go up

Samling for unge ledere, trenere og dommere

Samling for unge ledere, trenere og dommere er et kompetansehevings- og utviklingstiltak for ungdom mellom 14 og 25 år som har

  • deltatt på Lederkurs for ungdom i regi av NSF, og/eller
  • deltatt på Trener 1 eller Ungdomstrenerkurs og kommet i gang med praksis, og/ eller
  • deltatt på Kretsdommerkurs og kommet i gang med praksis

Målet med samlingen er å gi deltakerne inspirasjon og faglig input, gi dem en arena til egenutvikling, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Ungdom representerer en stor ressurs for klubbenes drift og utvikling. Det er derfor viktig at klubbledelsen tar vare på engasjert ungdom, og gir dem muligheten til å delta på kompetansehevings- og utviklingstiltak. Ikke minst er det viktig å følge dem opp gjennom å tilby givende arbeidsoppgaver og tett oppfølging.

Samling for unge ledere arrangeres annethvert år. Det vil ikke bli arrangert samling i 2018.

X