go up

Ledelse – Breddeklubb

 • Ledelsen har kontroll på det klubben må ha på plass og evt. hva som mangler. De har fokus på godt miljø og å være en mestringsorientert klubb. Styret har gode rolleavklaringer, valgkomiteen er på plass, og det er godt engasjement rundt årsmøtet.
 • En viktig rolle er personen som har ansvar for opplæringen. Eks. Svømmeskoleansvarlig hvis klubben har svømmeskole. Rollen er godt nedskrevet, og personen har god kontroll på opplæringen, gjennomføring og evt. utvikling av grenskolen. Den som er ansvarlig for opplæringen bør engasjeres eller ansettes med utgangspunkt i faglig dyktighet, engasjement og innsats, og bør ikke ha andre roller i klubben.
 • Ansvarlig for grenskolen er ansvarlig for rekruttering, skolering, ivaretakelse og utdanning av instruktørene. I enkelte klubber har man ansatt noen i denne rollen eller det utbetales et honorar, men hos de fleste er dette basert på frivillighet. Dette er en viktig rolle med et stort ansvar.
 • Styret må ha god forståelse for hvorfor og hvordan man bygger opp og videreutvikler klubbens grenskoler. Det bør være tydelig rolle- og ansvarsavklaring mellom frivillige og evt. ansatte. Klubben bør ha alt det formelle på plass, som politiattester, valgkomité, vedtekter, barneidrettsansvarlig, godkjent elektronisk medlemssystem osv.
 • Styret og grenskoleansvarlig er opptatt av å utvikle seg selv i egen rolle eller innenfor sine arbeidsområder, og deltar årlig på Kompetansehelga til Norges Svømmeforbund.

Klubben har alt dette på plass:

 

 • Lovlig gjennomført årsmøte
 • Lovlig valgt styre
 • Valgkomité
 • Tydelig rollebeskrivelse for grenskoleansvarlig
 • Kontrakter hvis ansatte

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Organisasjonskart
 • Deltar på Kompetansehelga
 • Tydelig nedskrevne rolleavklaringer

Klubben kan ha dette på plass:

 • Styret og grenskoleansvarlig deltar på Trener/Lederkonferansen
 • Har godt nettverk med ledelsen i klubber i lokalmiljøet

Ressursbank

Her kommer mer info, tips of ressurser til ledelsen

X