go up

Trenere – Konkurranseklubb

 • I konkurranseklubben er det mange instruktører og flere trenere, og det er gode instruktørteam og trenerteam med tydelig ansvarsfordeling. Trenerne jobber ut ifra klubbens mål, og en sportslig plan om klubben har dette. Det er alltid fokus på kompetanseheving og utdanning av trenere og instruktører, samt varierte og allsidige  treninger som gir mestring.
 • Hovedtrener er ansvarlig for utviklingen i klubbens trenings- og konkurransegrupper. Hovedtrener leder og utvikler trenerteamet og holder regelmessige trenermøter, mens grenskoleansvarlig gjør det samme for instruktørene i grenskolen. Grenskoleansvarlig og hovedtrener samarbeider for å skape en helhet i klubben.
 • Trenerne og instruktører tar utdanning ut ifra nivået de jobber med. Alle gruppetrenere bør minimum ha Trener 1-kompetanse. Det er også fokus på etterutdanning.
 • Det er avgjørende at grenskoleansvarlig og hovedtrener følger opp det faglige innholdet på hvert nivå på en god måte og veileder instruktører og trenere i riktig retning.
 • Det er et trygt og sunt miljø i klubbens  grenskole og trenings- og konkurransegrupper. Trenerne er gode på å bygge kultur, og utøverne opplever å bli ivaretatt i klubben.

Klubben har alt dette på plass:

 

 • Alle trenere og instruktører har gjennomført Trenerattesten, og klubben har registrert det. 
 • Hovedtrener med Trener 2 kompetanse
 • Trenere/instruktører med relevant utdanning
 • Definerte trener-/instruktørroller
 • Instruktør-/trenermøter

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Rutiner for å sette opp instruktør/trenerkurs
 • Tilbyr jevnlig etterutdanning
 • Vill i vann Trenerkurs
 • Deltar på Kompetansehelga
 • Deltar på Instruktørkoferansen
 • Trenere har utøversamtaler
 • Utdanningsplan for trenere og instrukører

Klubben kan ha dette på plass:

 • Deltar på Trener/Lederkonferansen

Ressursbank

Her kommer ressurser og tips

X