go up

Anlegg – Konkurranseklubb

 • Konkurranseklubben har kartlagt hva de trenger av plass i basseng i dag og for fremtiden. De utnytter bassengene til det fulle, slik at det blir plass til flere medlemmer. Klubben har også kartlagt om det er plass til å starte opp med andre nye aktiviteter eller grener.
 • Klubben har også en anleggsansvarlig i styret, som har god kontakt med kommunens idrettsråd.
 • Klubben er kjent med innholdet i anleggshåndboka.
 • Sørg for at bassengtiden utnyttes på best mulig måte. Ofte kan begynneropplæring og videregående opplæring gjennomføres samtidig, eller man kan ha to baner til konkurransegrupper, og resten av bassenget til svømmeskolen, og motsatt.
 • Det bør også sees på om det går an å få mer bassengtid i området. Dette er avgjørende for å kunne vokse.
 • Bassengleie bør være gratis, men det er ikke alltid sånn. Klubben bør ha en strategi for å arbeide for minst mulig kostnader til bassengleie.
 • Ønsker klubben at det bygges flere anlegg må klubben kontinuerlig være i dialog med Idrettsråd og kommune for å fremme klubbens behov. Er dette et ønske hos klubben anbefales det å ha en anleggsansvarlig i styret, og ha en strategi for hvordan klubben skal jobbe for å få flere anlegg.

Klubben har alt dette på plass:

 • God dialog med Idrettsrådet og kommunen
 • Kartlagt anleggsbehov
 • Kartlagt anleggutnyttelse
 • Kartlagt muligheter for å utvide aktivitetstilbud
 • Anleggsansvarlig i styret

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Utstyr
 • Kartlegge fremtidig behov
 • Anleggsplan /-strategi

Klubben kan ha dette på plass:

 • Kartlagt Open Water muligheter

Ressursbank

X