go up

Trener/Lederkonferansen 2017

8.-10. september er det klart for årets store happening på Thon Hotel Arana Lillestrøm.

Trener/Lederkonferansen er en arena for motivasjon, læring og erfaringsutveksling – og passer for ALLE klubber, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå. Vi har en tanke om at alle kan lære av alle, små klubber kan lære av store og store kan like gjerne lære noe av de små klubbene, og også på tvers av grener. 

Det holdes Lederkonferanse for alle grener, Trenerkonferanse for stup og svømming og Nettverkssamling for dommerinstruktører. Lørdag ettermiddag blir det en egen del for Vannpolotrenere. I tillegg er det mulig å være med på Oppvarmingsseminar fredag formiddag, i år er det et seminar om Landtrening og et med tema Sosiale medier og markedsføring.

Vi håper å se deg og din klubb.

Svømmevenner. Fotograf Adele Grosås
Svømmevenner. Fotograf Adele Grosås

Foredrag og foredragsholdere

Innholdet på konferansen oppdateres etter hvert som vi har foredragsholdere på plass.

KJARTAN EIDE (FELLES): Kjartan mestrer den fine balansen mellom innsikt, humor og alvor, og holder svært engasjerende og populære foredrag om mobbing. Kjartan Eide er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har lang erfaring som lektor. Gjennom foredrag og skoleopplegg, utviklet i samarbeid med mobbeforskere og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har han jobbet mye mot mobbing i skolen. Han er grunnlegger av Trivselsprogrammet, et landsomfattende aktivitetsprogram for friminuttene. Kjartan er i tillegg kjent som komiker gjennom humorprogrammene “Kjetil og Kjartan Show” på TV og radio. Kjartan åpner årets konferanse.

GYRID BECK SOLBERG (FELLES): Gyrid har erfaring som håndballtrener, har jobbet med ungdom som ikke helt passer inn i skolehverdagen, og jobbet i 7 år som mentaltrener på Toppidrettsgymnaset i Telemark. Hun er datteren til Franck Beck som var en legende i foredragsverdenen. Hun holder et fantastisk motivasjonsforedrag som heter «Det er meg det kommer an på». Gyrid avslutter årets konferanse.

SAINEB AL-SAMARAI (FELLES): Holder foredrag om idretten som inkluderingsarena. Hun er politiker. Tidligere leder av Holmlia Sportsklubb, nå styremedlem. Hun vil snakke om idrettens rolle i samfunnet, og hvordan vi kan spille på lag med nærmiljøer og samfunnet ellers. 

HENRIK CHRISTIANSEN OG RONNIE ANSTENSEN (LEDER OG TRENER SVØMMING): Henrik er pr i dag Norges beste svømmer. Hvordan har Henrik kommet dit han er i dag? Hvordan fungerer samarbeidet mellom trener og utøver? Suksessfaktorer og utfordringer.

SOFIA GARAMETSOS (TRENER STUP): Sofia har lang fartstid som stuper og trener i Sverige. Hun har jobbet i Svenska Simförbundet med å utvikle Svensk Simhoppslinje, og har vært trener og fysioterapeut for stuplandslaget i Sverige. Hun er kurslærer for trenerutdanningen i stup i det svenske forbundet, og holder foredrag om organisasjonsvirksomhet, godt miljø og stuprelaterte tema. I tillegg er hun ansatt som elitetrener og stupskoleansvarlig i Malmö Kappsimningsklubb.

PAUL METZ (TRENER VANNPOLO): Paul er en dyktig og erfaren vannpolotrener fra Nederland og han har utviklet Supercoach Online. Han har utviklet Trener 1 i Vannpolo.

SONDRE L. SOLBERG (TRENER SVØMMING): Sondre, sportssjef i Bærumsvømmerne, holder foredrag om Avansert Brystteknikk. Hva kjennetegner teknikken på høyeste konkurransenivå i verden? Effektiv trening av teknikk relatert til konkurransedistanse. Kvalitativt teknikkarbeid i ungdomsalder.

KLUBBPAKKA (LEDER): Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy, skreddersydd for idrettslagenes virksomhet, som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Produktet er utarbeidet av advokatene Pål Kleven, Tomas Kristensen, Sturla B. Torkildsen og advokatfullmektig Hildegard Lian i advokatfirmaet Kleven & Kristensen. «Klubbpakka er et resultat av vår over 15 års lange erfaring som advokater for NIF, særforbund og klubber»,  sier Pål Kleven og Tomas Kristensen. De vil presentere Klubbpakka som produkt, i tillegg til å holde en faglig sesjon om «Klubben som arbeidsgiver – Hvordan innrette seg på best mulig måte?»

KJETIL HEGGEM, ASKER GOLFKLUBB (LEDER):  Kjetil er leder for Junior/Elite. Han tok over som leder for juniorgruppa for 3 år siden. Rekruttering var forsømt over lang tid, og nær ingen deltagende i organisert trening under etablert elite. Vi restartet det hele fra bunnen, og har bygget sten på sten. Vi har prøvd og feilet for å finne ut hva som fungerer, og ikke.

ANTIDOPING NORGE (FELLES): Doping – angår det oss? Hvem doper seg i Norge i dag, og hva kan du gjøre for å forebygge doping i ditt idrettslag? Antidoping Norge kommer til årets trener/lederkonferanse for å snakke om antidopingarbeid i idretten, og setter fokus på temaer som regelverk, kroppsfokus, medisiner og kosttilskudd.

ESPEN TØNNESEN (TRENER SVØMMING OG FELLES): Har doktorgrad i treningslære fra Norges idrettshøgskole, er tidligere juniorlandslagstrener i friidrett, har skrevet ni fagbøker innen treningslære, utholdenhetstrening og aktivitetslære og er fagansvarlig for fagområdet utholdenhet og forskningsaktivitet på området i Olympiatoppen. Han holder foredraget “Flest mulig, lengst mulig, best mulig” for trenerne og “Hvordan ble de beste best” for alle.

UNGDOMSLØFET (LEDER): Ungdomsløftet ble lansert i mai 2017, og gjennom dette ønsker NIF å inspirere og motivere ungdom til å være aktive innenfor idretten. Ungdomsløftet er en samling historier om idrettsungdom fra mange ulike steder i landet – og gode svar på hvordan du som trener, oppmann, tillitsvalgt, utøver eller foreldre/foresatte kan motivere til aktivitet. «Temakveld – Ungdomsidrett» en ferdig prosess som kan gjennomføres i klubb. Målet med temakvelden er å gjøre klubben mer bevisst tilbudet de har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere mulige tiltak og handlinger idrettslaget kan iverksette. Kathrine Godager og Linda Jacobsen, henholdsvis rådgiver og fagkonsulent for ungdomsidrett i NIF, skal presentere og gjennomføre temakvelden for og med oss.

CHRISTINA DYNGELAND KJELLID (LEDER): Christina er daglig leder og svømmeskoleansvarlig i Arna SLK. Hun vil presentere sin egen reise tilbake i arbeidslivet etter skade, og synliggjøre hvilke muligheter klubber har når det gjelder å bruke NAV, og hvordan NAV kan bistå klubber i forbindelse med rekruttering.

Fredag før selve konferansen starter

Fredag kl 1000-1500 tilbyr vi to Oppvarmingsseminarer. I tillegg gjennomfører vi Introduksjon til Norsk Svømming kl 1600-1700 og Introduksjon til bruk av tryggivann.no kl 1500-1700. Påmelding til oppvarmingsseminarene gjøre sammen med påmelding til selve konferansen.

 

OPPVARMINGSSEMINAR 1 – LANDTRENING

Program for oppvarmingsseminar Landtrening svømming:

10.00-10.30   Hvorfor trene på land? Lars-Arne Andersen & Sindre Madsgaard (Olympiatoppen)

Hvilke krav stilles til svømming

– styrkemessig?

– motorisk?

10.30-11.30   Motorikk for svømming v/Lars-Arne Andersen

– Landoppvarming (bassengkant) -> Rutine

– Motorikk i sal -> Utvikle forutsetninger

11.30-12.00   Lunsj

12.00-13.00   Styrke for svømming v/Sindre Madsgaard

13.00-14.00   «Motorisk styrke» – hva kan ligge i det begrepet? Diskusjon & Drøfting

14.10-15.00   Forskning + Formidling = Skadefri – Hvordan holde seg skadefri i svømming v/skadefri.no Kathrin Steffen

 

OPPVARMINGSSEMINAR 2 – SOSIALE MEDIER OG MARKEDSFØRING

Sosiale medier har kommet for å bli.

10.00-10.40 Hva finnes og hvordan bruke det i dag? Retningslinjer og ansvar. v/Cathrine Aa Dalen og Ingrid Haslev Anmarkrud

10.45-11.30 Hva vil vi som klubb på SOME? Hvorfor skal vi være der?

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Hvordan gjøre det i min klubb? v/SK Speed og Oslo Stupeklubb

13.00-13.30 Erfaringer fra NSF praksis og SOME v/Ellen Kessel

13.45-14.30 Tips, triks og verktøy til SOME v/Karl Filip Singdahlsen, NIF

14.30-15.00 Oppsummering

 

 

INTRODUKSJON TIL NORSK SVØMMING KL 1600-1700
Anbefales for de som er med på sin første konferanse eller for de som ønsker å få bedre innblikk i hvordan norsk svømming er bygd opp og fungerer. Gir et godt bakteppe for konferansens innhold. ALLE er velkomne!

 

INTRODUKSJON TIL BRUK AV TRYGGIVANN.NO KL 1500-1700

Kurset er for deg som er fersk bruker av tryggivann.no eller som skal i gang med å bruke tryggivann.no som påmeldingsportal for svømme-, stup-, synkron- eller minipolopplæring. Kurset gir en kort introduksjon i bruk av tryggivann.no.

 

SAMLING FOR KLUBBER MED LANDSLAGSSVØMMERE KL 1500-1700
Samling for ledere og trenere i klubber som har utøvere på svømmelandslagene (senior og junior).

Konferansepriser

Enkeltrom med helpensjon fredag-søndag        Kr 3 900
Dobbeltrom med helpensjon fredag-søndag     Kr 3 100
Trippelrom med helpensjon fredag-søndag       Kr 2 900
Dagpakke med lunsj fredag-søndag                    Kr 1 700
Middag fredag                                                         Kr    400
Middag lørdag                                                          Kr    500

Oppvarmingsseminar                                             Kr 600 (kr 900 om du ikke skal delta på resten av konferansen)

 

Kr 300 i rabatt ved påmelding før 1. juni.  Ungdom 18-25 år får 50% rabatt.

Ved påmelding etter fristen (27. august) faktureres 500 kr i tillegg.

Betaling for konferansen
Konferanseavgiften faktureres etterskuddsvis. Det sendes en samlefaktura til klubb/krets i etterkant av konferansen.

Påmelding

Frist for påmelding er 27. august. Det går an å melde på etter 20. august hvis ledig kapasitet mot et gebyr på 500 kr. Ved påmelding er det førstemann til mølla som gjelder.

Det er 18-års aldersgrense for å være med på konferansen.
Konferansen er kun åpen for deltakere tilsluttet Svømmeforbundets medlemsklubber.

Link til påmelding.

Dato: 8.-10. september

Tid:

  • Konferansen åpner fredag 8. sep kl 17.30 og avsluttes søndag kl 14.00
  • Oppvarmingsseminar går fredag kl 10.00-15.00

Sted: Thon Hotel Arena i Lillestrøm, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Det er enkel adkomst med tog fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Togturen tar 12 minutter.

Spørsmål: 

Caroline Brinchmann

E-post: caroline@svomming.no

Tlf 4725 0336

Konferansen starter fredag kl 1730 og avsluttes søndag kl 1400. Detaljert program finner du her.

Lederkonferansen: Hovedtema blir idretten som inkluderingsarena og arbeidsgiverrollen.

Trenerkonferansen stup: Hovedtema for trenere stup blir trening av barn og unge.

Trenerkonferansen svømming: Hovedtema for trenere svømming er styrking av breddetrenerrollen.

Trenerkonferansen vannpolo: Hovedtema for trenere vannpolo blir juniortrening.

Oppvarmingseminarene går fredag kl 1000-1500.

 

Se flere temaer og foredragsholdere under “foredrag og foredragsholdere”.

X