go up

Aktivitetstilbud – Konkurranseklubb

 

 • Konkurranseklubben har god grenskole, og både trenings og konkurransegrupper i klubben. Det er god overgang mellom opplæringen i grenskolen og over i trening/konkurransegrupper, med god kommunikasjon mellom instruktører og trenere.
 • Klubbens aktivitet blir synliggjort i klubbens gruppestruktur/utviklingstrapp. Det skal være en rød tråd fra begynneropplæringen og opp til klubbens beste konkurransegruppe, med en naturlig overgang mellom gruppene.
 • For en del klubber kan det være bedre å ha en god samarbeidsklubb i nærheten som gir mulighet for sportslig utvikling for de beste utøverne, enn selv å tilby et halvgodt tilbud til de beste. Klubben bør også ha et tilbud for de som ikke ønsker å satse, f.eks. treningsgrupper og/eller Vill i vann, samt et godt tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.
 • For hver sesong må det lages en aktivitetsplan/terminliste som inneholder treningssamlinger og stevner klubbens utøvere kan delta på.
 • God overgang fra opplæring i grenskolen til trenings- og konkurransegrupper er vesentlig for å holde medlemmene i klubben. Grenskoleansvarlig og hovedtrener må samarbeide tett for at aktiviteten har naturlig progresjon og at barna/ungdommene opplever mestring.
 • Grenskole: Det er viktig med god kvalitet på opplæringen, bra rekruttering og utdannede instruktører. Norges Svømmeforbund har grenskoler i alle våre grener: Norges Svømmeskole, Norges Stupskole, Norges Synkronskole, Minipolo og Wet Card i Open Water. Se link under for mer info om de ulike grenskolene
 • Paratilbud: Det skal være plass til alle i klubben, uavhengig av funksjonsevne. For mer info, og tips til paratilbud, sjekk ut lenken under.
 • Konkurransegrupper: Klubben har treningspartier for de utøverne som ønsker å konkurrere på lokalt og regionalt nivå.
 • Basistrening: I tillegg til det som skjer i bassenget, må det være organisert aktiviteter på land. Før/etter trening med planlagte program for treningen. Eks. ulike skadeforebyggende øvelser, styrketrening med bruk av egen kroppsvekt, evt. vekter for eldre utøvere. Alternative økter i andre idretter, eks. løping, ski, roing osv.
 • Treningsgrupper: Klubben har egne treningspartier for de som kun ønsker å trene, men ikke delta på konkurranser.
 • Opplæring for voksne: Klubben har tilbud om opplæring for voksne i en eller flere grener
 • Vill i vann: Klubben har egne Vill i vann grupper for barn og/eller ungdom som vil være aktive i vann, men ikke i kun én gren, eller ønsker ikke å konkurrere.
 • Mastersgruppe: Klubben har egen mastersgruppe med voksne som trener og konkurrerer i mastersklasser
 • Flere grener: Klubben tilbyr flere grener, enten på opplæringsnivå eller også på konkurransenivå

Ressursbank

Her kommer mer ressurser og tips

X