go up

Anlegg – Breddeklubb

 • Breddeklubben har god tilgang til anleggene i nærheten, og vet hva som finnes av anlegg i kommunen de kan bruke.
 • Klubben er også gode på å utnytte plassen de har ved å eks. ha flere grupper samtidig i bassenget, på ulike måter.
 • Klubben bør også kartlegge muligheter for evt. utvidelse, eller muligheter for eks. å svømme ute om sommeren.
 • Klubben har nok med utstyr både for grenskolen, landtrening, for evt. nye grener og morsomme treninger.
 • Sørg for god tilgang til anleggene i nærheten. Dette er avgjørende for å kunne drive med aktivitet. Derfor er det lurt å ha god dialog med kommunens Idrettsråd.
 • Ønsker klubben at det bygges flere anlegg må klubben kontinuerlig være i dialog med Idrettsråd og kommune for å fremme klubbens behov. Det anbefales å ha en anleggsansvarlig i styret, og ha en strategi for hvordan klubben skal jobbe for å få flere anlegg.

Klubben har alt dette på plass:

 • God dialog med Idrettsrådet og kommunen
 • Kartlagt anleggsbehov
 • Kartlagt anleggutnyttelse
 • Kartlagt muligheter for å utvide aktivitetstilbud
 • Anleggsansvarlig i styret

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Utstyr
 • Kartlegge fremtidig behov
 • Anleggsplan /-strategi

Klubben kan ha dette på plass:

 • Kartlagt Open Water muligheter

Ressursbank

Mer info kommer her

X