go up

Trenere – Eliteklubb

 • I Eliteklubben har man flere team for både trenere og instruktører.
 • Hovedtrener har minimum trener 3, og elitetrener har også minimum trener 3, men også helst topptrenerutdanning eller trener 4 når det er klart. Hovedtrener og elitetrener er oppdatert på NSFs treningsfilosofi for å skape verdensenere.
 • Trenerne er opptatt av utvikling og kompetansepåfyll. Elitetrener og/eller hovedtrener er med på samlinger med landslag når dette tilbys, og samarbeider godt med Norges Svømmeforbund og Olympiatoppen. De er også med på konferanser og samlinger i regi av Norges Svømmeforbund, Olympiatoppen og gjerne også internasjonale konferanser.
 • Det er godt samarbeid med lignende klubber i Norge og i utlandet, og også med mindre klubber i nærområdet.  
 • Hovedtrener er ansvarlig for utviklingen i klubbens trenings- og konkurransegrupper. Det er en god kultur for erfaringsutveksling, kompetansepåfyll og etterutdanning, og det er jevnlige trenermøter. Det gjennomføres utøversamtaler jevnlig.
 • Trenerne jobber ut ifra klubbens mål, og en sportslig plan om klubben har dette. Alle trenerne er godt satt inn i klubbens utviklingstrapp og sportslig plan, og jobber etter dette.
 • Trenere er oppdatert på NSFs sportslig plan, utviklingstrapp, testbatteri og jobber etter dette.
 • Trenere følger med på forskning og utvikling innen idretten og trenerfaget.
 • Det er mange instruktører i grenskolen, og instruktørene har utdanning ut ifra nivået de jobber på. Det er instruktørsamlinger i klubb og gjerne også i samarbeid med naboklubber. Det er fokus på etterutdanning og kompetansepåfyll hos instruktørene.
 • Som instruktør kan f.eks. klubbens aktiviteter kombineres med skolesvømming. Kombinasjonsstillinger for å få ansatte personer som dedikerer seg til svømmejobb anbefales
 • Hver trener- og instruktør har individuell plan for videreutvikling, og ønsker selv å ta mer utdanning.
 • Grenskoleansvarlig er ansvarlig for utvikling av instruktørene, har jevnlige instruktørmøter og det er fokus på etterutdanning og kompetansepåfyll.
 • Klubben setter jevnlig opp trener- og instruktørutdanning.
 • Klubben har gjerne hovedinstruktører som er ansvarlige for sine instruktører. Grenskoleansvarlig og hovedtrener samarbeider for å skape en helhet i klubben.
 • Trenere og instruktører har fokus på at det er gøy og givende å komme på trening, og allsidighet er viktig. Det er et trygt og sunt miljø i klubbens  grenskole, og trenings- og konkurransegrupper. Trenerne er gode på å bygge kultur, og utøverne opplever å bli ivaretatt i klubben.

Klubben har alt dette på plass:

 • Alle trenere og instruktører har gjennomført Trenerattesten, og klubben har registrert det.
 • Ansatt hovedtrener med minimum Trener 3 kompetanse
 • Ansatt elitetrener med min. Trener 3 (Topptrenerutdanning eller Trener 4 når den er klar).
 • Definerte trenerroller i klubben
 • Trener:utøver ratio på de beste utøverne: Maks 1:10
 • Utøversamtaler
 • Instruktør-/trenermøter
 • Fokus utdanning og etterutdanning hos trenere og instruktører
 • Deltar med trenere og instruktører på Kompetansehelga og Trener/Leder konferansen

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Ukentlige trenermøter
 • Utdanningsplan for trenere og instruktører
 • Rekrutteringsplan instruktører/trenere
 • Hovedinstruktører
 • Deltar på Instruktørkonferansen
 • Arrangerer jevnlig instruktør- og trenerkurs, og etterutdanning
 • Vill i vann

Klubben kan ha dette på plass:

 • Trenere samarbeider med andre klubber
 • Sosiale samlinger for instruktører og trenere

Ressursbank

Her kommer ressurser og tips

X