go up

Trener/Lederkonferansen 2018

Konferansen ble avholdt 31. august – 2. september på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika.

Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring og erfaringsutveksling – og passer for ALLE klubber, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå. Vi har en tanke om at alle kan lære av alle, små klubber kan lære av store og store kan like gjerne lære noe av de små klubbene, og også på tvers av grener. 

Det ble holdt Lederkonferanse for alle grener. I tillegg var det mulig å være med på Oppvarmingsseminar fredag formiddag.

Det deltok nesten 300 deltakere fra 75 klubber/kretser. Vi takker alle deltakere som bidro til nok en flott konferanse, og vi håper å se alle igjen 6.- 8 september 2019. Foredragene for 2018 finner du nederst på siden.

Foredrag og foredragsholdere

ANJA HAMMERSENG-EDIN (FELLES): Tidligere landslagsspiller og Larvik-profil, Hammerseng Edin, er daglig leder og gründer av verdens første treningssenter for mental trening. Gjennom håndballkarrieren har hun møtt tusenvis av ungdom, trenere og foreldre som har bidratt til innholdet i hennes foredrag «Talentets indre kamp». I foredraget satt hun ord på de reelle følelsene og problemstillingene idretten drar med seg. I dagens samfunn der vi hele tiden jager utvikling, kan det være vanskelig å tro at vi noensinne er gode nok. Hammerseng Edin snakket om forskjellene mellom talent og identitet, og hvordan vi voksne påpeker denne forskjellen. Hun viste også til teknikker og måter og håndtere idrettsutfordringer på.

JAN SPURKELAND (FELLES): Spurkeland har lang erfaring innen personalspørsmål, ledertrening og organisasjonsutvikling i Statoil, og har ledererfaring som rektor, skolesjef og personalsjef. Han har skrevet flere bøker og artikler om ledelse og organisasjonsutvikling, og har holdt mangt et foredrag på universiteter, høgskoler og konferanser. På konferansen snakket han om temaet «relasjonsledelse». Hans lederstil bygger på likeverdighet, tillit og samhandling mellom mennesker. Kunsten å bygge relasjonene handler om naturlig autoritet og det å «lede med hjertet».

MADS ANDREASSEN (FELLES): fra Norges idrettsforbund viste oss et overordnet blikk på norsk idrett med » Er alle med? Økonomi og deltakelse i norsk idrett». I hvor stor grad påvirker økonomi deltakelse i idretten, og hvilke mulige problemer knyttet til kostnader har vi i svømmeidrettene våre? Svømmeidrettene er som kjent dyktige på å rekruttere, men kan høye kostnader være en faktor for stor «drop out» i ungdomsårene?

VIRKSOMHETSPLANPROSESS (LEDER): Hvordan ønsker dere at fremtiden skal se ut for svømmeidrettene våre; svømming, stup, vannpolo, synkron og Open Water? Hovedtema for lederprogrammet vil være arbeidet med NSFs Virksomhetsplan for 2019-2022. Vi trenger innspill fra alle klubber! Arbeidet ble organisert i gruppearbeid ledet av Svein Erik Hansen fra Golfforbundet.

PAUL JOACHIM BLOCH THORSEN (TRENER SVØMMING/STUP): Bloch Thorsen er overlege og spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri på Haukeland sykehus. Han har tidligere vært landslagsstuper og landslagssjef i stup, og er i dag hovedtrener i Bergen Stupeklubb, samt kurslærer i Norges Svømmeforbund. Foredraget hans hadde tittelen «Premisser for mestring for barn og unge med psykiske utfordringer». Som trener i et idrettslag vil man mest sannsynlig komme i kontakt med  barn og unge med psykiske utfordringer. Foredraget handlet om hva psykiske lidelser er, hvordan de kan møtes, og hva treneren kan gjøre for å legge best mulig premisser for at alle skal kunne oppleve mestring og trygghet.

ELIN AUSTEVOLL og THOMAS HARLEM (TRENER SVØMMING): Austevoll er tidligere landslagssvømmer og ble første kvinne i Norden til å svømme under 1.10 på 100 meter bryst (OL i Atlanta 1996). Austevoll arbeider som kommersiell leder i Equinor, og er styremedlem i AdO arena, svømmetrener i Os svømmeklubb, og medlem i eliteutvalget i Norges Triathlonforbund. Harlem er også tidligere landslagssvømmer, og er i dag hovedtrener i Os Svømmeklubb. Han arbeider hovedsakelig med idrettsrelaterte skader i knær, som seksjonsoverlege og spesialist i Ortopedisk Kirurgi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Foredraget deres kalte de ”Trene og Utvikle barn og unge – Os Svømmeklubb fra strategi til kultur”. Sammen snakket de om erfaringen de har gjort seg på reisen, fra etableringen for 10 år siden med en klar visjon og strategi, til dagens klubbkultur. Harlem snakket om helse og skader, og presiserte at barne- og ungdomskropper IKKE er små voksenkropper! Han inkluderte svømmerelaterte skader og hva man kan gjøre som trener både for å behandle, men ikke minst forebygge. Austevoll snakket om klubbens grunntanke – oppbygning av «teknikkbasis». Svømming skal også i større grad oppleves som en lagidrett. Om målet er medalje i VM, eller livslang idrettsglede uten resultatfokus, er oppskriften i barne- og ungdomsårene den samme; nemlig Idrettsglede, Mestring og Samhold. Austevoll og Harlem vil ga oss konkrete eksempler på hvordan Os Svømmeklubb utøver dette i praksis.

ERIK HOFSETH (TRENER SVØMMING/STUP): Hofseth holdt foredraget «Mentale prinsipper for ungdomsutøvere». Han har doktorgrad i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole der han forsket på emosjonelle og kognitive utviklings- og prestasjonsblokkeringer hos lovende og profesjonelle fotballspillere. I sin 50% stilling ved Olympiatoppen jobber han med flere ulike idretter/landslag og enkeltutøvere på området prestasjonsstress. Hofseth er også tilknyttet andre nasjonale institusjoner og prestasjonsmiljøer som foreleser, forsker og konsulent på sentrale temaer innen idretts- og prestasjonspsykologi.

HELGE TUXEN (TRENER STUP): Tuxen er hovedtrener i Randabergstuperne, samt Stuputvalgsmedlem, og bruker mesteparten av fritiden innen stup. Han har jobbet 27 år i Baker Hughes a GE company, 19 år innen salg, og jobber nå som Salgssjef for Drill bits Norge. Han snakket om erfaringer fra internasjonal stupsamling i Moskva, hvor han trakk fram forskjeller og likheter mellom russiske og norske treningsmetoder og hva som kreves av utøvere, trener og støttepersonell for å oppnå et høyt internasjonalt nivå innen stup.

SONDRE SOLBERG (TRENER SVØMMING): Solberg er sportssjef og trener for elitegruppa i Bærumssvømmerne, og har tidligere vært landslagssjef og landslagstrener. Solberg viste sammen med to utøvere en «nøkkeløkt» for ungdomsutøvere med eksempler på ulike øvelser og drills. Deltakerne observerte «forelesningen» fra bassengkanten.

ESPEN TØNNESEN (TRENER SVØMMING): fra Olympiatoppen snakket om hvordan optimalisere teknikkutvikling i ungdomsårene. Han snakket blant annet om hvilke fellestrekk utøvere har for gode tekniske løsninger, samt forutsetning for å lære og utvikle teknikk.

LENE PUNTERVOLD (TRENER STUP): Puntervold snakket for Stuptrenerne med tema teknikk og motorikk, samt viktige læringsprinsipper. Hvordan jobber man med barn og unge som ikke «tør», med god progresjon og pedagogikk? Til vanlig jobber hun på Olympiatoppen som en del av teamet på fagavdelingen på Teknikk/motorikk hvor hun drar viktige erfaringer fra sin solide bakgrunn innen turn og dans.

Fredag før selve konferansen starter

Fredag kl. 1000-1500 ble det holdt to Oppvarmingsseminarer. I tillegg gjennomførte vi Introduksjon til Norsk Svømming kl 1600-1700 og Introduksjon til bruk av tryggivann.no kl 1500-1700. Det var samling for trenere og ledere i klubber med landslagssvømmere kl. 1500-1700. Påmelding til oppvarmingsseminarene gjøre sammen med påmelding til selve konferansen.

 

OPPVARMINGSSEMINAR 1 – NETTVERKSSAMLING FOR KVINNELIGE SVØMMETRENERE

Kl. 1000-1500: Nytt av året er NSFs initiativ til å starte et kvinnelig trener-nettverk. Samlingen foregikk som et av oppvarmingsseminarene på konferansen, og kvinnelige trenere på alle nivåer, uavhengig små eller store ambisjoner var velkomne.

Vi fikk besøk av Sveriges sportssjef i svømming, Ulrika Sandmark som snakket om sin erfaringer gjennom sin karriere som trener og leder i svensk og internasjonal svømming. Kjersti Arntsen og Guro Røen delte sine erfaringer som Internasjonale håndballdommere med foredraget sitt «Drøm det, gjør det!». De har dømt flere kamper i EM og VM, samt OL-finale i Rio, og ble kåret til Årets dommerpar i Eliteserien kvinner og menn i 2018. De viste oss blant annet hvordan de arbeider systematisk med utvikling, og at dette er noe «alle» kan kopiere. Beda Leirvaag, trener for juniorlandslaget, SSK Skjetten Svømming og Wang-elever i Oslo, er tidligere langslagssvømmer og er en av Norges mest profilerte trenere. Hun fortalte om sine erfaringer som svømmetrener, og om konflikthåndtering som trener med foredraget «Den vanskelige samtalen».

 

OPPVARMINGSSEMINAR 2 – ARBEIDSGIVERANSVAR

Kleven & Kristensen er landets ledende advokatfirma innen idrettsjuss. Firmaet har erfaring og kompetanse innen alle fagområder som berører idretten. Det er også disse som står bak Klubbpakka – et nettbasert juridisk verktøy bestående av standardokumenter og idrettsrelaterte artikler tilpasset alle klubber under NIF. Advokatene Pål Kleven og Morten Justad Johnsen foreleste for oss om følgende temaer for ledelsen i klubb:

  • Rolleforståelse
  • Plikter og ansvar
  • Ansettelse og kontrakter
  • Selvstendig næringsdrivende
  • Styringsrett
  • Oppsigelser, sykemelding og pensjon
  • Varslingsrutiner

Konferansepriser 

Enkeltrom med helpensjon fredag-søndag        Kr 3 900
Dobbeltrom med helpensjon fredag-søndag     Kr 3 100
Trippelrom med helpensjon fredag-søndag       Kr 2 900
Dagpakke med lunsj fredag-søndag                    Kr 1 700
Middag fredag                                                         Kr 400
Middag lørdag                                                          Kr 500

Oppvarmingsseminar                                             Kr 600 (kr 900 om du ikke skal delta på resten av konferansen)

 

Kr 300 i rabatt ved påmelding før 1. juni.  Ungdom 18-25 år får 50% rabatt.

Ved påmelding etter fristen (14. august) faktureres 500 kr i tillegg.

 

Betaling for konferansen
Konferanseavgiften faktureres etterskuddsvis. Det sendes en samlefaktura til klubb/krets i etterkant av konferansen.

Påmelding

Ved påmelding er det førstemann til mølla som gjelder.

Det er 18-års aldersgrense for å være med på konferansen.
Konferansen er kun åpen for deltakere tilsluttet Svømmeforbundets medlemsklubber.

Dato: 31. august – 2. september

Tid:

  • Konferansen åpner fredag 31. aug kl 17.30 og avsluttes søndag kl 14.00
  • Oppvarmingsseminar går fredag kl 10.00-15.00

Sted: Thon Hotel Oslofjord i Sandvika, Sandviksveien 184, 1337 Sandvika

Det er enkel adkomst med tog fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Togturen tar 40 minutter.

Spørsmål: 

Ingrid Lægreid

E-post: IngridEikestol.Laegreid@svomming.no

Tlf 482 77 364

Konferansen startet fredag kl 1730 og ble avsluttet søndag kl 1400. Detaljert program ligger vedlagt under.

Lederkonferansen: Tema var blant annet økonomi som barriere for idrettsdeltakelse. Hovedtema for lederprogrammet var arbeidet med NSFs Virksomhetsplan for 2019-2022. Arbeidet ble organisert i gruppearbeid ledet av Svein Erik Hansen fra Golfforbundet.

Trenerkonferansen stup: Hovedtema for trenere stup var trening av barn og unge.

Trenerkonferansen svømming: I år var det fokus på pubertetsårene, hvor det var ulike innlegg om utvikling og trening gjennom puberteten.

X