go up
Les hele saken

Anlegg – Eliteklubb

  • Eliteklubben har kartlagt hva de trenger av plass i basseng i dag og for fremtiden. De utnytter bassengene godt, slik at det blir plass til flere medlemmer. Klubben har også kartlagt om det er plass til å starte opp med andre nye aktiviteter eller grener.
  • Klubben jobber kontinuerlig for å ha et godt samarbeid med kommunen, og og de drifter eget basseng, eller ser på muligheter for å drifte basseng der dette er hensiktsmessig.
  • Klubben kjenner innholdet i anleggshåndboka og er aktive i arbeidet med å få til ny svømmehall i kommunen.
  • Anleggeansvarlig i styret er trygg i rollen sin og har god kontakt med kommunens idrettsråd. Er gjerne aktivt med i idrettsrådet.
  • Klubben har, eller bør jobbe med en anleggsstrategi for fremtidig behov for anlegg. Denne strategien er det lurt å jobbe med naboklubber om, idrettsråd og kommune. Det tar flere år å få på plass nye anlegg. Klubben må derfor jobbe med dette kontinuerlig, og være til stede på riktige møteplasser og fora for å fremme sine behov.
  • Bassengleie bør være gratis, men det er ikke alltid sånn. Klubben bør ha en strategi for å arbeide for minst mulig kostnader til bassengleie.
  • Klubber med svømming bør ha tilgang til 50 meters basseng jevnlig gjennom året, spesielt for elitegruppene.
  • Klubben trener i 50 meter på treningsleir i forkant av langbane NM.
  • Utstyr som trengs til trening i basseng eller landtrening er på plass.

Må ha på plass

Idrettsrådet er bindeleddet mellom idretten og kommunens politiske nivå. Idrettsrådet består av alle idrettslag tilsluttet NIF i kommunen. Idrettsrådet lager idrettens samlede prioriteringer og presenterer dem for kommunen, også når det gjelder anlegg. Det er svært viktig for klubben å delta aktivt i idrettsrådets arbeid, for å ha direkte innflytelse og for å sikre tilgang på informasjon.

Selv om kommunen har et driftsselskap (KF eller AS), er det fortsatt kommunen som har forpliktelsene. Daglige diskusjoner om praktiske ting kan tas med representant for driftsselskapet (bademester/daglig leder), men overordnede spørsmål om vilkår for bruk og fordeling av tid bør tas med kommunen (typisk gjennom idrettsrådet).

Finn ditt Idrettsråd

Klubben må kartlegge hvor mye plass de har i basseng i dag, og hvor mye plass de trenger til  dagens aktivitet.

Kan plassen i basseng tilgjengelig utnyttes bedre?

Kan plass til landtrening utnyttes bedre?

Kan flere grupper trene samtidig?

Er det mulig å få tilgang til mer basseng hvis det trengs?

Anleggsstrategien må følges opp, og tas frem ofte på styremøter. Anleggsansvarlig bør være en fast person i styret, og kan være eks. et styremedlem eller styreleder. Ved at en person alltid har ansvar for å følge opp anlegg og anleggsstrategien sikrer klubben at det ikke kun er engasjerte enkeltpersoner som har denne rollen, og at fokus på anlegg forsvinner når denne personen slutter i klubben.

Det tar tid å få bygget anlegg, og derfor må denne rollen alltid være tydelig engasjert i klubben og lokalmiljøet.

Anleggshåndboka

Klubben har kartlagt muligheter for å utvide aktivitetstilbudet sitt.

Er det plass i bassenget til flere på opplæringsaktiviteten? Nye grener, eller Vill i vann? Hva ønsker medlemsmassen av aktivitet?

Hvordan ser klubben ut om 5, 10, 15 år? Hvordan er befolkningsmassen i nærområdet da? Hvor mye anleggsplass har dere nå, og hva blir behovet i fremtiden?

Det er lurt å kartlegge dette, og så få dette inn i en anleggsstrategi.

Bør ha på plass

Det er viktig at klubben har en rullerende, skriftlig plan. Denne planen er grunnlaget for all ekstern kontakt. Å få vedtatt at det skal bygges, og å bygge anlegg tar tid. Hva skal dere si til idrettsråd og politikere hvis dere ikke vet hva dere trenger, nå og om fem og ti år?

Klubben må derfor være i forkant, og tidlig jobbe inn mot idrettsråd, kommune og politikere for å synliggjøre hva klubben har behov for i fremtiden.

Klubben må se på hvordan anleggskapasiteten er i dag. Hvor gamle er bassengene? Vil det være behov for rehabilitering snart? Hvor stor vil klubben være om to, fem to og ti år? Hvilke andre behov vil det være i kommunen? Skolesvømming, rehabilitering, publikumssvømming, andre idretter osv. Klubben bør lage en anleggsstrategi som viser hvilke anleggsbehov klubben trenger nå og i fremtiden.

Klubben har nok med utstyr både for grenskolen, landtrening, for evt. nye grener og morsomme treninger.

Spillemidler utstyr

For klubber som har utøvere som skal delta på NM langbane bør ha tilgang til å trene på et 50meters anlegg før konkurransen. NSF oppfordrer klubber til å tenke bærekraftig, og økonomisk, og velge en rimelig og kortreist treningsleir hvis dere ikke har tilgang til 50m i nærområdet.

Klubbens eliteutøvere har jevnlig tilgang til å trene i 50m anlegg.

Kan ha på plass

Er det områder i nærområdet klubben kan bruke til å trene ute? Kan noe av evt. svømmeopplæringen skje utendørs? Om sommeren kan kapasiteten til klubben økes hvis det er muligheter for bruke uteområder, og sikkerheten er kartlagt og ivaretatt.

 

Mer om Open Water

Noen klubber har mulighet til å drifte egen anlegg. Enten i samarbeid med kommunen, eller på egen hånd.

Ønsker klubben mer info, eller bistand fra Norges Svømmeforbund ang. anlegg?

Her finner du kontaktinfo: https://svomming.no/forbundet/svommeanlegg/

X