go up
Les hele saken

Arrangement – Breddeklubb

  • I breddeklubben er det sosialt, og det er viktig med møteplasser for alle medlemmer. Det er derfor viktig å arrangere egne klubbkvelder, både hele klubben sammen og også i hver av gruppene. Det kan være gøy å ha uformelle klubbkonkurranser, eks. ved sesongslutt til jul og sommer.
  • Å legge til rette for at medlemmene har en god sosial opplevelse i klubben er viktig. Det bør arrangeres enkle sommer og/eller juleavslutninger for å samle medlemmene og gi de en følelse av å være en del av en helhet. Det kan f.eks. være en felles oppvisningsdag.
  • Hvis det er interesse for det i klubben, kan det å arrangere rekrutt/ mosjonskonkurranser være aktuelt. Eks. for de minste eller hva med en Open Water konkurranse?

Må ha på plass

Det skal være gøy å være medlem i klubben, og derfor er det viktig med sosiale aktiviteter utenom treningene også. For alle nivåer i klubben. Inviter på pizzakveld, quiz, kveldsmat etter trening, eller andre sosiale aktiviteter. Juleavslutning og sommeravslutning er viktige markeringer. Både for opplæringsnivåene og treningsgruppene.

Klubbmesterskap eller oppvisningsevent er bra for å styrke samholdet på tvers av nivåene i klubben. Lag morsomme klubbmesterskap der de små kan delta med de store, eks. stafettlag, morsomme konkurranser/leker osv. La de store hjelpe de små, vise de teknikker osv. Klubben må skape stolthet over å være medlem i klubben, bruk klubbklær på alle nivåer, badehetter, heiarop.

Tips klubbstevne – svømming

Bør ha på plass

Klubben bør arrangere konkurranser for de minste slik at de kan øve seg på en approbert konkurransesituasjon. Slike konkurranser skal være morsomme å delta på, lavterskel og alle skal oppleve mestring, samt få premie.

Sjekk ut lenkene nederst på siden for konkurranser for de minste i våre ulike grener.

Husk på Idrettens barnerettigheter!

Mosjonskonkurranser for voksne er også fint å arrangere, eks. i Open Water svømming.

Klubben bør ha nedskrevet i klubbhåndboka hvilke roller arrangementskomitén har, og de ulike oppgavene som må gjøres for de ulike arrangementene i klubben.

Hvordan rekrutterer klubben frivillige? Hvordan tar dere vare på de frivillige dere har?

Frivilligheten er den viktigste for at klubben skal kunne ha god aktivitet, og ha gode arrangement.

Mer om frivillighet

Kan ha på plass

Kanskje klubben ønsker å arrangere en Open Water konkurranse? En slik konkurranse kan både være approbert med dommere, eller som en mosjonskonkurranse for alle som ønsker å delta.

Open Water konkurranser

Klubben kan gjerne arrangere approberte konkurranser med dommere hvis dere har utøvere som ønsker å delta på dette.

Sjekk ut lenkene under for info om konkurranser i de ulike grenene.

Hvis klubben arrangerer approberte konkurranser må klubben ha dommere. Klubben kan arrangere dommerkurs selv, eller delta på de dommerkursene som settes opp.

Dommerkurs

Ønsker klubben mer info, eller bistand fra Norges Svømmeforbund ang. arrangement?

Ta kontakt med:

  • post@svomming.no – så vil vi hjelpe deg i kontakt med rett person/utvalg på arrangement på grenen du har spørsmål om
  • Kristin Homb, kristin@svomming.no – dommere
X