go up
Les hele saken

Aktivitetstilbud – NM-klubb

  • I NM klubben kan du som utøver få satse mot NM, og jobbe for å nå dine sportslige mål. Klubben har god grenskole, konkurransegrupper med god struktur, og en prestasjonskultur der de som ønsker å satse, kan gjøre det.
  • Klubben har mål om finaleplasser og medaljer i NM, og få noen utøvere på jr. Landslag.
  • Hvis klubben har utøvere på landslag, så har klubben noen støtteordninger for disse utøverne.
  • Klubben har fokus på kvalitet i aktiviteten, og at det skal være godt sosialt samhold.
  • Selv om NM-klubben har mål om NM deltakelse, finaler og evt. medaljer, er det også viktig at det er plass til de som ikke ønsker å satse. NM-klubben har et inkluderende og godt tilbud til parautøvere og har et allsidig tilbud med flere treningsgrupper, ulike aktiviteter og tilbyr flere grener.
  • NM-klubben jobber etter målene i sportslig plan. En sportslig plan beskriver hvordan klubbens sportslige aktivitet er bygd opp, med innhold, ferdighetsmål og aktivitetsplan for de ulike nivåer i klubben. Hovedtrener er ansvarlig for å utvikle og oppdatere den sportslige planen sammen med trenerteamet og styret, og den tar utgangspunkt i målene som står i klubbens virksomhetsplan.
  • I forbindelse med sportslig plan lages og oppdateres klubbens utviklingstrapp. Klubbens sportslige plan skal være bygget på NSFs utviklingstrapp, som angir hvilke egenskaper og ferdigheter som trenes når. Den beskriver også omfanget av trening i vann og på land, med hvilket innhold og progresjon som er fornuftig mht vekst/utvikling, treningsalder, sensible faser og biologisk alder. Klubben bruker testbatteri for junior og seniorutøvere.

Må ha på plass

Det er viktig med god kvalitet på opplæringen, bra rekruttering og utdannede instruktører. Norges Svømmeforbund har grenskoler i alle våre grener:

Para svømmeidrett er betegnelsen på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser. Og svømmeidrett er noe de aller fleste kan drive med, uansett funksjonsnedsettelse. Dere som er i klubb, trenger ikke være eksperter på funksjonsnedsettelser og tilrettelegging. Det viktigste er å være åpen, nysgjerrig og løsningsorientert.

Alle klubber bør gjøre en kartlegging og ta stilling til hvordan de kan legge til rette og gi tilbud til en eller flere parautøvere (både opplæring og trening). Det bør også være informasjon på hjemmesiden som sier noe om tilbud som finnes – eller hva klubben gjør når det kommer henvendelser og hvilket tilbud de kan gi.

Mer om praraidrett

I tillegg til det som skjer i bassenget, må det være organisert aktiviteter på land. Før/etter trening med planlagte program for treningen. Eks. ulike skadeforebyggende øvelser, styrketrening med bruk av egen kroppsvekt, evt. vekter for eldre utøvere. Alternative økter i andre idretter, eks. løping, ski, roing osv.

Landtrening

Skadefri.no

Klubben har treningspartier for de utøverne som ønsker å konkurrere på lokalt og regionalt nivå.

Klubben har egne treningspartier for de som kun ønsker å trene, men ikke delta på konkurranser.

Treningsgrupper

Bør ha på plass

Hvis klubben har utøvere på 15 år eller eldre som er med i konkurranser, bør alle gjennomføre Ren Utøver.

Ren utøver

En sportslig plan viser hvilke sportslige mål man har, og hvordan man skal arbeide for å nå dem. Planen bør skille mellom ulike alderssegment og satsingsnivåer. Innholdet bør være i tråd med idrettslagets øvrige planer, mål og visjon. Den sportslige planen er et godt verktøy for å sikre at aktiviteten i idrettslaget bygger opp under samme mål.

Norges Svømmeforbund har egen sportslig plan for svømming som ligger på nett, og for de andre grenene går man inn på dette på trenerkurs.

Sportslig plan svømming

Klubben bør også tilby opplæring i ulike grener og stilarter til ungdom og voksne. Disse bør organiseres i egne grupper, og ikke sammen med barn i grenskolen.

Bredde og folkehelse

Kan ha på plass

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys flere grener i klubben. Start gjerne med grenskolen i den aktuelle grenen.

Sjekk ut de ulike grenene i menyen øverst på siden.

Starte ny gren

Breddeaktivitet som har fokus på mestring, lek og variert aktivitet i vann.

Mer om Vill i vann

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys camper og aktiviteter for barn og ungdom i ferier. Sjekk gjerne ut om kommunen, fylket eller andre organisasjoner har midler dere kan søke om for å gjøre ferieaktiviteten rimeligere for deltakerne.

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan klubben tilby svømmeopplæring for barnehagebarn med midler fra fylkeskommunen. Sjekk ut deres fylkeskommune.

Klubben har egen mastersgruppe med voksne som trener og konkurrerer i mastersklasser.

Hvis klubben har utøvere i vannpolo eller synkron, kan de delta på den årlig Vannpolohelga eller Synkronhelga. Hør med vannpoloutvalget eller synkronutvalget når neste samling er.

X