go up

Trenere – Breddeklubb

 • I breddeklubben er det først fokus på instruktører med godkjent utdannelse. Hvis klubben også tilbyr treningspartier utover opplæring i grenskoler, bør trener ha Trener 1-utdanning.
 • I tillegg bør det være fokus på jevnlig etterutdanning, så instruktører og trenere får input, inspirasjon og oppdatert kompetanse. Hva med Vill i vann-trenerkurs? Da kan klubben starte med egne Vill i vann-grupper, eller instruktøren/treneren får mer inspirasjon til å lage varierte treninger.
 • Det er fokus på varierte og morsomme treninger. Instruktører og trenere bør derfor alltid søke etter inspirasjon til morsomme treninger. Konferansene til Norges Svømmeforbund, samt Instruktørkonferansen er viktige arenaer for instruktørene og trenere til å få påfyll og inspirasjon.
 • Utdannede instruktører og trenere er sentralt for å kunne tilby god kvalitet på det som skjer i vannet. Klubben må ha en god strategi for rekruttering av de rette instruktørene, samt en god kultur for skolering og ivaretakelse av instruktørene. Instruktørkurs kan arrangeres i klubb, eller man kan delta på kurs andre arrangerer. Samarbeid med andre klubber om kompetanseheving av instruktører anbefales, som f.eks. felles instruktørsamlinger.

Klubben har alt dette på plass:

 • Alle trenere og instruktører har gjennomført Trenerattesten, og klubben har registrert det. 
 • Instruktører med relevant utdanning
 • Hovedtrener med Trener 1 etter opplæringsnivå
 • God kultur for skolering og ivaretakelse av instruktører og trenere

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Rutiner for å sette opp instruktør/trenerkurs
 • Tilbyr jevnlig etterutdanning
 • Vill i vann Trenerkurs
 • Deltar på Kompetansehelga
 • Deltar på Instruktørkoferansen

Klubben kan ha dette på plass:

 • Deltar på Trener/Lederkonferansen
 • Strategi for rekruttering av instruktører og trenere

Ressursbank

Tips og ressurser kommer snart

X