go up

Kompetansehelga 2017

Kompetansehelga 2017 arrangeres fredag 31. mars til søndag 2. april 2017 på Thon Hotel Oslo Airport. Fredag ettermiddag til lørdag morgen arrangeres enkeltkurs, mens hovedforumene går fra lørdag kl 11.30 til søndag kl 14.

Hensikten med Kompetansehelga er å gi økt kompetanse og forståelse til sentrale roller i klubb.

Kompetansehelga er en fantastisk arena for å få innblikk i norsk svømmeidrett (alle grener), lære mer om din rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av egen klubb. Seminaret vil gi faglig påfyll og gode ideer og verktøyer for utvikling av egen klubb.

Norges Svømmeforbund mener kompetanseheving og organisasjonsforståelse vil utvikle klubben, og slik sikre at det er attraktivt å være ansatt og givende å være engasjert i klubben.

Kompetansehelga er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

Vi tjuvstarter Kompetansehelga med 4 timers kurs.

Tid: Fredag 31. mars kl 17.30-20.00 og lørdag 1. april kl 09.00-10.30 (starter fredag ettermiddag og avsluttes lørdag morgen)

 

Grunnleggende bruk av tryggivann.no

Kurset retter seg mot de som skal begynne å bruke tryggivann.no eller nylig har startet med tryggivann.no. Innhold:

 • Lage, duplisere og redigere kurs
 • Instruktørfunksjonene
 • Faktura, nettbetaling
 • Mail/SMS
 • Flytte fra et kurs til et annet
 • Oppmøte, delmål, anbefaling
 • Finne informasjon om kursdeltaker/forelder

Egen pc er nødvendig for å få fullt utbytte av opplæringen. Husk også å skaffe deg klubbadministratorrettigheter i god tid før kurset.

 

Videregående bruk av tryggivann.no

Kurset er beregnet på de som føler seg komfortable med innholdet i det grunnleggende kurset. Innhold:

 • Endre personknytninger
 • Klubbinnstillinger
 • Batch-endring
 • Kreditnota
 • Periodefakturering
 • Betalingsoppfølging
 • Ventelister
 • Statistikk
 • Grupper
 • Instruktører
 • Påmeldingsmuligheter

Egen pc er nødvendig for å få fullt utbytte av opplæringen.

 

Økonomistyring

Kurset egner seg for styret og daglig ledelse. Innhold:

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger
 • Ressursbank

 

 • Klubbveiledersamling

Samling for NSFs klubbveiledere. Status klubbutvikling, informasjon og nyheter, erfaringsutveksling og «om det å være klubbveileder» vil være temaer.

Forumene går fra lørdag kl 11.30 til og med søndag kl 14.00. Man kan velge om man i tillegg vil delta på kurs fredag-lørdag.
Helga er delt inn i ulike forum. Noe av innholdet er felles, men det meste foregår i de ulike forumene. Detaljert program finner du her.

 

 • Forum for svømmeskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i svømmeopplæringen og utvikling av klubbens svømmeskole. Temaer:
  • Mitt ansvar og mine oppgaver som Svømmeskoleansvarlig
  • Fremtidens svømmeskole
  • Om utdanning
  • Tre-deling, du velger mellom:
   • Hvordan ødelegges barns svømmeglede? – Viktigheten av verdiarbeid i praksis.
   • Anlegg – strategiske grep som gir bedre plass
   • Ny aktivitet? Hva har vi, og hvordan kan klubben starte opp?

 

 • Forum for hovedinstruktører, alle grener: Fokus på hovedinstruktørens rolle og faglige ansvar i klubbens svømme-, stup-, synkronskole og minipolo. Temaer:
  • Etterutdanningsmodul i Voksenpedagogikk
  • Hvordan bidrar jeg til å skape et godt instruktørteam?

 

 • Forum for minipoloansvarlige: Fokus på kvalitet og utvikling av klubbens Minipolo-aktivitet. Temaer:
  • Samarbeid innad i klubb
  • Om Minipolo og innhold
  • Minipoloturneringer
  • Utdanning
  • Tre-deling, du velger mellom:
   • Hvordan ødelegges barns svømmeglede? – Viktigheten av verdiarbeid i praksis.
   • Anlegg – strategiske grep som gir bedre plass
   • Ny aktivitet? Hva har vi, og hvordan kan klubben starte opp?

 

 • Forum for synkronskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i synkronskolen. Temaer
  • Samarbeid innad i klubb
  • Erfaringer med bruk an Norges Synkronskole og Star Program
  • Utdanning
  • Konkurranser for barn i synkronskolealder
  • Tre-deling, du velger mellom:
   • Hvordan ødelegges barns svømmeglede? – Viktigheten av verdiarbeid i praksis.
   • Anlegg – strategiske grep som gir bedre plass
   • Ny aktivitet? Hva har vi, og hvordan kan klubben starte opp?

 

 • Forum for stupskoleansvarlige: Fokus på kvalitet i stupskolen. Temaer:
  • Erfaring ved bruk av Norges Stupskole
  • Samarbeid innad i klubb
  • Konkurranser for barn i stupskolealder
  • Utdanning
  • Tre-deling, du velger mellom:
   • Hvordan ødelegges barns svømmeglede? – Viktigheten av verdiarbeid i praksis.
   • Anlegg – strategiske grep som gir bedre plass
   • Ny aktivitet? Hva har vi, og hvordan kan klubben starte opp?

 

 • Forum for hovedtrenere: Hovedtreneren er sentral i alle klubber. Hovedtreneren har mange oppgaver og må fylle mange roller. Her skal Kompetansehelga gi godt påfyll. Temaer:
  • Avansert teknikk i Butterfly og Rygg. For hver av svømmeartene vil Sondre L. Solberg, sportssjef i Bærumsvømmerne gå gjennom følgende temaer:
   • Hva kjennetegner teknikken på høyeste konkurransenivå i verden?
   • Effektiv trening av teknikk relatert til konkurransedistanse.
   • Kvalitativt teknikkarbeid i ungdomsalder.
  • NSFs utviklingstrapp: Det er tid for oppdatering. Bli med og sett ditt preg på NSFs nye utviklingstrapp.

 

 • Forum for klubbledelse: For styremedlemmer, styreledere, daglig leder/ administrasjon. Forum klubbledelse setter fokus på utvikling klubben. Programmet passer for alle klubber uavhengig av nivå, størrelse eller gren. Temaer:
  • Dommere og frivillighet
  • Idrettskrets og idrettsråd
  • Forbundsstyrets time
  • Tre-deling, du velger mellom:
   • Hvordan ødelegges barns svømmeglede? – Viktigheten av verdiarbeid i praksis.
   • Anlegg – strategiske grep som gir bedre plass
   • Ny aktivitet? Hva har vi, og hvordan kan klubben starte opp?

 

 • Introkurs til norsk svømmeidrett for nye ledere og tillitsvalgte: Kurset er for alle ledere og tillitsvalgte som ønsker å bli trygge på det grunnleggende ved å være engasjerte i en klubb. Deltakerne skal få økt kunnskap, forståelse og praktiske verktøy slik at man blir inspirert til å jobbe videre med utvikling av egen klubb. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for hvordan norsk svømming fungerer og hvordan være engasjert i klubbens ledelse. Passer for representanter fra alle grener! Det vil være forelesninger, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Kanskje ditt engasjement vil bli mer spennende og givende?
  • Intro til norsk svømmeidrett og organiseringen av norsk idrett
  • Bli kjent med lover og regler, klubbarbeid og tanker om klubbledelse
  • Oppbygning av svømmeskole og Aktivitetsutvikling

Fredag kl 17.30-20.00 + lørdag kl 09.00-10.30:

 • Diverse kurs – se Tjuvstart Kompetansehelga

Lørdag kl 11.30-18.00:

 • Alle program: Forum for Svømmeskoleansvarlig, Hovedinstruktør svømmeopplæring, Synkronskoleansvarlig, Minipoloansvarlig, Stupskoleansvarlig, Hovedtrener og Klubbledelse, samt Introkurs for nye tillitsvalgte.

Søndag kl 09.00-14.00:

 • Alle program: Forum for Svømmeskoleansvarlig, Hovedinstruktør svømmeopplæring, Synkronskoleansvarlig, Minipoloansvarlig, Stupskoleansvarlig, Hovedtrener og Klubbledelse, samt Introkurs for nye tillitsvalgte.

Konferansen holdes på Thon Hotel Oslo Airport.

Adresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Parkering: Mot betaling utenfor hotellet.

Kompetansehelga er åpen for deltakere fra alle klubber og kretser tilsluttet Norges Svømmeforbund. Påmelding må være avklart med klubb/krets.

 

Påmeldingsfrist er 10. mars.

Aldergrense 15 år. De under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

NB! Ved avmelding etter 20. mars må klubben beregne dekke hele deltakeravgiften.

Man kan melde på deltakere etter 10. mars mot et gebyr på 500 kr, hvis ledige plasser.

 

Betaling:

Klubbene blir fakturert i etterkant.

 

Alkoholservering: 

Under middagen blir det ingen alkoholservering.

Hva (prisene er pr person)Fre-sønLør-sønAnnet
Enkeltrom med helpensjon*3100 kr1800 kr
Dobbeltrom med helpensjon*2500 kr1500 kr
Trippelrom med helpensjon*2100 kr1300 kr
Deltakelse u/overnatting (inkluderer lunsj lørdag og/eller søndag)1500 kr1000 kr
Forum for svømmeskole-, stupskole-, synkronskole- og minipoloansvarlig**1300 kr**0 kr400 kr**
Middag fredag og/eller lørdag, pr måltid (gjelder kun for de som IKKE overnatter)400 kr
Sen påmelding (etter påmeldingsfristen, 19. mars)500 kr
«No show gebyr»: Hvis deltaker ikke gir beskjed til NSF om man ikke kommer, eller ikke overnatter når man har bestilt overnatting.500 kr
* Helpensjon inkluderer overnatting, samt middag, frokost, lunsj og pausemat
** NSF dekker deltakeravgiften på forum for svømme-, stup-, synkron- og minipoloansvarlige for den som er registrert som klubbens svømme-, stup-, synkron- eller minipoloansvarlig (en pr klubb pr rolle). Deltakelse på kurs/overnatting fre-lør betales for. Dersom man skal overnatte fredag-søndag betaler man 1300 kr, 400 kr om man ikke overnatter.

Frist for påmelding: 19. mars.

Vi tillater påmelding også etter 19. mars hvis ledige plasser.

Påmelding gjøres her.

Aldersgrensen er 15 år, de under 18 år må ha en voksen fra egen klubb som er ansvarlig.

Merk at deltaker må kommer fra en av NSFs medlemsklubber.

Kontaktperson NSF

Caroline Brinchmann,

Mail: caroline@svomming.no

Telefon: 4725 0336

X