go up

Kompetansehelga 2019

Kompetansehelga 2019 ble arrangert fredag 26. april til søndag 28. april på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Nederst på siden har deltakerne mulighet til å se presentasjoner av foredragene som ble holdt.

Fredag ettermiddag til lørdag morgen ble det holdt kurs i tryggivann.no, før hovedforumene startet lørdag kl. 11.30 og ble avsluttet søndag kl. 14.00.

Forbundstinget 2019 ble avholdt i forbindelse med Kompetansehelga.

Hensikten med Kompetansehelga er å gi økt kompetanse og forståelse til sentrale roller i klubb. Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få innblikk i norsk svømmeidrett (alle grener), lære mer om din rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen klubb. Seminaret vil gi faglig påfyll og gode ideer og verktøyer for utvikling av egen klubb.

Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil utvikle klubben, og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i klubben.

Kompetansehelga er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

Deltakere som ønsker, kan tjuvstarte Kompetansehelga 2019 med to ulike kurs i tryggivann.no.

Tid: Fredag 26.april kl. 17.30 – 20.00 og lørdag 27. april kl. 09.00-10.30. (Starter fredag ettermiddag og avsluttes lørdag morgen)

Egen pc er nødvendig for å få fullt utbytte av opplæringen. Husk også å skaffe deg klubbadministratorrettigheter i god tid før kurset hvis du ikke har dette på plass. 

Grunnleggende bruk av tryggivann.no

Kurset retter seg mot de som skal begynne å bruke tryggivann.no eller nylig har startet med tryggivann.no. Innhold:

 • Lage, duplisere og redigere kurs
 • Instruktørfunksjonene
 • Faktura, nettbetaling
 • Mail/SMS
 • Flytte fra et kurs til et annet
 • Oppmøte, delmål, anbefaling
 • Finne informasjon om kursdeltaker/forelder

 

Videregående bruk av tryggivann.no

Kurset er beregnet på de som føler seg komfortable med innholdet i det grunnleggende kurset. Innhold:

 • Endre personknytninger
 • Klubbinnstillinger
 • Batch-endring
 • Kreditnota
 • Periodefakturering
 • Betalingsoppfølging
 • Ventelister
 • Statistikk
 • Grupper
 • Instruktører
 • Påmeldingsmuligheter

Kompetansehelga starter lørdag kl. 11.30 og avsluttes søndag kl. 14.00, men du kan også «tjuvstarte» allerede fredag-lørdag.

Kompetansehelga er delt inn i ulike forum ut ifra hvilken rolle du har i klubben. Program i sin helhet vil bli lagt ut når dette er klart. Siden vil oppdateres fortløpende med årets temaer. 

 

 • Felles foredrag (alle deltakere):
  • Motiverende lederskap: Hva er grunnpilarene for god motivasjonskvalitet?
  • Motivasjon praksis: Hvordan legge til rette for gøy og langvarig deltagelse
  • Hvordan konkretisere verdibasert ledelse på måter som kan bidra til å beholde flere i idretten?

 

 • Forum for svømmeskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i svømmeopplæringen og utvikling av klubbens svømmeskole. Årets temaer:
  • Velg mellom: «Svømmeopplæring i skolen – Ulike svømmeskolemodeller» eller «Ferdigheter og lek – hvordan leke seg frem til ferdigheter?»
  • Organisering av klubben – helhet fra vanntilvenning til elitesvømming (sammen med Hovedtrenere)
  • Vurdering av deltakernes ferdigheter – når er deltakeren god nok for å gå videre til neste nivå?

 

 • Forum for hovedinstruktører, alle grener: Fokus på hovedinstruktørens rolle og faglige ansvar i klubbens svømme-, stup-, synkronskole og minipolo. Årets temaer:
  • Ferdigheter og lek – hvordan leke seg frem til ferdigheter?
  • Hvordan gir vi nye instruktører en god start i rollen som instruktør?

 

 • Forum for minipoloansvarlige: Fokus på kvalitet og utvikling av klubbens Minipolo-aktivitet. Årets temaer:
  • Ivaretagelse av den enkelte der alle har forskjellige nivå.
  • Minipoloturneringer: rutiner og gjennomføring
  • Minipoloturneringer: Fair play og bruk av kampverter

 

 • Forum for stupskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i stupskolen. Årets temaer:
  • Landtrening med fokus på basis, bevegelighet, akrobatikk, estetikk og ballett. (Felles med synkron).
  • Vurdering og dømming av stupskole deltakere – fokus på idrettsglede og mestring
  • NSFs utviklingstrapp i stup

 

 • Forum for synkron: Fokus på kvalitet i synkronskolen, nye FINA figurer og oppdatering på utvikling av synkron i Norge. Dette forumet er for synkronskoleansvarlige, trenere og dommere i synkron. Årets temaer:
  • Landtrening med fokus på basis, bevegelighet, akrobatikk, estetikk og ballett. (Felles med stup).
  • Landtrening synkron: extentsion and flexibility
  • Koreografi og bevegelse i basseng

 

 • Forum for hovedtrenere: Hovedtreneren er sentral i alle klubber. Hovedtreneren har mange oppgaver og må fylle mange roller. Her skal Kompetansehelga gi godt påfyll. Årets temaer:
  • Organisering av klubben – helhet fra vanntilvenning til elitesvømming (sammen med Svømmeskoleansvarlige)
  • Konkurranseanalyser – hvilke faktorer bestemmer sluttiden på 100m bryst?
  • «Leirbålprat»: Tre trenere inviteres til en prat rundt «leirbålet». Aktuelle temaer: Frafall, coaching, miljø/kultur, selv-ledelse, skape utvikling etc.

 

Forum for klubbledelse: For styremedlemmer, styreledere, daglig leder/ administrasjon. Forum klubbledelse setter fokus på utvikling klubben. Programmet passer for alle klubber uavhengig av nivå, størrelse eller gren. Årets temaer:

  • Frivillighet – Rekruttering og ivaretakelse
  • Paneldebatt: Frivillighet rekruttering og ivaretakelse
  • Ivaretakelse av ansatte – hva må du som arbeidsgiver tenke på?

Fredag kl 17.00-20.00 + lørdag kl 09.00-10.30

Fredag kl 17.30-20.00 + lørdag kl. 09.00-10.30

 • Kurs i Trygivann.no – som en «tjuvstart» på Kompetansehelga

Lørdag kl 11.30 – 18.00

 • Felles program

Søndag kl 09.00-14.00

 • Forumene er hver for seg: Forum for Svømmeskoleansvarlig, Hovedinstruktør svømmeopplæring, Synkron, Minipoloansvarlig, Stupskoleansvarlig, Hovedtrener, og Klubbledelse.

Kompetansehelga 2019 arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport. Det vil også Forbundstinget 2019 gjøre.

Adresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Parkering: Mot betaling utenfor hotellet.

Kompetansehelga er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

 

Betaling:

Klubbene blir fakturert for sine deltakere på mail i etterkant av konferansen.

Klubben er ansvarlig for at riktige opplysninger (klubbmail) er registrert hos NSF.

 

Aldergrense:

15 år. De under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

 

Alkoholservering: 

Under middagen blir det ingen alkoholservering.

Hva (prisene er pr person) Fre-søn Lør-søn Annet
Enkeltrom med helpensjon* kr 3250 kr 1900
Dobbeltrom med helpensjon* kr 2600 kr 1600
Trippelrom med helpensjon* kr 2200 kr 1400
Deltakelse u/overnatting (inkluderer lunsj lørdag og/eller søndag) kr 1600 kr 1100
Forum for svømmeskole-, stupskole- og minipoloansvarlig, og forum for synkron** kr 1500** – kr kr 400**
Middag fredag og/eller lørdag, pr måltid (gjelder kun for de som IKKE overnatter) kr 400
Sen påmelding (etter påmeldingsfristen, 10. april) kr 500
«No show gebyr»: Hvis deltaker ikke gir beskjed til NSF om man ikke kommer, eller ikke overnatter når man har bestilt overnatting. kr 700
* Helpensjon inkluderer overnatting, samt middag, frokost, lunsj og pausemat
** NSF dekker deltakeravgiften på forum for svømmeskole-, stupskole-, synkronskole- og minipoloansvarlige for den som er registrert som klubbens svømmeskole/stupskole/synkronskole/minipoloansvarlig (1 per klubb pr rolle), og har avtale med NSF. Deltakelse på kurs/overnatting fre-lør betales normalt. Dersom man skal overnatte fredag-søndag betaler man kr 1500,- eller kr 400,- om man ikke overnatter.

Link til påmelding

 • Frist for Kompetansehelga (og Forbundstinget) er 10. april.

Vi tillater påmelding etter fristen hvis ledige plasser, men mot et ekstra gebyr (se «priser»).

Deltaker må komme fra en av NSFs medlemsklubber.

Kontaktperson NSF

Ingrid Lægreid

Mail: ingridEikestol.Laegreid@svomming.no

Telefon: 482 77 364

X