go up

Ledelse – NM-klubb

 • NM klubben har en klubbledelse med forståelse for hva som kreves for å drive og lede en velfungerende klubb inn i fremtiden.
 • Klubbens normale drift fungerer godt, og ledelsen har kontroll på det som er lovpålagt og har gode rollebeskrivelser i styret og hos ansatte.
 • Ledelsen bruker tid på utvikling av klubben.
 • Styret er mindre arbeidende og mer styrende, med flere ansatte i ledende roller som eks. daglig leder, grenskoleansvarlig og hovedtrener.
 • Ut fra virksomhetsplanen bør det lages handlingsplaner som beskriver styrets og de ansattes innsatsområder for den kommende perioden/sesongen.
 • Klubben bør være godt representert på møteplasser for ledere da dette er nyttige arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll.
 • Ungdom sees på som en stor ressursgruppe, og det jobbes for at ungdom er bredt representert i klubben – ungdom er instruktører, trenere og dommere, ungdom er i styre, utvalg og arbeidsgrupper og ungdom er frivillige. Årlig sendes ungdom på Lederkurs for ungdom.
 • Samarbeid mellom grenskoleansvarlig og hovedtrener er god, og de jobber for å oppnå god overgang mellom opplæring i grenskolen og trening/konkurransegrupper.
 • Styret er trygg på det å ha flere ansatte og å ha arbeidsgiveransvar.
 • Hvis klubben har daglig leder er daglig leder og grenskoleansvarlig med i Norges Svømmeforbund sitt nettverk for daglig ledere og svømmeskoleansvarlige.

Klubben har alt dette på plass:

 

 • Lovlig valgt styre
 • Valgkomité
 • Årsmøte
 • Tydelig nedskrevet rollebeskrivelser på alle i styret
 • Tydelig rolle på grenskoleansvarlig
 • Kontrakter hvis ansatte

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Organisasjonskart
 • Daglig leder
 • Deltar på Kompetansehelga og Trener/Lederkonferansen
 • Deltar i nettverk for daglig ledere og svømmeskoleansvarlige
 • Styreinnstruks
 • God kommunikasjon mellom styret, frivillige og evt. ansatte
 • Styret har god kompetanse – har tatt styrearbeid i praksis og e-læring

Klubben kan ha dette på plass:

 • Har godt nettverk med ledelsen i klubber i lokalmiljøet

Ressursbank

Ressurser og tips kommer snart

X