go up
Les hele saken

Ledelse- Konkurranseklubb

  • Ledelsen har kontroll på det som er lovpålagt, det er gode rolleavklaringer. Samarbeid mellom grenskoleansvarlig og hovedtrener er god, og styret samarbeider godt med de for å oppnå god overgang mellom grenskole og trening/konkurransegrupper.
  • Siden det er flere trenere, er kanskje noen betalt og styret har kontroll på kontrakter og arbeidsgiveransvar. Styret deltar på sentrale møteplasser og har god forståelse for hvordan idretten fungerer. Styret har handlingsplaner som beskriver prioriterte områder klubben skal bli litt bedre på den kommende sesongen.
  • Klubbens styre er opptatt av å utvikle klubben og seg selv, og deltar derfor på konferanser og møteplasser der de kan lære og få økt kompetanse.
  • Engasjerte ungdom i klubben bør tilbys å sendes på Lederkurs for ungdom, og tildeles ansvar i klubben.

Må ha på plass

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Les mer om årsmøtet

Styret skal være lovlig valgt på årsmøtet og følge loven til idrettslaget på antall og fordeling av kjønn. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, det vil si at det idrettslaget er ansvarlig for – er styret ansvarlig for.

Mer om styrets ansvar

E-læring styret

I svært mange idrettslag er det vanskelig å få nok tillitsvalgte. For å lykkes med dette er det viktig at valgkomiteen jobber godt gjennom hele året og har en plan for hvordan rekrutteringen skal gjøres. Valgkomiteen må kjenne godt til hvilken kompetanse som trengs og hva det innebærer å ha et tillitsverv i idrettslaget.

Mer om valgkomité

Hvis klubben har ansatte må de ansatta ha fått en gyldig kontrakt.

Klubbpakka.no er en gratis tjeneste for klubber i NSF. Her finner dere eksempler på kontrakter for ulike roller i våre klubber skrevet av idrettsadvokatene:

Klubbpakka.no

Les mer på disse to sidene om arbeidsgiveransvar:

Arbeidsgiveransvar NSF

Arbeidsgiveransvar NIF

Den som er grenskoleansvarlig har det faglige ansvaret for grenskolen, og skal sikre at opplæringen i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene NSF har lagt til grunn for den aktuelle grenskolen. Personen er også ansvarlig for oppfølging av instruktørene, og må sørge for at de får den nødvendige utdanningen og blir fulgt opp med videre skolering/etterutdanning.

Mer om grenskoleansvarlig

 

Et velfungerende styre, engasjerte utvalg og dyktige frivillige/ansatte er avgjørende for at man skal kunne nå de målene man har satt for sin klubb. Derfor er det viktig at alle roller i klubben, og hvilke oppgaver de ulike rollene skal gjøre er nedskrevet og kjent. Det er lurt å ha de nedskrevet i klubbhåndboka, og at det ligger synlig for alle medlemmer. Rollebeskrivelsene bør også legges inn i en styreinstruks.

Med gode rolleavklaringer får dere også bedre kommunikasjon mellom styret, frivillige og evt. ansatte.

Roller i styret

Bør ha på plass

Organisasjonskartet skal gjøre det tydelig hvordan klubben er bygget opp. Dette bør ligge synlig på hjemmesiden og i klubbhåndboka. Org.kartet skal vedtas på årsmøtet.

God oversikt og kontroll er viktig for styret. Det er viktig å ha gode referater fra styremøtene, hvor det tydelig kommer frem evt. vedtak styret har tatt. Dette bør lagres i idrettslagets egen skylagringstjeneste, og ikke hos private. NIF har tilbud til klubber for bruk av Idrettens Office 365 der klubben kan lagre dokumenter og som hjelper klubben å kommunisere, samarbeide og få arbeidet gjort.

Maler styremøter

Digitale tjenester

Styret og evt. andre lederroller i klubben, eks. grenskoleansvarlig, bør delta på NSFs årlige Kompetansehelg. Erfaringsutveksling, mer kompetanse og læring er viktig for utvikling av klubb og inspirasjon til klubbledelsen.

Kompetansehelga

Hvis klubben ikke har en virksomhetsplan bør klubben i hvert fall ha en handlingsplan. Har klubben en virksomhetsplan bør handlingsplanen henge sammen med målene derfra. I en handlingsplan beskriver dere hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som er ansvarlig og frist for når dette skal være gjort. Ta opp handlingsplanen på styremøtene, og gjør en sjekk på hva status på oppgaven er.

Kan ha på plass

Det er lurt å ha god kommunikasjon og dialog med andre klubber i lokalmiljøet. Slik kan dere planlegge når deres ulike konkurranser skal være, felles samlinger, og erfaringsutveksling med andre klubbstyrer.

Styret og grenskoleansvarlig kan delta på den årlige Trener/Lederkonferansen til NSF. Trener/lederkonferansen markerer starten på en ny sesong for NSFs klubber og skal gi deltakerne en ekstra «boost» inn i sesongstart. Trener/lederkonferansen er for ALLE klubber, uavhengig av ambisjonsnivå og størrelse. I tillegg til fellesforedrag har vi Trenerkonferansen for svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming, og Lederkonferansen (uavhengig av gren).

Trener/Lederkonferansen

I tillegg til konferanser finnes det flere andre gode kurs og e-læringer styret kan gjennomføre for å få økt kompetanse. Idrettskretsen har også mange gode kurs og samlinger for styrer og ledelsen i klubber. Sjekk ut deres idrettskrets for mer info.

E-læring

Styrearbeid i praksis

Idrettskretser

Klubben bør prioritere å sende engasjerte ungdom på Lederkurs for ungdom 15-19år. I etterkant av kurset bør ungdommene få tildelte ansvarsoppgaver i klubben.

Lederkurs ungdom

X