go up

Organisasjon – Breddeklubb

 • Breddeklubben har på plass det grunnleggende organisatorisk for å kunne drive variert aktivitet.
 • Lovnorm, godkjent medlemssystem og regnskapet er på plass, samt at personene som har rollen politiattesansvarlig og barneidrettsansvarlig er sikre i sine roller.
 • Det kan også være lurt å ha en egen klubbhåndbok som beskriver hvordan ting gjøres i klubben, med rollebeskrivelse av styrets oppgaver, og med er oversiktlig årshjul som viser hva som skal gjøres når.
 • En oppdatert webside med riktig informasjon gir et godt inntrykk av klubben. Spesielt delen om klubbens aktivitetstilbud, men også om klubben som organisasjon må være oppdatert.
 • Klubben er også aktiv på sosiale medier, og har en Facebookside med info og oppdaterte nyheter om aktiviteten
 • En håndbok for hvordan grenskolen driftes bør være på plass. Grenskolehåndboka  er en skriftlig beskrivelse av hvordan opplæringen i de ulike grenskolene i klubben fungerer. Her står det blant annet om ansettelsesrutiner, organisering, HMS-rutiner, utstyr, informasjonsrutiner, arbeidsoppgaver for grenskoleansvarlig, hovedinstruktører og instruktører osv. Det tar litt tid å skrive en slik håndbok, men når det er gjort er den til stor hjelp for alle som har noe med opplæringen å gjøre.
 • Bruk www.tryggivann.no til administrering av opplæring.
 • Å ha en solid og ryddig økonomi gir mulighet for vekst. Det er alltid viktig å ha kontroll på klubbens økonomi.
 • Det er plass for alle i klubben, uavhengig av familiens økonomi. Klubben har så lave kostnader som mulig, og støtteordninger til de som trenger det. Klubben oppfordres til å bli en «Alle med» -klubb, og gjennomføre «Alle med»-programmet i klubben.
 • Klubben har retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Klubben følger NIF sine retningslinjer, og styret er ansvarlig for at retningslinjene er kjent og blir fulgt. Styret er også kjent med veilederen for hvordan håndtere saker om seksuell trakassering og overgrep i klubben. Klubben oppfordres til å bli en «Trygg på trening» -klubb, og gjennomføre programmet i klubben.
 • Klubben kjenner til NIF sine retningslinjer mot vold og trusler i idretten.

Klubben har alt dette på plass:

 

 • Har oppdatert lovnorm
 • Har godkjent elektronisk medlemssystem
 • Følger regnskapsbestemmelser
 • Politiattestansvarlig
 • Barneidrettsansvarlig
 • Følger personvernsbestemmelser
 • Retningslinjer seksuell trakassering
 • Retningslinjer økonomi som barriere
 • Kontrakter (hvis klubben har ansatte)

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Håndbok for grenskolen
 • Klubbhåndbok
 • Handlingsplan for styret og et årshjul
 • Er et Rent idrettslag
 • Rutiner for kommunikasjon
 • Kjenner til veileder for håndtering av vold og trusler i idretten
 • Kjenner til og har oversikt over ulike retningslinjer, eks. retningslinjer for publisering av bilder og film

Klubben kan ha dette på plass:

 • Virksomhetsplan
 • Sportslig plan

Ressursbank

Flere tips og ressurser kommer snart

For klubbledelsen

For mer info om klubbledelse og arbeidsgiveransvar, ta en titt på denne siden.

Klubbpakka.no

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy, skreddersydd for idrettslagenes virksomhet, som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett.

Klubbpakka gir en juridisk veiledning innenfor hovedområdene NIFs lov og lovnormen for idrettslag, «idrettens» plikter som arbeidsgiver, styrets oppgaver og ansvar, idrettens forsikringer og erstatningsansvar, samt spørsmål innenfor skatt- og merverdiavgift.

NSFs avtale med Klubbpakka gir klubbledelsen fri tilgang til en rekke standardavtaler, standarddokumenter og foredrag som er skreddersydd for idrettslag generelt og for klubber i Norges Svømmeforbund spesielt. Nye dokumenter som er utviklet spesielt for svømmeklubber er ansettelsesavtaler for daglig leder, hovedtrener, trener og trener på timebasis. Klubbpakka inneholder også en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Klubbene har i tillegg tilbud om redusert pris på advokattimer. Se her for innlogging til Klubbpakka: www.klubbpakka.no. Du må ha passord for å logge deg inn, ta kontakt med cathrine@svomming.no, for å få tilsendt passord.

Klubbpakka er et produkt utarbeidet av advokatene Pål Kleven, Tomas Kristensen, Sturla B. Torkildsen og advokatfullmektig Hildegard Lian i advokatfirma Kleven & Kristensen. Klubbpakka er et skreddersydd produkt for alle klubber og øvrige organisasjonsledd tilsluttet NIF.

Ønsker klubben mer info, eller bistand fra Norges Svømmeforbund?

Ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, tlf: 92461659, cathrine@svomming.no

X