go up
Les hele saken

Ledelse – Breddeklubb

  • Ledelsen har kontroll på det klubben må ha på plass og evt. hva som mangler. De har fokus på godt miljø og å være en mestringsorientert klubb. Styret har gode rolleavklaringer, valgkomiteen er på plass, og det er godt engasjement rundt årsmøtet.
  • En viktig rolle er personen som har ansvar for opplæringen. Eks. Svømmeskoleansvarlig hvis klubben har svømmeskole. Rollen er godt nedskrevet, og personen har god kontroll på opplæringen, gjennomføring og evt. utvikling av grenskolen. Den som er ansvarlig for opplæringen bør engasjeres eller ansettes med utgangspunkt i faglig dyktighet, engasjement og innsats, og bør ikke ha andre roller i klubben.
  • Ansvarlig for grenskolen er ansvarlig for rekruttering, skolering, ivaretakelse og utdanning av instruktørene. I enkelte klubber har man ansatt noen i denne rollen eller det utbetales et honorar, men hos de fleste er dette basert på frivillighet. Dette er en viktig rolle med et stort ansvar.
  • Styret må ha god forståelse for hvorfor og hvordan man bygger opp og videreutvikler klubbens grenskoler. Det bør være tydelig rolle- og ansvarsavklaring mellom frivillige og evt. ansatte. Klubben bør ha alt det formelle på plass, som politiattester, valgkomité, vedtekter, barneidrettsansvarlig, godkjent elektronisk medlemssystem osv.
  • Styret og grenskoleansvarlig er opptatt av å utvikle seg selv i egen rolle eller innenfor sine arbeidsområder, og deltar årlig på Kompetansehelga til Norges Svømmeforbund.

Må ha på plass

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Les mer om årsmøtet

Styret skal være lovlig valgt på årsmøtet og følge loven til idrettslaget på antall og fordeling av kjønn. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, det vil si at det idrettslaget er ansvarlig for – er styret ansvarlig for.

Mer om styrets ansvar

E-læring styret

I svært mange idrettslag er det vanskelig å få nok tillitsvalgte. For å lykkes med dette er det viktig at valgkomiteen jobber godt gjennom hele året og har en plan for hvordan rekrutteringen skal gjøres. Valgkomiteen må kjenne godt til hvilken kompetanse som trengs og hva det innebærer å ha et tillitsverv i idrettslaget.

Mer om valgkomité

Hvis klubben har ansatte må de ansatta ha fått en gyldig kontrakt.

Klubbpakka.no er en gratis tjeneste for klubber i NSF. Her finner dere eksempler på kontrakter for ulike roller i våre klubber skrevet av idrettsadvokatene:

Klubbpakka.no

Les mer på disse to sidene om arbeidsgiveransvar:

Arbeidsgiveransvar NSF

Arbeidsgiveransvar NIF

Den som er grenskoleansvarlig har det faglige ansvaret for grenskolen, og skal sikre at opplæringen i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene NSF har lagt til grunn for den aktuelle grenskolen. Personen er også ansvarlig for oppfølging av instruktørene, og må sørge for at de får den nødvendige utdanningen og blir fulgt opp med videre skolering/etterutdanning.

Mer om grenskoleansvarlig

 

Bør ha på plass

Et velfungerende styre, engasjerte utvalg og dyktige frivillige/ansatte er avgjørende for at man skal kunne nå de målene man har satt for sin klubb. Derfor er det viktig at alle roller i klubben, og hvilke oppgaver de ulike rollene skal gjøre er nedskrevet og kjent. Det er lurt å ha de nedskrevet i klubbhåndboka, og at det ligger synlig for alle medlemmer. Organisasjonskartet skal gjøre det tydelig hvordan klubben er bygget opp.

God oversikt og kontroll er viktig for styret. Det er viktig å ha gode referater fra styremøtene, hvor det tydelig kommer frem evt. vedtak styret har tatt. Dette bør lagres i idrettslagets egen skylagringstjeneste, og ikke hos private. NIF har tilbud til klubber for bruk av Idrettens Office 365 der klubben kan lagre dokumenter og som hjelper klubben å kommunisere, samarbeide og få arbeidet gjort.

Maler styremøter

Digitale tjenester

Styret og evt. andre lederroller i klubben, eks. grenskoleansvarlig, bør delta på NSFs årlige Kompetansehelg. Erfaringsutveksling, mer kompetanse og læring er viktig for utvikling av klubb og inspirasjon til klubbledelsen.

Kompetansehelga

Kan ha på plass

Det er lurt å ha god kommunikasjon og dialog med andre klubber i lokalmiljøet. Slik kan dere planlegge når deres ulike konkurranser skal være, felles samlinger, og erfaringsutveksling med andre klubbstyrer.

Styret og grenskoleansvarlig kan delta på den årlige Trener/Lederkonferansen til NSF. Trener/lederkonferansen markerer starten på en ny sesong for NSFs klubber og skal gi deltakerne en ekstra «boost» inn i sesongstart. Trener/lederkonferansen er for ALLE klubber, uavhengig av ambisjonsnivå og størrelse. I tillegg til fellesforedrag har vi Trenerkonferansen for svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming, og Lederkonferansen (uavhengig av gren).

Trener/Lederkonferansen

X