go up

Arrangement – NM-klubb

 • I NM-klubben skal det konkurreres på flere plan for de som ønsker det, fra klubbstevnet, lokale konkurranser og deltakelse i NM.
 • Egne klubbstevner arrangeres flere ganger årlig, og klubben har faste rutiner og god kultur for disse. Her er både de yngste og de beste NM-svømmerne med, for å skape god klubbtilhørighet og inspirere de yngste.
 • Klubben deltar også på lokale rekruttkonkurranser og approberte konkurranser i regionen og også større approberte konkurranser nasjonalt.
 • NM-klubben er har også med deltakere i Ungdomsmesterskap, NM jr. Og  NM sr, og er ofte å se i finaler og tar gjerne flere medaljer.
 • Klubben har egne utdannede dommere og kan derfor arrangere approberte konkurranser. Klubben har innarbeidet gode rutiner og beskrivelser på alt som må gjøres i hvert arrangement. Klubben har gjerne en engasjert og erfaren arrangementskomité som arrangerer konkurransene.
 • En dommeransvarlig i klubb har oversikt over dommerne, setter opp dommere til konkurranser og har jevnlige dommermøter i klubb. Kartlegger av behov for flere dommere, og setter opp evt. dommerkurs ved behov. For å arrangere et approbert svømmestevne må klubben ha minst 5 egne utdannede kretsdommere.
 • NM-klubben har også egne treningssamlinger i noen av feriene. Disse er gjerne på hjemmebane der det er mulig, slik at det ikke blir for dyrt. For gruppen som skal til NM kan det være aktuelt med en treningsleir andre steder, spesielt for å få tilgang til 50 meter basseng før langbane NM i svømming.
 • I tillegg arrangeres det sosiale sammenkomster, både for trenere, ansatte, utøvere og foresatte.

Klubben har alt dette på plass:

 • Klubbkvelder/ sosiale arrangement
 • Klubbkonkurranser
 • Dommeransvarlig
 • Treningssamlinger/ leire

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Rekrutt/mosjonskonkurranser
 • Approberte konkurranser
 • Treningssamlinger/leire
 • Arrangerer dommerutdanning
 • Dommeransvarlig
 • Arrangementskomité

Klubben kan ha dette på plass:

 • Arrangerer mesterskap hvis mulig i basseng
 • Sosiale sammenkomster for ulike grupper i klubben
 • Arrangerer Open Water konkurranser

Ressursbank

Hvis klubben arrangerer apporberte konkurranser, må man ha nok dommere.

I svømming må man ha minimum 5 sertifiserte dommere for å kunnne arrangere.

I de andre grenene er det lurt å ha mange nok, men man kan også benytte dommere fra andre klubber.

Her er mer info om:

Konkurranser svømming

En konkurranseklubb med svømming bør ha fokus på klubbkonkurranser, approberte konkurranser i lokalmiljø og regionale konkurranser.

Det er naturlig at konkurranseklubben har fokus på at utøverne kanskje kommer seg til LÅMØ og at noen har mål om å delta i ÅM.

Kanskje noen utøvere klarer krav til NM junior eller senior, men hovedfokuset til klubben er konkurranser lokalmiljø og regionen.

Om de ulike konkurransene:

LANDSDELS ÅRSKLASSEMØNSTRING, LÅMØ:

LÅMØ er en vellykket sportslig mønstring, som er i stadig økning og stadig flere klubber satser på denne mønstringen. Dette er et ledd i den sportslige satsningen til NSF der det skal satses på allsidighet i ung alder. LÅMØ arrangeres for 11 – 16 åringer i fem regioner i Norge (Øst, Sør, Vest, Midt og Nord). Øvelser: 11-åringer: 50 butterfly, 100 rygg, 100bryst, 200 im, 400 fri. 12-16åringer: 100 butterfly, 200 rygg, 200bryst, 200 im 400 fri. Kvalifisering: De 24 guttene og 24 jentene med høyest sammenlagt poengsum (FINA-poeng fra året før) i årsklassene 13-16 år samt at det er åpent i 11- og 12-årsklassen. Dette betyr at alle 11- og 12-åringene som har gyldig tid i alle 5 øvelser har rett til å delta.

LÅMØ arrangeres samme helg i alle regioner. Mønstringen arrangeres i uke 11 som vanligvis er etter skolenes vinterferie. Svømmerne vil kunne ha mulighet til å trene i vinterferien i forkant av stevnet. Mønstringen legges slik at det ikke skal bli mer enn tre måneder mellom LÅMØ og ÅM.

ÅRSKLASSEMESTERSKAP, ÅM

Dette mesterskapet er en viktig del av NSFs satsning på allsidighet i ung alder. LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år. De 30 med høyest poengsum fra LÅMØ i hver klasse kvalifiseres til ÅM.

ÅM arrangeres i pinsehelgen for å bidra til at de yngre svømmerne forlenger sesongen.

 

 

Her er noen ressurser til konkurranseklubber med svømming:

Her kommer flere ressurser og tips

X