go up
Les hele saken

Trenere – Breddeklubb

  • I breddeklubben er det først fokus på instruktører med godkjent utdannelse. Hvis klubben også tilbyr treningspartier utover opplæring i grenskoler, bør trener ha Trener 1-utdanning.
  • Alle trenere og instruktører må ha gjennomført Trenerattesten, og klubben har gått inn i systemet og godkjent alle.
  • I tillegg bør det være fokus på jevnlig etterutdanning, så instruktører og trenere får input, inspirasjon og oppdatert kompetanse. Hva med Vill i vann-trenerkurs? Da kan klubben starte med egne Vill i vann-grupper, eller instruktøren/treneren får mer inspirasjon til å lage varierte treninger.
  • Det er fokus på varierte og morsomme treninger. Instruktører og trenere bør derfor alltid søke etter inspirasjon til morsomme treninger. Konferansene til Norges Svømmeforbund, samt Instruktørkonferansen er viktige arenaer for instruktørene og trenere til å få påfyll og inspirasjon.
  • Utdannede instruktører og trenere er sentralt for å kunne tilby god kvalitet på det som skjer i vannet. Klubben må ha en god strategi for rekruttering av de rette instruktørene, samt en god kultur for skolering og ivaretakelse av instruktørene. Instruktørkurs kan arrangeres i klubb, eller man kan delta på kurs andre arrangerer. Samarbeid med andre klubber om kompetanseheving av instruktører anbefales, som f.eks. felles instruktørsamlinger.

Må ha på plass

Idrettstinget vedtok i 2021 obligatorisk trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Det betyr at alle trenere, instruktører og de som har ansvar for idrettsaktivitet må oppfylle kravet om Trenerattest. Det er klubbenes ansvar å sikre at kravet oppfylles. Klubben må gå inn og godkjenne alle trenere i klubb som har gjennomført trenerattesten.

Trenerattesten kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidrett, én for trenere i ungdomsidrett og én for trenere i voksenidrett.

Mer om trenerattesten

Brukerveiledning IL

Instruktører og trenere med relevant utdanning ut i fra hvilket nivå de har ansvar for.

Hovedtrener har Trener 1 etter opplæringsnivå.

Klubben har god kultur for skolering og ivaretakelse av instruktører og trenere.

Mer om utdanning

Bør ha på plass

Det skal være mulig å utvikle seg på det nivået man arbeider på, uten å ta neste steg i utdanningen. Etterutdanningen tar utgangspunkt i grunnutdanningsnivået som deltakeren har. Det skal f.eks ikke være nødvendig å gå fra Trener 1 til Trener 2-utdanning (opp i nivå), når man er fornøyd med det nivået man arbeider på. Etterutdanning kan gjennomføres som e-kurs, eller man kan gjennomføre etterutdanningsmoduler i klubben for alle instruktører/trenere.

Mer om etterutdanning

Deltakelse på konferanser er en fin mulighet for klubbens ulike trenere til å lære mer, få et større nettverk, god erfaringsutveksling og input til treneroppgavene.

Kompetansehelga

 

Trener/lederkonferansen

Klubber/kretser kan arrangere instruktørkurs for begynnerinstruktør og videregående instruktør svømming, baby- og småbarnssvømming, Instruktørkurs funksjonshemmede/Parakurs svømmeopplæring. De kan også arrangere praksissamlinger i Trener 1 svømming.

Det kan være en stor fordel å ha dialog med andre klubber i nærområdet/kretsen, da kan man sikre god deltakelse på kursene og at man gjør en fordeling på hvem som arrangerer de ulike kursene.

Mer om arrangering av kurs

Kan ha på plass

Klubbens trenere kan gjerne ta Vill i vann trenerkurs for å lære flere morsomme øvelser, mer om andre grener og om Vill i vann. Enten om klubben har eller starter med Vill i vann grupper, eller som etterutdanning for å bli en mer kreativ trener med bruk av lek og morsomme øvelser som en del av vanlig trening.

Vill i vann trenerkurs

For mange idrettslag er det utfordrende å få tak i mennesker som både har lyst og kompetanse til å påta seg en trener- eller instruktøroppgave. Derfor er det desto viktigere å ha en plan for hvordan man skal rekruttere dem. Ved å tilby muligheten for kompetanseheving og å vise at man blir del av et trenerkollegium kan det være lettere å rekruttere trenere.

Mange trenere føler seg alene med sin oppgave og at de ikke har noen god kobling til resten av idrettslaget. Ved å legge til rette for at trenerne føler seg som en del av et felleskap kan man øke trivselen blant trenere og bidra til at de ønsker å være trenere lenger.

Mer om trenerrollen

Ønsker klubben mer info, eller bistand fra Norges Svømmeforbund ang. trenere, instruktører eller utdanning?

Her finner du kontaktinfo: https://utdanning.svomming.no/om-utdanningen/kontakt-oss/

X