go up

Kompetansehelga 2018

Kompetansehelga 2018 ble arrangert fredag 20. april til søndag 22. april 2018 på Thon Hotel Oslo Airport.

Fredag ettermiddag til lørdag morgen ble det holdt enkeltkurs, mens hovedforumene gikk fra lørdag kl 11.30 til søndag kl 14.00.

Hensikten med Kompetansehelga er å gi økt kompetanse og forståelse til sentrale roller i klubb.

Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få innblikk i norsk svømmeidrett (alle grener), lære mer om din rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen klubb. Seminaret vil gi faglig påfyll og gode ideer og verktøyer for utvikling av egen klubb.

Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil utvikle klubben, og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i klubben.

Kompetansehelga er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

Vi tjuvstarter Kompetansehelga 2018 med tre forskjellige 4-timers kurs og to forskjellige seminarer.

Tid: Fredag 20.april kl. 17.30 – 20.00 og lørdag 21. april kl. 09.00-10.30. (starter fredag ettermiddag og avsluttes lørdag morgen)

 

Grunnleggende bruk av tryggivann.no

Kurset retter seg mot de som skal begynne å bruke tryggivann.no eller nylig har startet med tryggivann.no. Innhold:

 • Lage, duplisere og redigere kurs
 • Instruktørfunksjonene
 • Faktura, nettbetaling
 • Mail/SMS
 • Flytte fra et kurs til et annet
 • Oppmøte, delmål, anbefaling
 • Finne informasjon om kursdeltaker/forelder

Egen pc er nødvendig for å få fullt utbytte av opplæringen. Husk også å skaffe deg klubbadministratorrettigheter i god tid før kurset.

 

Videregående bruk av tryggivann.no

Kurset er beregnet på de som føler seg komfortable med innholdet i det grunnleggende kurset. Innhold:

 • Endre personknytninger
 • Klubbinnstillinger
 • Batch-endring
 • Kreditnota
 • Periodefakturering
 • Betalingsoppfølging
 • Ventelister
 • Statistikk
 • Grupper
 • Instruktører
 • Påmeldingsmuligheter

Egen pc er nødvendig for å få fullt utbytte av opplæringen.

 

Økonomistyring

NB! Oppstart kl 17. Kurset egner seg for styret og daglig ledelse. Innhold:

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger
 • Ressursbank

Fredagen brukes til undervisning i emnene. Lørdagen brukes til relevante case-oppgaver i grupper.

 

Open Water arrangørseminar

Det vil arrangeres et seminar for de klubber som arrangerer eller ønsker å arrangere et Open Water arrangement.

Fokus vil være sikkerhet, gjennomføring og det nye dommerkurs i Open Water.

Mer info kommer.

 

Klubbveiledersamling

Samling for NSFs klubbveiledere. Status klubbutvikling, informasjon og nyheter, erfaringsutveksling og «om det å være klubbveileder» vil være temaer.

Forumene går fra lørdag kl 11.30 til og med søndag kl 14.00. Man kan velge om man i tillegg vil delta på kurs fredag-lørdag.
Helga er delt inn i ulike forum. Noe av innholdet er felles, men det meste foregår i de ulike forumene.

 

 • Forum for svømmeskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i svømmeopplæringen og utvikling av klubbens svømmeskole. Temaer:
  • Svømmeopplæring for barnehagebarn
  • Småbarnssvømming – hvordan komme i gang?
  • Sosialt entreprenørskap
  • Overgang opplæring – trening: bygge klubbtilhørighet
  • Hvordan skape engasjere og kvalitet i opplæringsskolen?
  • Hvordan motivere og beholde gode instruktører i klubben?
  • Klubbstafett: skolesvømming

 

 • Forum for hovedinstruktører, alle grener: Fokus på hovedinstruktørens rolle og faglige ansvar i klubbens svømme-, stup-, synkronskole og minipolo. Temaer:
  • Overgang opplæring – trening: bygge klubbtilhørighet som hovedinstruktør
  • Paraidrett i opplæringgskolen – eksempler fra klubber
  • Adferdsdiagnoser – hvordan jobbe med dette i praksis som instruktør?
  • Hvordan skape engasjere og kvalitet i opplæringsskolen?
  • Hvordan motivere og beholde gode instruktører i klubben?
  • Eksempler på bruk av hovedinstruktører

 

 • Forum for minipoloansvarlige: Fokus på kvalitet og utvikling av klubbens Minipolo-aktivitet. Temaer:
  • Innhold i Minipolo, og erfaringer ved bruk i klubb
  • Organisering av Minipolo i basseng
  • Regler, fair play og skape gode holdninger i Minipolo og vannpolo
  • Overgang opplæring – trening: bygge klubbtilhørighet
  • Hvordan skape engasjere og kvalitet i opplæringsskolen?
  • Hvordan motivere og beholde gode instruktører i klubben?
  • Minipolotureringer

 

 • Forum for stupskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i stupskolen. Temaer:
  • Erfaringer ved bruk av Norges Stupskole
  • Tørrtrening i stupskolen – muligheter, utfordringer og sikkerhet
  • Overgang opplæring – trening: bygge klubbtilhørighet
  • Hvordan skape engasjere og kvalitet i opplæringsskolen?
  • Hvordan motivere og beholde gode instruktører i klubben?
  • Bruk av hovedinstruktør

 

 • Forum for synkron: Fokus på kvalitet i synkronskolen, nye FINA figurer og oppdatering på utvikling av synkron i Norge. Dette forumet er for synkronskoleansvarlige, trenere og dommere i synkron. Temaer:
  • Erfaringer fra synkronskolen, hva fungerer bra og hva fungerer mindre bra
  • Gjennomgang av FINA figurer som gjelder fra 2017-2021
  • Presentasjon av konkurransestigen og hvordan gjennomføre konkurranse i praksis
  • Workshop for å få på plass en konkurransemal/veiledning til hvordan gjennomføre en konkurranse

 

 • Forum for hovedtrenere: Hovedtreneren er sentral i alle klubber. Hovedtreneren har mange oppgaver og må fylle mange roller. Her skal Kompetansehelga gi godt påfyll. Temaer:
  • Planlegging av makro- og mesosyklus: hva, hvorfor, hvordan v/Kay-Arild Paulsen og Johan Setterberg
  • Planlegging og gjennomføring av relevante tester i svømming v/Kay-Arild Paulsen og Johan Setterberg
  • Trenernes trener – coachenes coach – hovedtreneren som teamleder i svømmeklubben v/Per Osland

 

 • Forum for klubbledelse: For styremedlemmer, styreledere, daglig leder/ administrasjon. Forum klubbledelse setter fokus på utvikling klubben. Programmet passer for alle klubber uavhengig av nivå, størrelse eller gren. Temaer:
  • Aktuelle anleggsproblemstillinger
  • Seksuell trakassering – hvilke tiltak bør gjøres i klubb?
  • Forsikringer v/NSF, Idrettens Helsesenter og Lambertseter Svømmeklubb
  • Overgang fra opplæring til trening – bygge klubbtilhørighet
  • Frivillighet – Dommerprosjekt v/SK Speed, og NM og mobilise.no v/ Bærumsvømmerne
  • Ren utøver, rent idrettslag v/Antidoping Norge

 

 • Introkurs til norsk svømmeidrett for nye ledere og tillitsvalgte: KURSET ER DESSVERRE AVLYST I ÅR PGA MANGEL PÅ KURSLÆRER. Kurset er for alle ledere og tillitsvalgte som ønsker å bli trygge på det grunnleggende ved å være engasjerte i en klubb. Deltakerne skal få økt kunnskap, forståelse og praktiske verktøy slik at man blir inspirert til å jobbe videre med utvikling av egen klubb. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for hvordan norsk svømming fungerer og hvordan være engasjert i klubbens ledelse. Passer for representanter fra alle grener! Det vil være forelesninger, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Kanskje ditt engasjement vil bli mer spennende og givende?
  • Intro til norsk svømmeidrett og organiseringen av norsk idrett
  • Bli kjent med lover og regler, klubbarbeid og tanker om klubbledelse
  • Oppbygning av svømmeskole og Aktivitetsutvikling

Fredag kl 17.30-20.00 + lørdag kl. 09.00-10.30

 • Diverse kurs – se Tjuvstart Kompetansehelga

Lørdag kl 11.30 – 18.00

 • Alle program: Forum for Svømmeskoleansvarlig, Hovedinstruktør svømmeopplæring, Synkron, Minipoloansvarlig, Stupskoleansvarlig, Hovedtrener og Klubbledelse, samt Introkurs for nye tillitsvalgte.

Søndag kl 09.00-14.00

 • Alle program: Forum for Svømmeskoleansvarlig, Hovedinstruktør svømmeopplæring, Synkron, Minipoloansvarlig, Stupskoleansvarlig, Hovedtrener og Klubbledelse, samt Introkurs for nye tillitsvalgte.

Konferansen holdes på Thon Hotel Oslo Airport.

Adresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Parkering: Mot betaling utenfor hotellet.

Kompetansehelga er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

 

Påmeldingsfrist er 4. april 2018.

Aldergrense 15 år. De under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

 

 

Betaling:

Klubbene blir fakturert i etterkant.

 

Alkoholservering: 

Under middagen blir det ingen alkoholservering.

Hva (prisene er pr person)Fre-sønLør-sønAnnet
Enkeltrom med helpensjon*kr 3250kr 1900
Dobbeltrom med helpensjon*kr 2600kr 1600
Trippelrom med helpensjon*kr 2200kr 1400
Deltakelse u/overnatting (inkluderer lunsj lørdag og/eller søndag)kr 1600kr 1100
Forum for svømmeskole-, stupskole- og minipoloansvarlig, og forum for synkron**kr 1500**- krkr 400**
Middag fredag og/eller lørdag, pr måltid (gjelder kun for de som IKKE overnatter)kr 400
Sen påmelding (etter påmeldingsfristen, 4. april)kr 500
«No show gebyr»: Hvis deltaker ikke gir beskjed til NSF om man ikke kommer, eller ikke overnatter når man har bestilt overnatting.kr 700
* Helpensjon inkluderer overnatting, samt middag, frokost, lunsj og pausemat
** NSF dekker deltakeravgiften på forum for svømmeskole-, stupskole-, synkronskole- og minipoloansvarlige for den som er registrert som klubbens svømmeskole/stupskole/synkronskole/minipoloansvarlig (1 per klubb pr rolle), og har avtale med NSF. Deltakelse på kurs/overnatting fre-lør betales normalt. Dersom man skal overnatte fredag-søndag betaler man kr 1500,- eller kr 400,- om man ikke overnatter.

Se påmeldingslink nederst på siden.

Frist for påmelding: 4.april 2018.

Vi tillater påmelding også etter 4. april hvis ledige plasser.

Aldersgrensen er 15 år, de under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

Merk at deltaker må kommer fra en av NSFs medlemsklubber.

Kontaktperson NSF

Ingrid Lægreid

Mail: ingridEikestol.Laegreid@svomming.no

Telefon: 482 77 364

X