk av seier, tap og fremgang. Da Broch gjorde feltarbeid gjennom håndballsesongen 2011-2012 ble det tydelig hvordan trenere og jenter i 13-års alderen kontinuerlig forsøkte å balansere samhold og konkurranse. Dette arbeidet kan oppleves som høyst dramatisk og utløse moralske utfordringer knyttet til det å ha det gøy og sosialt. Broch vil vise oss hvordan det å bryte konkurransens strenge regler er grunnleggende for å oppleve felles mestring i idretten.

KLUBBSTAFETT (LEDERKONFERANSEN):

Tema for årets klubbstafett er erfaringer og lærdom fra en periode hvor vi har vært tvunget til å tenke annerledes. Hvordan har klubber klart å skape aktivitet og motivasjon hos sine medlemmer? Og hvordan har klubber ivaretatt sine frivillige og ansatte? Blir noen av tingene tatt med videre i fremtiden? Dette skal vi høre fra ulike klubber om.

Espen Tønnesen. Bilde: Olympiatoppen

ESPEN TØNNESEN (TRENERKONFERANSEN SVØMMING):

Hvordan kan landtrening påvirke utvikling av svømmeprestasjon? Tønnesen, som er fagkonsulent utholdenhet på Olympiatoppen, skal snakke om alternativ trening for svømmere. Han har gjort analyser av landslangsutøvernes trening under perioden da bassengene ble holdt stengt. Burde landtrening bli prioritert i større grad også i fremtiden?

SOFAPRAT (TRENERKONFERANSEN SVØMMING):

Vi skal ha en spennende prat med kjente utøvere og trenere om hvilke erfaringer har de gjort seg gjennom perioden der korona har styrt treningshverdagen. Hvilke tanker har de om fremtiden? Her får vi med oss Ingeborg Vassbakk Løyning, Henrik Christiansen, Tone Gundrosen og Finn Zachariassen. Samtalen blir ledet av landslagssjef for svømming, Petter Løvberg.

OPEN WATER FRA A TIL Å (TRENERKONFERANSEN SVØMMING):

Open Water-utvalget skal ta oss raskt gjennom idretten fra A til Å, både for de som er nysgjerrige på å starte og for de som ønsker å satse. Hva slags utstyr behøver man? Hvilke krav stilles til sikkerhet? Hva skal til for å delta i nasjonale og internasjonale konkurranser? Dette er noen av spørsmålene utvalget vil svare på. Utvalget vil være tilgjengelige hele helgen for spørsmål.

MARI BRANDTZÆG (LEDERKONFERANSEN):

Mari Brandtzæg

Brandtzæg er HR direktør i Coca-Cola European Partners Norge, som har rundt 650 ansatte. Hun har lang erfaring som leder i ulike roller innenfor HR, kompetansebygging, kommunikasjon og kulturbygging. Hun jobbet mange år i både Esso og Statoil før hun joinet Coca-Cola systemet for tre år siden. Mari har stort fokus på hvordan man best bygger en fleksibel fremtidsrettet organisasjon som leverer sterkt på performance og er god på inkludering og mangfold. Brandtzæg ønsker å inspirere medarbeidere til å styrke egen faglig utvikling og personlig vekst. Da tør man mer og vil mer som igjen skaper mange nye muligheter.

Konferansepriser

Enkeltrom med helpensjon fredag-søndag        Kr       3 000
Dobbeltrom med helpensjon fredag-søndag     Kr       2 400
Trippelrom med helpensjon fredag-søndag       Kr       2 200
Dagpakke inkl. lunsj fredag-søndag                    Kr       1 200
Middag fredag                                                         Kr          400
Middag lørdag                                                          Kr         500

 

Ungdom 18-25 år får 50% rabatt!

Ved påmelding etter fristen (12. august) faktureres 500 kr i tillegg. (Såfremt ledige plasser).

 

Betaling for konferansen
Konferanseavgiften faktureres etterskuddsvis. Det sendes en samlefaktura til klubb/krets i etterkant av konferansen.

Påmelding

Merk at årets konferanse har begrenset med plasser (200).

Frist for påmelding hotell: 12. august, såfremt ledige plasser. 

Det er 18-års aldersgrense for å være med på konferansen på hotellet.
Konferansen er kun åpen for deltakere tilsluttet Svømmeforbundets medlemsklubber.

Dato: 28. – 30. august, 2020

Tid:

  • Konferansen åpner fredag 28. august kl. 17.30 og avsluttes søndag 30. august kl 14.00
  • (Årets konferanse vil ikke ha oppvarmingsseminar før konferansestart som tidligere år mtp smittevernshensyn)

Sted: 

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Ankomst:

Det er enkel ankomst med tog fra Oslo Lufthavn Gardermoen (200m fra togstasjonen)

Togturen tar 12 minutter.

Live stream:

Lenke vil være åpen og tilgjengelig før konferansestart.

Konferansegjennomføring iht retningslinjer:

Vi håper på forståelse for endringer i konferansegjennomføring fra tidligere år. I samarbeid med Thon Hotel skal vi gjennomføre konferansen på en forsvarlig måte iht gjeldende retningslinjer. Klikk for å vise informasjon fra Thon. NSF forholder seg til helsemyndighetene og tar forbehold om endringer. Hvis det blir nødvendig vil konferansen avlyses og arrangeres kun via streaming.

Spørsmål: 

Ingrid Lægreid

E-post: IngridEikestol.Laegreid@svomming.no

Tlf 482 77 364

Detaljert program er vedlagt under.

X