go up
Les hele saken

Aktivitetstilbud – Eliteklubb

  • Eliteklubben har mål om utvikling av utøvere på et høyt internasjonalt nivå gjennom å legge til rette for at utøvere skal få best mulig rammer og oppfølging til å komme så langt de kan. Klubben har god deltakelse på alle av NSFs mesterskap, og gjør det bra i disse konkurransene.
  • Klubben har hele tiden nye utøvere som kvalifiserer seg inn i landslagssystemet. Det flytter også til en del utøvere som ønsker å satse aktivt.
  • Eliteklubben må tilrettelegge best mulig for at utøverne kan kombinere studier/arbeid med treningshverdagen. Økonomisk bør klubben ha støtteordninger for representanter på landslag. Det tilbys også medisinsk oppfølging av eliteutøverne.
  • Eliteklubben har en godt forankret sportslig plan, som det hele tiden jobbes ut ifra. En sportslig plan beskriver hvordan klubbens sportslige aktivitet er bygd opp, med innhold, ferdighetsmål og aktivitetsplan for de ulike nivåer i klubben.
  • Hovedtrener er ansvarlig for å utvikle og oppdatere den sportslige planen sammen med trenerteamet og styret, og den tar utgangspunkt i målene som står i klubbens virksomhetsplan. I forbindelse med sportslig plan lages og oppdateres klubbens utviklingstrapp. Det er jevnlige tester, analyser av teknikk og frekvens.
  • Klubben har god oppfølging i treningsgruppene fra grenskolen og oppover, med kompetente trenere på de yngre gruppene og fokus på aldersrelatert trening.
  • I tillegg til fokus på at utøvere skal oppnå internasjonale resultater, er det også viktig at det er plass til de som ikke ønsker å satse. Eliteklubben har en bred bredde, med stor og kvalitetsbevisst grenskole, gjerne treningsgrupper, tilbud til parautøvere, ulike aktiviteter og flere grener.
  • Klubben bør tilby et godt og bredt aktivitetstilbud til lokalmiljøet for alle aldersgrupper og nivåer. For breddeaktiviteter er det viktig med dyktige trenere og instruktører, som kan skape mestring og ivareta barn, ungdom og voksne på en god måte. Opplevelsen av fellesskap og det å bli sett er like viktig uavhengig av alder og ferdigheter.
  • Klubbens instruktører bidrar i svømmeundervisningen for skoler og barnehager i nærområdet.

Må ha på plass

Det er viktig med god kvalitet på opplæringen, bra rekruttering og utdannede instruktører. Norges Svømmeforbund har grenskoler i alle våre grener:

Para svømmeidrett er betegnelsen på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser. Og svømmeidrett er noe de aller fleste kan drive med, uansett funksjonsnedsettelse. Dere som er i klubb, trenger ikke være eksperter på funksjonsnedsettelser og tilrettelegging. Det viktigste er å være åpen, nysgjerrig og løsningsorientert.

Alle klubber bør gjøre en kartlegging og ta stilling til hvordan de kan legge til rette og gi tilbud til en eller flere parautøvere (både opplæring og trening). Det bør også være informasjon på hjemmesiden som sier noe om tilbud som finnes – eller hva klubben gjør når det kommer henvendelser og hvilket tilbud de kan gi.

Mer om praraidrett

I tillegg til det som skjer i bassenget, må det være organisert aktiviteter på land. Før/etter trening med planlagte program for treningen. Eks. ulike skadeforebyggende øvelser, styrketrening med bruk av egen kroppsvekt, evt. vekter for eldre utøvere. Alternative økter i andre idretter, eks. løping, ski, roing osv.

Landtrening

Skadefri.no

Klubben har treningspartier for de utøverne som ønsker å konkurrere på lokalt og regionalt nivå.

Klubben har egne treningspartier for de som kun ønsker å trene, men ikke delta på konkurranser.

Treningsgrupper

Klubben har hele tiden utøvere som kvalifiserer seg inn i landslagssystemet, og har utøvere på seniorlandslag.

For utøvere som ønsker å satse tilrettelegger klubben ut i fra studier/jobb. Klubben dekker også egenandel for utøvere på landslag.

På de øverste nivåene i konkurransegruppene er det analyse av teknikk og frekvens. Det er implementert testbatteri.

Klubben legger til rette for medisinsk oppfølging av utøvere ved behov, og samarbeider med landslag og evt. OLT .

Bør ha på plass

Hvis klubben har utøvere på 15 år eller eldre som er med i konkurranser, bør alle gjennomføre Ren Utøver.

Ren utøver

En sportslig plan viser hvilke sportslige mål man har, og hvordan man skal arbeide for å nå dem. Planen bør skille mellom ulike alderssegment og satsingsnivåer. Innholdet bør være i tråd med idrettslagets øvrige planer, mål og visjon. Den sportslige planen er et godt verktøy for å sikre at aktiviteten i idrettslaget bygger opp under samme mål.

Norges Svømmeforbund har egen sportslig plan for svømming som ligger på nett, og for de andre grenene går man inn på dette på trenerkurs.

Sportslig plan svømming

Klubben bør også tilby opplæring i ulike grener og stilarter til ungdom og voksne. Disse bør organiseres i egne grupper, og ikke sammen med barn i grenskolen.

Bredde og folkehelse

Eliteklubben bør ha utøvere på juniorlandslag til en hver tid, slik at klubben har utøvere som på sikt kan kvalifisere seg til seniorlandslaget.

Kan ha på plass

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys flere grener i klubben. Start gjerne med grenskolen i den aktuelle grenen.

Sjekk ut de ulike grenene i menyen øverst på siden.

Starte ny gren

Breddeaktivitet som har fokus på mestring, lek og variert aktivitet i vann.

Mer om Vill i vann

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys camper og aktiviteter for barn og ungdom i ferier. Sjekk gjerne ut om kommunen, fylket eller andre organisasjoner har midler dere kan søke om for å gjøre ferieaktiviteten rimeligere for deltakerne.

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan klubben tilby svømmeopplæring for barnehagebarn med midler fra fylkeskommunen. Sjekk ut deres fylkeskommune.

Klubben har egen mastersgruppe med voksne som trener og konkurrerer i mastersklasser.

Hvis klubben har utøvere i vannpolo eller synkron, kan de delta på den årlig Vannpolohelga eller Synkronhelga. Hør med vannpoloutvalget eller synkronutvalget når neste samling er.

X