go up

Arrangement – Breddeklubb

  • I breddeklubben er det sosialt, og det er viktig med møteplasser for alle medlemmer. Det er derfor viktig å arrangere egne klubbkvelder, både hele klubben sammen og også i hver av gruppene. Det kan være gøy å ha uformelle klubbkonkurranser, eks. ved sesongslutt til jul og sommer.
  • Å legge til rette for at medlemmene har en god sosial opplevelse i klubben er viktig. Det bør arrangeres enkle sommer og/eller juleavslutninger for å samle medlemmene og gi de en følelse av å være en del av en helhet. Det kan f.eks. være en felles oppvisningsdag.
  • Hvis det er interesse for det i klubben, kan det å arrangere rekrutt/ mosjonskonkurranser være aktuelt. Eks. for de minste eller hva med en Open Water konkurranse?

Klubben har alt dette på plass:

  • Klubbkvelder
  • Klubbkonkurranser/oppvisningsdager

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

  • Rekrutt/mosjonskonkurranser
  • Arrangementskomité

Klubben kan ha dette på plass:

  • Arrangerer Open Water konkurranser
  • Arrangerer approberte konkurranser
  • Dommere

Ressursbank

Tips og ressurser kommer snart

X