go up

Kompetansehelga 2016

Kompetansehelga 2017 arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 20.-22. april 2017. Mer info kommer!

Kompetansehelga 2016 arrangeres fredag 15. til søndag 17. april 2016 på Thon Hotel Oslo Airport. Fredag og lørdag morgen vil det være enkeltkurs, mens hovedprogrammene går fra lørdag kl 11.30 til søndag kl 14.

Hensikten med Kompetansehelga er å gi økt kompetanse og forståelse til sentrale roller i klubb.

Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få innblikk i norsk svømmeidrett (alle grener), lære mer om din rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen klubb. Seminaret vil gi faglig påfyll og gode ideer og verktøyer for utvikling av egen klubb.

Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil utvikle klubben, og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i klubben.

Kompetansehelga er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets. Triatlonklubber kan delta på Open Water forumet mot 50 % høyere deltakeravgift.

Kompetansehelga

Kompetansehelga 2017 arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 31. mars – 2. april. Vi sees vel der?

Vi tjuvstarter Kompetansehelga med kurs i tryggivann.no og arrangementsmodulen på Victoria, samt kurslærersamling.

Tid: fredag 15.april kl 17.00-20.00 + lørdag 16.april kl 09.00-10.30

 

 • Opplæring tryggivann.no

Det arrangeres to kurs, et grunnleggende og et for viderekommende, i bruk av tryggivann.no. Emnene som blir gjennomgått er bl.a. kursregistrering, ventelister, fakturering, kursoppfølging, kursanbefaling, batch-endring mm.

Egen pc er nødvendig for å få fullt utbytte av opplæringen. Pris kr 200,-.

 

 • Opplæring Victoria

Victoria er NSFs stevneprogram. Det arrangeres et eget kurs i bruk av dette. Kurset vil ta for seg hvordan man setter opp et stevne i Victoria, mottak av påmeldinger, og gjennomføring av stevnet. Pris kr 200,-.

 

 • Klubbveiledersamling

Samling for NSFs klubbveiledere. Status klubbutvikling, informasjon og nyheter, erfaringsutveksling og «om det å være klubbveileder» vil være temaer.

De fleste program går lørdag-søndag, men noen går kun lørdag. Melder man seg på et program som går kun lørdag, men vil være med begge dager kan man delta på et annet program søndag.
Programmet er delt i ulike paralleller. Noe av programmet er felles, men det meste foregår i de ulike parallellprogrammene. Her ser du programmet i sin helhet. Merk endringer kan forekomme.

 

 • Forum for svømmeskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i svømmeopplæringen og utvikling av klubbens svømmeskole. Temaer:
  • Hvordan skape et godt team i svømmeskolen
  • Diskusjoner og erfaringsutveksling
  • Svøm Bergen

 

 • Forum for hovedinstruktører svømmeopplæring: Fokus på hovedinstruktørens rolle og faglige ansvar i klubbens svømmeskole. Temaer:
  • Hovedinstruktørens rolle
  • Hvordan gjøre instruktørteamet best mulig

 

 • Forum for minipoloansvarlige: Minipolo er et ballspill i vann for barn fra 8 til og med 12 år. Minipolo tar utgangspunkt i idretten vannpolo, men er gjort lettere å spill og trene ved å forenkle reglene og krav til utstyr. Alle vannpoloklubber bør ha minipolo. Temaer:
  • Poolkampen
  • Utvikling av minipolo i Norge
  • Teambygging og hvordan skape en organisasjon som det er attraktivt å bidra i som frivillig

 

 • Forum for synkronskoleansvarlige: I synkronsvømming brukes opplæringssystemet Star program fra Canada. Utviklingen av Norges Synkronskole er snart ferdigstilt, og NSF ønsker at alle klubber med synkron bruker dette.
  • Status Norges Synkronskole i dag
  • Erfaringer fra klubber på hvordan det fungerer å arrangere Norges Synkronskole
  • Evaluere og definere rollen synkronskoleansvarlig

 

 • Forum for stupskoleansvarlige: NSF har utviklet Norges Stupskole, og alle klubber som tilbyr stup bør begynne å bruke dette konseptet. Dette er første samling for stupskolen. Tema:
  • Norges Stupskole
  • Teambygging og hvordan skape en organisasjon som det er attraktivt å bidra i som frivillig
  • Presentasjon av Kristiansand Stupeklubbs stupskole

 

 • Forum for hovedtrenere: Hovedtreneren er sentral i alle klubber. Det er mange roller hovedtreneren fyller, og Kompetansehelga gir hovedtreneren faglig påfyll med tanke på de ulike rollene. Temaer:
  • Hovedtrenerens rolle som teambygger
  • Hvordan skape et godt team blant trenerne i klubben

 

 • Forum for klubbledelse: 
  • Oppfølging og utvikling av medarbeidere
  • Unge ledere
  • Kvalitetsklubb

 

 • Introkurs til norsk svømmeidrett for nye ledere og tillitsvalgte: Kurset er for alle ledere og tillitsvalgte som ønsker å bli trygge på det grunnleggende ved å være engasjerte i en klubb. Deltakerne skal få økt kunnskap, forståelse og praktiske verktøy slik at man blir inspirert til å jobbe videre med utvikling av egen klubb. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for hvordan norsk svømming fungerer og hvordan være engasjert i klubbens ledelse. Passer for representanter fra alle grener! Det vil være forelesninger, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Kanskje ditt engasjement vil bli mer spennende og givende?
  • Intro til norsk svømmeidrett og organiseringen av norsk idrett
  • Bli kjent med lover og regler, klubbarbeid og tanker om klubbledelse
  • Oppbygning av svømmeskole og Aktivitetsutvikling

 

 • Anleggsforum: Tilgang til svømmeanlegg er en forutsetning for klubbens aktiviteter, og lite bassengtid kan være en begrensende faktor for svømmernes sportslige utvikling og klubbens eksisterende aktiviteter og nye satsingsområder. Temaer:
  • Samarbeid med kommune med tanke på å utnytte bassengkapasiteten bedre for alle parter
  • Anleggshåndboka
  • Best på utnyttelsesgrad

 

 • Open Water (kun lørdag): Flere og flere klubber arrangerer Open Water arrangementer. Programmet vil være en samling for arrangører av Open Water, men også en gyllen anledning for nye klubber som ønsker å arrangere Open Water i fremtiden. Temaer:
  • Vansbrosimningen: presentasjon av Europas største Open Water arrangement med nærmere 15 000 deltakere
  • Klubbaktiviteter
  • Info om Wet Card kurs, og aktiviteter i Open Water

* Deltakere kan delta på andre forum søndag.

 

 • Arrangement svømming (kun lørdag): Kurset for deg som ønsker å lære om nøklene for å gjennomføre et suksessfullt arrangement. Ønsker dere å bli tryggere og bedre på arrangementer? Arrangementskurset vil gi deg økt forståelse knyttet til lovverk og retningslinjer innen arrangement. Det blir gjennomgang av gjørelister og diskusjoner om organisering av arrangementskomitéer.  Her går vi igjennom alt fra et vanlig stevne til NM langbane. Passer for styret, stevneledere og stevnekomité. Temaer:
  • Grunnleggende om arrangementer i svømming og det å arrangere et stevne/mesterskap
  • Struktur på arrangementsarbeidet og gjøremålsliste
  • Hvordan gjøre arrangementer til en ekstra inntekt for klubben?
  • Publikum, inntekter og tilfredshet
  • Hvordan få med frivillige klubben?

* Deltakere kan delta på andre forum søndag.

 

 • Overdommerkurs (kun lørdag): NSFs nyutviklede overdommerkurs arrangeres lørdagen kl 12-18. Kurset inneholder en nettdel som gjennomføres i forkant, samt en oppfølgingssamling høsten 2016. For å kunne delta på Overdommerkurset må du ha tatt Forbundsdommer og vært forbundsdommer i minst 2 år. NB! Kun 10 plasser. Eget søknadsskjema sendes de som registrerer seg via påmeldingsskjema på nett. Pris kr 300,-, i tillegg til ev. dagpakke/overnattingspakke.

* Deltakere kan delta på andre forum søndag.

 

Her kan du se programmet i sin helhet – merk endringer kan forekomme.

Fredag kl 17.00-20.00 + lørdag kl 09.00-10.30:

 • Kurs i tryggivann.no på grunnleggende og videregående nivå
 • Kurs i bruk av Victoria for stevnearrangering

Lørdag kl 11.30-18.00:

 • Alle program

Søndag kl 09.00-14.00:

 • Alle program unntatt Overdommerkurs, Arrangementskurs og Open Water.

Her kan du se programmet i sin helhet – merk endringer kan forekomme.

Konferansen holdes på Thon Hotel Oslo Airport.

Adresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Parkering: Mot betaling utenfor hotellet.

Kompetansehelga er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets. Triatlonklubber kan delta på Open Water mot 50% høyere pris.

 

Påmeldingsfrist er onsdag 16.mars. Man kan melde på deltaker innen 16.mars, og endre navn frem til 6.april.

Aldergrense 18 år.

NB! Ved avmelding etter 10.april må klubben dekke deltakeravgiften.

 

Betaling:

Klubbene blir fakturert i etterkant.

 

Her finner du praktisk informasjon som er sendt til alle deltakere på mail. 

HvaPåmelding til 16.marsPåmelding etter 16.mars (hvis ledig kapasitet)
Enkeltrom med helpensjon1700 kr2000 kr
Dobbeltrom med helpensjon1400 kr1700 kr
Trippelrom med helpensjon1300 kr1400 kr
Deltakelse u/overnatting1000 kr1300 kr
Deltakelse Open Water, Arrangement (bare lørdag, ikke overnatting)600 kr800 kr
Forum for svømmeskoleansvarlig, stupskole, synkronskole og minipoloansvarlig*0 kr*500 kr
Ekstra overnatting fredag til lørdag, enkeltrom800 kr1000 kr
Ekstra overnatting fredag til lørdag, dobbeltrom500 kr600 kr
Deltakelse Overdommerkurs (bare lørdag, ikke overnatting og middag)900 kr1100 kr
Deltakelse Open Water for Triatlonklubber (kun lørdag m/lunsj)900 kr1100 kr
"No show gebyr": Hvis deltaker ikke gir beskjed til NSF om man ikke kommer, eller ikke overnatter når man har sagt at man skal ha det.250 kr
* Klubben kan delta med opptil 3 personer, men NSF dekker deltakeravgiften kun for den som er registrert som klubbens svømmeskole/stupskole/synkronskole/minipoloansvarlig (1 per klubb).

Frist for påmelding: 16.mars.

vi tillater påmelding også etter 16.mars hvis ledige plasser.

Påmelding gjøres via skjema som du finner her.

Kontaktperson NSF

Caroline Brinchmann,

Mail: caroline@svomming.no

Telefon: 4725 0336

Under finner du presentasjonene fra Kompetansehelga 2016:

Arrangement ved Svømmeutvalget

Poolkampen ved Peter Hodor, Svenska Simforbundet

Fellesdel om team (HI, SSA, Hovedtrener) ved Anders Dahl

Utvikling av team (HI og SSA) ved Thomas Hansen

Victoria-kurs ved Håkon Røed og John Erlend Christiansen

Kommunikasjon og nettvett ved Cathrine Aa Dalen

Kristiansand stupskole ved Connie Bentzrud

Åpning og avslutning ved Caroline Brinchmann mf

Svøm Bergen ved Jan Kjensli

Utvikling av team (stup og minipolo) ved Thomas Hansen

Bergenssamarbeid ved Morten Urdal mf

NSS info ved Jan Kjensli

Medarbeideroppfølging og -utvikling ved Kjartan Tormodsæter

Vansbrosimningen ved Tord og Madelene

Vansbrosimningen del 2 OW ved Tord og Madelene

Svømmeaksjonen ved Jan Kjensli

Hovedinstruktørrollen ved Ingvild Eknes

Open Water intro ved Kjell Eirik Henanger

OW klubbaktivteter og Wet Card ved Kjell Eirik Henanger

Open Water regelverk ved Kjell Eirik Henanger

Anleggshåndboka ved Erlend Alstad

Krav til spillemiddelfinansierte anlegg ved Frode Langø

Fra idé til anlegg ved Kjell Nilsen

Fra anlegg til klubb ved Irmelin Heggertveit

Presentasjon av anleggshåndboka ved Erlend Alstad

AdO arena ved Håkon Johansen

Kvalitetsklubb ved Ørnulf Seippel

Arrangementskurs ved Toralf og Janne Gro

Introkurs for nye tillitsvalgte Modul A, Modul B, Modul C, Modul D og Modul E ved Trude Halvorsen

Hovedtrenerforum teambygging ved Anders Dahl

Hovedtrenerforum Trenerløypa ved Tore de Faveri

X