go up

Anlegg – Eliteklubb

 • Eliteklubben har kartlagt hva de trenger av plass i basseng i dag og for fremtiden. De utnytter bassengene godt, slik at det blir plass til flere medlemmer. Klubben har også kartlagt om det er plass til å starte opp med andre nye aktiviteter eller grener.
 • Klubben jobber kontinuerlig for å ha et godt samarbeid med kommunen, og og de drifter eget basseng, eller ser på muligheter for å drifte basseng der dette er hensiktsmessig.
 • Klubben kjenner innholdet i anleggshåndboka og er aktive i arbeidet med å få til ny svømmehall i kommunen.
 • Anleggeansvarlig i styret er trygg i rollen sin og har god kontakt med kommunens idrettsråd. Er gjerne aktivt med i idrettsrådet.
 • Klubben har, eller bør jobbe med en anleggsstrategi for fremtidig behov for anlegg. Denne strategien er det lurt å jobbe med naboklubber om, idrettsråd og kommune. Det tar flere år å få på plass nye anlegg. Klubben må derfor jobbe med dette kontinuerlig, og være til stede på riktige møteplasser og fora for å fremme sine behov.
 • Bassengleie bør være gratis, men det er ikke alltid sånn. Klubben bør ha en strategi for å arbeide for minst mulig kostnader til bassengleie.
 • Klubber med svømming bør ha tilgang til 50 meters basseng jevnlig gjennom året, spesielt for elitegruppene.
 • Klubben trener i 50 meter på treningsleir i forkant av langbane NM.
 • Utstyr som trengs til trening i basseng eller landtrening er på plass.

Klubben har alt dette på plass:

 • God dialog med Idrettsrådet og kommunen
 • Kartlagt anleggsbehov
 • Kartlagt anleggutnyttelse
 • Kartlagt muligheter for å utvide aktivitetstilbud
 • Anleggsansvarlig i styret
 • Kartlagt fremtidig behov

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Utstyr
 • Tilgang til trening i 50m før langbane NM
 • Jevnlig tilgang til trening i 50m for utøvere i elitegruppe
 • Anleggsplan /-strategi

Klubben kan ha dette på plass:

 • Drifter eget anlegg
 • Kartlagt Open Water muligheter

Ressursbank

X