go up
Les hele saken

Anlegg – Breddeklubb

  • Breddeklubben har god tilgang til anleggene i nærheten, og vet hva som finnes av anlegg i kommunen de kan bruke.
  • Klubben er også gode på å utnytte plassen de har ved å eks. ha flere grupper samtidig i bassenget, på ulike måter.
  • Klubben bør også kartlegge muligheter for evt. utvidelse, eller muligheter for eks. å svømme ute om sommeren.
  • Klubben har nok med utstyr både for grenskolen, landtrening, for evt. nye grener og morsomme treninger.
  • Sørg for god tilgang til anleggene i nærheten. Dette er avgjørende for å kunne drive med aktivitet. Derfor er det lurt å ha god dialog med kommunens Idrettsråd.
  • Ønsker klubben at det bygges flere anlegg må klubben kontinuerlig være i dialog med Idrettsråd og kommune for å fremme klubbens behov. Det anbefales å ha en anleggsansvarlig i styret, og ha en strategi for hvordan klubben skal jobbe for å få flere anlegg.

Må ha på plass

Idrettsrådet er bindeleddet mellom idretten og kommunens politiske nivå. Idrettsrådet består av alle idrettslag tilsluttet NIF i kommunen. Idrettsrådet lager idrettens samlede prioriteringer og presenterer dem for kommunen, også når det gjelder anlegg. Det er svært viktig for klubben å delta aktivt i idrettsrådets arbeid, for å ha direkte innflytelse og for å sikre tilgang på informasjon.

Selv om kommunen har et driftsselskap (KF eller AS), er det fortsatt kommunen som har forpliktelsene. Daglige diskusjoner om praktiske ting kan tas med representant for driftsselskapet (bademester/daglig leder), men overordnede spørsmål om vilkår for bruk og fordeling av tid bør tas med kommunen (typisk gjennom idrettsrådet).

Finn ditt Idrettsråd

Klubben må kartlegge hvor mye plass de har i basseng i dag, og hvor mye plass de trenger til  dagens aktivitet.

Kan plassen i basseng tilgjengelig utnyttes bedre?

Kan plass til landtrening utnyttes bedre?

Kan flere grupper trene samtidig?

Er det mulig å få tilgang til mer basseng hvis det trengs?

Anleggsstrategien må følges opp, og tas frem ofte på styremøter. Anleggsansvarlig bør være en fast person i styret, og kan være eks. et styremedlem eller styreleder. Ved at en person alltid har ansvar for å følge opp anlegg og anleggsstrategien sikrer klubben at det ikke kun er engasjerte enkeltpersoner som har denne rollen, og at fokus på anlegg forsvinner når denne personen slutter i klubben.

Det tar tid å få bygget anlegg, og derfor må denne rollen alltid være tydelig engasjert i klubben og lokalmiljøet.

Anleggshåndboka

Bør ha på plass

Hvordan ser klubben ut om 5, 10, 15 år? Hvordan er befolkningsmassen i nærområdet da? Hvor mye anleggsplass har dere nå, og hva blir behovet i fremtiden?

Det er lurt å kartlegge dette, og så få dette inn i en anleggsstrategi.

Det er viktig at klubben har en rullerende, skriftlig plan. Denne planen er grunnlaget for all ekstern kontakt. Å få vedtatt at det skal bygges, og å bygge anlegg tar tid. Hva skal dere si til idrettsråd og politikere hvis dere ikke vet hva dere trenger, nå og om fem og ti år?

Klubben må derfor være i forkant, og tidlig jobbe inn mot idrettsråd, kommune og politikere for å synliggjøre hva klubben har behov for i fremtiden.

Klubben må se på hvordan anleggskapasiteten er i dag. Hvor gamle er bassengene? Vil det være behov for rehabilitering snart? Hvor stor vil klubben være om to, fem to og ti år? Hvilke andre behov vil det være i kommunen? Skolesvømming, rehabilitering, publikumssvømming, andre idretter osv. Klubben bør lage en anleggsstrategi som viser hvilke anleggsbehov klubben trenger nå og i fremtiden.

Klubben har nok med utstyr både for grenskolen, landtrening, for evt. nye grener og morsomme treninger.

Spillemidler utstyr

Kan ha på plass

Er det områder i nærområdet klubben kan bruke til å trene ute? Kan noe av evt. svømmeopplæringen skje utendørs? Om sommeren kan kapasiteten til klubben økes hvis det er muligheter for bruke uteområder, og sikkerheten er kartlagt og ivaretatt.

 

Mer om Open Water

Ønsker klubben mer info, eller bistand fra Norges Svømmeforbund ang. anlegg?

Her finner du kontaktinfo: https://svomming.no/forbundet/svommeanlegg/

X