go up

Ledelse- Konkurranseklubb

 • Ledelsen har kontroll på det som er lovpålagt, det er gode rolleavklaringer. Samarbeid mellom grenskoleansvarlig og hovedtrener er god, og styret samarbeider godt med de for å oppnå god overgang mellom grenskole og trening/konkurransegrupper.
 • Siden det er flere trenere, er kanskje noen betalt og styret har kontroll på kontrakter og arbeidsgiveransvar. Styret deltar på sentrale møteplasser og har god forståelse for hvordan idretten fungerer. Styret har handlingsplaner som beskriver prioriterte områder klubben skal bli litt bedre på den kommende sesongen.
 • Klubbens styre er opptatt av å utvikle klubben og seg selv, og deltar derfor på konferanser og møteplasser der de kan lære og få økt kompetanse.
 • Engasjerte ungdom i klubben bør tilbys å sendes på Lederkurs for ungdom, og tildeles ansvar i klubben.

Klubben har alt dette på plass:

 

 • Lovlig valgt styre
 • Valgkomité
 • Årsmøte
 • Tydelig nedskrevet rollebeskrivelser på alle i styret
 • Tydelig rolle på grenskoleansvarlig
 • Kontrakter hvis ansatte

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Organisasjonskart
 • Delta på Kompetansehelga
 • God handlingsplan på hva klubben skal jobbe med fremover
 • Styreinnstruks
 • God kommunikasjon mellom styret, frivillige og evt. ansatte

Klubben kan ha dette på plass:

 • Styret og opplæringssansvarlig deltar på Trener/Lederkonferansen
 • Har godt nettverk med ledelsen i klubber i lokalmiljøet

Ressursbank

Ressurser og tips kommer snart

X