go up
Les hele saken

Aktivitetstilbud – Konkurranseklubb

  • Konkurranseklubben har god grenskole, og både trenings og konkurransegrupper i klubben. Det er god overgang mellom opplæringen i grenskolen og over i trening/konkurransegrupper, med god kommunikasjon mellom instruktører og trenere.
  • Klubbens aktivitet blir synliggjort i klubbens gruppestruktur/utviklingstrapp. Det skal være en rød tråd fra begynneropplæringen og opp til klubbens beste konkurransegruppe, med en naturlig overgang mellom gruppene.
  • For en del klubber kan det være bedre å ha en god samarbeidsklubb i nærheten som gir mulighet for sportslig utvikling for de beste utøverne, enn selv å tilby et halvgodt tilbud til de beste. Klubben bør også ha et tilbud for de som ikke ønsker å satse, f.eks. treningsgrupper og/eller Vill i vann, samt et godt tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.
  • For hver sesong må det lages en aktivitetsplan/terminliste som inneholder treningssamlinger og stevner klubbens utøvere kan delta på.
  • God overgang fra opplæring i grenskolen til trenings- og konkurransegrupper er vesentlig for å holde medlemmene i klubben. Grenskoleansvarlig og hovedtrener må samarbeide tett for at aktiviteten har naturlig progresjon og at barna/ungdommene opplever mestring.

Må ha på plass

Det er viktig med god kvalitet på opplæringen, bra rekruttering og utdannede instruktører. Norges Svømmeforbund har grenskoler i alle våre grener:

Para svømmeidrett er betegnelsen på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser. Og svømmeidrett er noe de aller fleste kan drive med, uansett funksjonsnedsettelse. Dere som er i klubb, trenger ikke være eksperter på funksjonsnedsettelser og tilrettelegging. Det viktigste er å være åpen, nysgjerrig og løsningsorientert.

Alle klubber bør gjøre en kartlegging og ta stilling til hvordan de kan legge til rette og gi tilbud til en eller flere parautøvere (både opplæring og trening). Det bør også være informasjon på hjemmesiden som sier noe om tilbud som finnes – eller hva klubben gjør når det kommer henvendelser og hvilket tilbud de kan gi.

Mer om praraidrett

I tillegg til det som skjer i bassenget, må det være organisert aktiviteter på land. Før/etter trening med planlagte program for treningen. Eks. ulike skadeforebyggende øvelser, styrketrening med bruk av egen kroppsvekt, evt. vekter for eldre utøvere. Alternative økter i andre idretter, eks. løping, ski, roing osv.

Landtrening

Skadefri.no

Klubben har treningspartier for de utøverne som ønsker å konkurrere på lokalt og regionalt nivå.

Bør ha på plass

Hvis klubben har mulighet bør man tilby trening på mosjonsnivå for utøvere som er ferdig med nivåene i grenskolen. Evt. deltakelse på lokale konkurranser hvis utøverne ønsker dette.

Treningsgrupper

Klubben bør også tilby opplæring i ulike grener og stilarter til ungdom og voksne. Disse bør organiseres i egne grupper, og ikke sammen med barn i grenskolen.

Bredde og folkehelse

En sportslig plan viser hvilke sportslige mål man har, og hvordan man skal arbeide for å nå dem. Planen bør skille mellom ulike alderssegment og satsingsnivåer. Innholdet bør være i tråd med idrettslagets øvrige planer, mål og visjon. Den sportslige planen er et godt verktøy for å sikre at aktiviteten i idrettslaget bygger opp under samme mål.

Norges Svømmeforbund har egen sportslig plan for svømming som ligger på nett, og for de andre grenene går man inn på dette på trenerkurs.

Sportslig plan svømming

Hvis klubben har utøvere på 15 år eller eldre som er med i konkurranser, bør alle gjennomføre Ren Utøver.

Ren utøver

Kan ha på plass

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys flere grener i klubben. Start gjerne med grenskolen i den aktuelle grenen.

Sjekk ut de ulike grenene i menyen øverst på siden.

Starte ny gren

Breddeaktivitet som har fokus på mestring, lek og variert aktivitet i vann.

Mer om Vill i vann

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys camper og aktiviteter for barn og ungdom i ferier. Sjekk gjerne ut om kommunen, fylket eller andre organisasjoner har midler dere kan søke om for å gjøre ferieaktiviteten rimeligere for deltakerne.

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan klubben tilby svømmeopplæring for barnehagebarn med midler fra fylkeskommunen. Sjekk ut deres fylkeskommune.

Hvis klubben har utøvere i vannpolo eller synkron, kan de delta på den årlig Vannpolohelga eller Synkronhelga. Hør med vannpoloutvalget eller synkronutvalget når neste samling er.

X