go up
Les hele saken

Arrangement – Konkurranseklubb

  • I konkurranseklubben skal det konkurreres på flere plan for de som ønsker det . Egne klubbstevner arrangeres flere ganger årlig, og klubben har faste rutiner og god kultur for disse.
  • Klubben deltar også på lokale rekruttkonkurranser og approberte konkurranser i regionen.
  • Klubben kan også ha mål om å delta i regionale mønstringer som LÅMØ i svømming, og kanskje også nasjonale mesterskap som ÅM i svømming og Landsfinale i stup.
  • Noen klubber har kanskje utøvere som tar krav til UM og junior NM.
  • Noen klubber har også egne treningssamlinger i noen av feriene, fortrinnsvis på hjemmebane.
  • Hvis klubben arrangerer approberte konkurranser må klubben utdanne dommere. Ved mange dommere er det lurt å ha en dommeransvarlig. Klubber kan også sette opp egne dommerkurs ved behov.
  • I tillegg arrangeres det sosiale sammenkomster, både for utøvere og foresatte.

Må ha på plass

Det skal være gøy å være medlem i klubben, og derfor er det viktig med sosiale aktiviteter utenom treningene også. For alle nivåer i klubben. Inviter på pizzakveld, quiz, kveldsmat etter trening, eller andre sosiale aktiviteter. Juleavslutning og sommeravslutning er viktige markeringer. Både for opplæringsnivåene og treningsgruppene.

Klubbmesterskap eller oppvisningsevent er bra for å styrke samholdet på tvers av nivåene i klubben. Lag morsomme klubbmesterskap der de små kan delta med de store, eks. stafettlag, morsomme konkurranser/leker osv. La de store hjelpe de små, vise de teknikker osv. Klubben må skape stolthet over å være medlem i klubben, bruk klubbklær på alle nivåer, badehetter, heiarop.

Tips klubbstevne – svømming

Hvis klubben arrangerer approberte konkurranser må klubben ha egne dommere. Klubben kan sette opp dommerkurs selv, eller delta på kurs som arrangeres av andre.

Dommerkurs

Bør ha på plass

Klubben bør arrangere konkurranser for de minste slik at de kan øve seg på en approbert konkurransesituasjon. Slike konkurranser skal være morsomme å delta på, lavterskel og alle skal oppleve mestring, samt få premie.

Sjekk ut lenkene nederst på siden for konkurranser for de minste i våre ulike grener.

Husk på Idrettens barnerettigheter!

Mosjonskonkurranser for voksne er også fint å arrangere, eks. i Open Water svømming.

Som konkurranseklubb bør dere arrangere konkurranser hvis dere har anlegg som gjør det mulig. Hvis ikke, kanskje dere kan bistå hos en naboklubb hvis de trenger hjelp til arrangering?

Sjekk ut lenkene under for info om konkurranser i de ulike grenene.

medley.no – terminliste

Klubben bør ha nedskrevet i klubbhåndboka hvilke roller arrangementskomitén har, og de ulike oppgavene som må gjøres for de ulike arrangementene i klubben.

Hvordan rekrutterer klubben frivillige? Hvordan tar dere vare på de frivillige dere har?

Frivilligheten er den viktigste for at klubben skal kunne ha god aktivitet, og ha gode arrangement.

Mer om frivillighet

Hvis klubben har dommere bør det være en person som er dommeransvarlig. Denne personen kan sette opp dommerkurs når det er behov, sette opp dommere på ulike konkurranser som arrangeres og sørge for at alle dommere trives og føler seg som en del av klubben.

Kan ha på plass

Kanskje klubben ønsker å arrangere en Open Water konkurranse? En slik konkurranse kan både være approbert med dommere, eller som en mosjonskonkurranse for alle som ønsker å delta.

Open Water konkurranser

Ønsker klubben mer info, eller bistand fra Norges Svømmeforbund ang. arrangement?

Ta kontakt med:

  • post@svomming.no – så vil vi hjelpe deg i kontakt med rett person/utvalg på arrangement på grenen du har spørsmål om
  • Kristin Homb, kristin@svomming.no – dommere
X