go up

Kompetansehelga 2020 – AVLYST

Kompetansehelga 2020 er dessverre avlyst. Klikk for mer informasjon.

Dato: 17.-19. april

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til Kompetansehelga 2020!

Hensikten med Kompetansehelga er kompetanseheving til våre frivillige, engasjerte og ansatte i NSFs klubber. Konferansen er delt opp i ulike forum, basert på ulike roller og ansvarsområder i klubb. Deltakeren velger forum ut ifra sitt område. Hvert forum skal gi faglig påfyll, tips og verktøy du selv kan bruke for å gjøre klubben din bedre. Konferansen er lagt opp til erfaringsutveksling og deltakerinvolvering hvor flere foredrag inneholder workshops og gruppeoppgaver.

Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få innblikk i norsk svømmeidrett (alle grener), lære mer om din rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen klubb.

Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil gjøre klubben bedre, og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i klubben.

Konferansen er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

Fredag kl 1730-2000 + lørdag kl 0900-1030

 • “Tjuvstart” Kompetansehelga med kurs!

Lørdag kl 1130-1800

 • Konferansestart med felles åpning og foredrag
 • Forumene er hver for seg: Forum for Svømmeskoleansvarlig, Hovedinstruktør svømmeopplæring, Synkron, Minipoloansvarlig, Stupskoleansvarlig, Hovedtrener, og Klubbledelse.

Søndag kl 0900-1400

 • Forumene er hver for seg: Forum for Svømmeskoleansvarlig, Hovedinstruktør svømmeopplæring, Synkron, Minipoloansvarlig, Stupskoleansvarlig, Hovedtrener, og Klubbledelse.

Deltakere som ønsker, kan “tjuvstarte” helgen med ulike kurs før konferansestart. 

Tid: Fredag kl 1730–2000 og lørdag kl 0900-1030. Du kan velge mellom:

 

Tryggivann.no – grunnleggende nivå

Kurset retter seg mot de som skal begynne å bruke tryggivann.no eller nylig har startet med tryggivann.no. Innhold:

 • Lage, duplisere og redigere kurs
 • Instruktørfunksjonene
 • Faktura, nettbetaling
 • Mail/SMS
 • Flytte fra et kurs til et annet
 • Oppmøte, delmål, anbefaling
 • Finne informasjon om kursdeltaker/forelder

Tryggivann.no – videregående nivå

Kurset er beregnet på de som føler seg komfortable med innholdet i det grunnleggende kurset. Innhold:

 • Endre personknytninger
 • Klubbinnstillinger
 • Batch-endring
 • Kreditnota
 • Periodefakturering
 • Betalingsoppfølging
 • Ventelister
 • Statistikk
 • Grupper
 • Instruktører
 • Påmeldingsmuligheter

Kurs i Økonomistyring

Kurset egner seg for styret og daglig ledelse. Innhold:

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger
 • Ressursbank

“Verdens beste svømmetilbud til utviklingshemmede”

Samling for trenere, instruktører og ledere

Flere med utviklingshemning ønsker å drive med svømming, flere er med i klubb – og det er flere klubber som har tilbud! Helt topp!
Men – det er flere klubber som er usikre på hvordan de kan gi et best mulig tilbud om trening og konkurranser. Og de ønsker litt mer kontakt med andre klubber som har utøvere. Må en ta andre hensyn ved trening? Finnes det stevner å være med på? Hva med reglene?

 • Svømmetrening for utviklingshemmede – hva bør vi gjøre?
 • Svømmestevner: Er det ønske om å delta på flere stevner? Kan det bli enklere å delt på stevner?
 • Erfaringer fra klubber
 • Diskusjoner og veien videre

Konferansen starter lørdag kl. 1130 og avsluttes søndag kl. 1400. (Du kan også “tjuvstarte” helgen allerede fredag.)

Siden oppdateres fortløpende med årets tema. Program i sin helhet vil bli lagt ut når dette er klart.


Fellesprogram (alle deltakere):

Konferansen starter med fellesforedrag før hovedforumene starter.

 • Åpning v/ presidenten og klubbpresentasjon

I løpet av lørdagen vil alle deltakere gjennomføre kurs/workshop med Elin Langli fra Redd Barna:

 • “Trygg på trening” med Redd Barna er et kurs som skal gjøre deres klubb til et trygt sted for barn. Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening? Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

 

Deltaker velger mellom disse forumene:

Forum for svømmeskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i svømmeopplæringen og utvikling av klubbens svømmeskole. Årets tema:

 • Oppfølging av instruktører
 • Informasjon om barnehagemidler og læreplan v/ Jan Kjensli
 • Fra “kurs” til “opplæring” v/ Jan Kjensli
 • Allsidighet og flere grener (Felles med Forum for Minipolo) v/ Jan Kjensli og Sverre Fjermestad

 

Forum for hovedinstruktører, alle grener: Fokus på hovedinstruktørens rolle og faglige ansvar i klubbens svømme-, stup-, synkronskole og minipolo. Årets tema: 

 • Lederkurs for instruktører v/ Per Osland (program varer både lørdag og søndag)

 

Trenerforum: Vi arrangerer trenerforum for svømme-, stup-, vannpolo- og synkrontrenere. Forumet er for alle trenere og tar for seg tema om trenerrollen, men grenene er også delt inn i egne forum hvor treneren får tips og verktøy tilpasset sin egen gren.

Program, alle trenere:

 • Søvn og prestasjon hos junioridrettsutøvere – hva skaper dårlig søvn, og hvordan sove bedre? v/ Maria Hrozanova
 • Utøveres totalbelastning. Siste nytt fra NIH-forskningssamarbeid v/ Bård Erlend Solstad
 • Svømmetrenere:
  • NSFs nye utviklingstrapp
  • Verktøy for sesongevaluering v/ Rolf Nordang
 • Stuptrenere:
  • Frykt, mestring, og lek v/ Espen Bergslien
  • Metodikk og vektlegging av “riktig” teknikk v/ Espen Bergslien
 • Vannpolotrenere:
  • Minipolo, Beachpolo og Seriespill – organisering av trening, cuper og kamper v/ Vannpoloutvalget
 • Synkrontrenere:
  • Klubbutvikling for synkron  v/ Synkronutvalget (sammen med Forum for Synkronskole)
  • Videreutvikling av koreografi v/ Anniken Skiebe Heiland

 

Forum for stupskole: Fokus på kvalitet i stupskolen. Årets tema:

 • Fra kurs til opplæring (felles med Forum for Minipolo/ Forum for Synkronskole)
 • Frykt, mestring, og lek  v/ Espen Bergslien (felles med Trenerforum stup)
 • Metodikk og vektlegging av “riktig” teknikk  v/ Espen Bergslien (felles med Trenerforum stup)

 

Forum for minipolo: Fokus på kvalitet og utvikling av klubbens Minipolo-aktivitet. Årets tema:

 • Fra “kurs” til “opplæring” (felles med Forum for stupskolen/ Forum for Synkronskole)
 • Minipolo, Beachpolo og Seriespill – organisering av trening, cuper og kamper v/ Vannpoloutvalget felles med (Trenerforum vannpolo)
 • Allsidighet og flere grener  v/ Jan Kjensli og Sverre Fjermestad (Felles med Forum for Svømmeskoleansvarlige)

 

Forum for synkronskole: Fokus på kvalitet i synkronskolen, FINA figurer og oppdatering på utvikling av synkron i Norge. Dette forumet er for instruktører. Årets tema:

 • Fra “kurs” til “opplæring” (felles med Forum for stupskole/Forum for Minipolo)
 • Klubbutvikling for synkron  v/ Synkronutvalget (felles med synkrontrenerne)
 • Hvordan lære bort sculling? v/ Tonje Braaten Kogstad

 

Forum for Open Water: Fokus på sikkerhet i utendørsaktivitet og arrangering av Open Water-stevner. Årets tema:

 • Open Water i Norge og Norden. Generell introduksjon v/ Open Water utvalget
 • Sikkerhet under trening og konkurranser v/ Jørgen Melau
 • Allsidighet og flere grener (Felles med Svømmeskoleansvarlige og Minipolo) v/ Jan Kjensli og Sverre Fjermestad
 • Open Water arrangørseminar v/ Open Water utvalget

 

Forum for klubbledelse: For styremedlemmer, styreledere, daglig leder/ administrasjon. Forum klubbledelse setter fokus på utvikling klubben. Programmet passer for alle klubber uavhengig av nivå, størrelse eller gren. Årets tema:

 • Anlegg v/ NSF
 • Ung ledelse og frivillighet v/ Halden Svømmeklubb og Gunnhild Grande Pedersen
 • Rolleavklaring og ansvarsfordeling i klubb v/ NSF
 • Fra “kurs” til “opplæring” v/ Jan Kjensli (sammen med Svømmeskoleansvarlige)
 • Personvern v/ Tomas Ø. Kristensen (fra Kleven & Kristensen)

Kompetansehelga 2020 arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Adresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Parkering: Mot betaling utenfor hotellet.

 

Betaling:

Klubbene blir fakturert for sine deltakere på mail i etterkant av konferansen.

Klubben er ansvarlig for at riktige opplysninger (klubbmail) er registrert hos NSF.

 

Aldergrense:

15 år. Obs: Deltakere under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

 

Alkoholservering: 

Ingen alkoholservering under middagen.

Hva (prisene er pr person) Fre-søn Lør-søn Annet
Enkeltrom med helpensjon* kr 3250 kr 1900
Dobbeltrom med helpensjon* kr 2600 kr 1600
Trippelrom med helpensjon* kr 2200 kr 1400
Deltakelse u/overnatting (inkluderer lunsj lørdag og/eller søndag) kr 1600 kr 1100
Forum for svømmeskoleansvarlige, stupskole, minipolo, og forum for synkron** kr 1500** – kr kr 400**
Middag fredag og/eller lørdag, pr måltid (gjelder kun for de som IKKE overnatter) kr 400
Sen påmelding (etter påmeldingsfristen, 1. april) kr 500
«No show gebyr»: Hvis deltaker ikke gir beskjed til NSF om man ikke kommer, eller ikke overnatter når man har bestilt overnatting. kr 700
* Helpensjon inkluderer overnatting, samt middag, frokost, lunsj og pausemat
** NSF dekker deltakeravgiften på forum for svømmeskoleansvarlige, stupskole, synkronskole, og minipolo for den som er registrert som klubbens svømmeskole/stupskole/synkronskole/minipoloansvarlig (1 per klubb pr rolle), og har avtale med NSF. Deltakelse på kurs/overnatting fre-lør betales normalt. Dersom man skal overnatte fredag-søndag betaler man kr 1500,- eller kr 400,- om man ikke overnatter.

Kontaktperson NSF

Ingrid Lægreid

Mail: ingridEikestol.Laegreid@svomming.no

Telefon: 482 77 364

X