go up
Les hele saken

Arrangement – NM-klubb

  • I NM-klubben skal det konkurreres på flere plan for de som ønsker det, fra klubbstevnet, lokale konkurranser og deltakelse i NM.
  • Egne klubbstevner arrangeres flere ganger årlig, og klubben har faste rutiner og god kultur for disse. Her er både de yngste og de beste NM-svømmerne med, for å skape god klubbtilhørighet og inspirere de yngste.
  • Klubben deltar også på lokale rekruttkonkurranser og approberte konkurranser i regionen og også større approberte konkurranser nasjonalt.
  • NM-klubben er har også med deltakere i Ungdomsmesterskap, NM jr. Og  NM sr, og er ofte å se i finaler og tar gjerne flere medaljer.
  • Klubben har egne utdannede dommere og kan derfor arrangere approberte konkurranser. Klubben har innarbeidet gode rutiner og beskrivelser på alt som må gjøres i hvert arrangement. Klubben har gjerne en engasjert og erfaren arrangementskomité som arrangerer konkurransene.
  • En dommeransvarlig i klubb har oversikt over dommerne, setter opp dommere til konkurranser og har jevnlige dommermøter i klubb. Kartlegger av behov for flere dommere, og setter opp evt. dommerkurs ved behov. For å arrangere et approbert svømmestevne må klubben ha minst 5 egne utdannede kretsdommere.
  • NM-klubben har også egne treningssamlinger i noen av feriene. Disse er gjerne på hjemmebane der det er mulig, slik at det ikke blir for dyrt, og klubben begrenser reiselengde. For gruppen som skal til NM kan det være aktuelt med en treningsleir andre steder, spesielt for å få tilgang til 50 meter basseng før langbane NM i svømming.
  • I tillegg arrangeres det sosiale sammenkomster, både for trenere, ansatte, utøvere og foresatte.

Må ha på plass

Det skal være gøy å være medlem i klubben, og derfor er det viktig med sosiale aktiviteter utenom treningene også. For alle nivåer i klubben. Inviter på pizzakveld, quiz, kveldsmat etter trening, eller andre sosiale aktiviteter. Juleavslutning og sommeravslutning er viktige markeringer. Både for opplæringsnivåene og treningsgruppene.

Klubben har også ulike sosiale sammenkomster for frivillige, trenere, foresatte og andre viktige grupper i klubben.

Klubbmesterskap eller oppvisningsevent er bra for å styrke samholdet på tvers av nivåene i klubben. Lag morsomme klubbmesterskap der de små kan delta med de store, eks. stafettlag, morsomme konkurranser/leker osv. La de store hjelpe de små, vise de teknikker osv. Klubben må skape stolthet over å være medlem i klubben, bruk klubbklær på alle nivåer, badehetter, heiarop.

Tips klubbstevne – svømming

Hvis klubben arrangerer approberte konkurranser må klubben ha egne dommere. Klubben kan sette opp dommerkurs selv, eller delta på kurs som arrangeres av andre.

Dommerkurs

Klubben arrangerer treningssamlinger for ulike grupper i ferier. Dette er med å skape samhold, fellesskap, samt fokus på trening ved sesongstart eller mot konkurranser. For utøvere som skal til NM langbane bør de trene på 50m før dette mesterskapet. NSF oppfordrer til treningssamlinger og leirer på hjemmebane, eller i nærmiljøet så langt det lar seg gjøre for å minske kostnader, og reiselengde.

Bør ha på plass

Klubben bør arrangere konkurranser for de minste slik at de kan øve seg på en approbert konkurransesituasjon. Slike konkurranser skal være morsomme å delta på, lavterskel og alle skal oppleve mestring, samt få premie.

Sjekk ut lenkene nederst på siden for konkurranser for de minste i våre ulike grener.

Husk på Idrettens barnerettigheter!

Mosjonskonkurranser for voksne er også fint å arrangere, eks. i Open Water svømming.

Som konkurranseklubb bør dere arrangere konkurranser hvis dere har anlegg som gjør det mulig. Hvis ikke, kanskje dere kan bistå hos en naboklubb hvis de trenger hjelp til arrangering?

Sjekk ut lenkene under for info om konkurranser i de ulike grenene.

medley.no – terminliste

Klubben bør ha nedskrevet i klubbhåndboka hvilke roller arrangementskomitén har, og de ulike oppgavene som må gjøres for de ulike arrangementene i klubben.

Hvordan rekrutterer klubben frivillige? Hvordan tar dere vare på de frivillige dere har?

Frivilligheten er den viktigste for at klubben skal kunne ha god aktivitet, og ha gode arrangement.

Mer om frivillighet

Hvis klubben har dommere bør det være en person som er dommeransvarlig. Denne personen kan sette opp dommerkurs når det er behov, sette opp dommere på ulike konkurranser som arrangeres og sørge for at alle dommere trives og føler seg som en del av klubben.

Kan ha på plass

Kanskje klubben ønsker å arrangere en Open Water konkurranse? En slik konkurranse kan både være approbert med dommere, eller som en mosjonskonkurranse for alle som ønsker å delta.

Open Water konkurranser

NM-klubber som har anlegg til det arrangerer med jevne mellomrom norske mesterskap og store konkurranser.

Ønsker klubben mer info, eller bistand fra Norges Svømmeforbund ang. arrangement?

Ta kontakt med:

  • post@svomming.no – så vil vi hjelpe deg i kontakt med rett person/utvalg på arrangement på grenen du har spørsmål om
  • Kristin Homb, kristin@svomming.no – dommere
X