go up

Aktivitetstilbud – Breddeklubb

 • Som breddeklubb er det viktigste fokuset å ha god og variert aktivitet til medlemmer i alle aldre.
 • Det er viktig med kvalitet på opplæringen dere tilbyr. Derfor anbefaler vi alle klubber i Norges Svømmeforbund å bruke våre grenskoler, og ha fokus på varierte aktiviteter til alle medlemmer.
 • Klubben har gjerne flere grener, eller Vill i vann aktivitet, slik at medlemmene kan velge den vannaktiviteten som passer dem best.
 • Gjennom klubbens grenskole tilbys opplæring med god kvalitet. God kvalitet vises blant annet gjennom god organisering, flinke instruktører og god informasjonsflyt internt og eksternt.
 • Norges Svømmeskole, nasjonal plan for svømmeopplæring, er tilbyder av program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre, uavhengig av funksjonsgrad, og skal gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge. Norges Svømmeskole skal forbindes med god kvalitet. Klubber med svømming anbefales å følge Norges Svømmeskole sine prinsipper.
 • Klubbene som ikke tilbyr svømming anbefales å tilby opplæring innen sin gren, via grenskolene til Norges Svømmeforbund, eks. Norges Stupskole, Norges Synkronskole, Minipolo og Wet Card.
 • Det anbefales også at breddeklubben tilbyr flere grener og Vill i vann aktivitet.
 • Klubbens bør tilby alle nivåer i den/de grenskolene klubben har, for barn, ungdom og voksne.
 • Hvis klubben har mulighet, så tilbyr de treningsgrupper for de som er ferdig med opplæring, der sosialt miljø, mestring og variert aktivitet er i fokus.
 • Grenskole: Det er viktig med god kvalitet på opplæringen, bra rekruttering og utdannede instruktører. Norges Svømmeforbund har grenskoler i alle våre grener: Norges Svømmeskole, Norges Stupskole, Norges Synkronskole, Minipolo og Wet Card i Open Water. Se link under for mer info om de ulike grenskolene.
 • Paratilbud: Det skal være plass til alle i klubben, uavhengig av funksjonsevne. For mer info, og tips til paratilbud, sjekk ut lenken under.
 • Landaktiviteter: I tillegg til det som skjer i bassenget, må det være noe aktiviteter på land, eks. basistrening, landtrening, osv. Sjekk ut linker under for tips til landtrening.
 • Treningsgrupper: Hvis klubben har mulighet bør man tilby trening på mosjonsnivå for utøvere som er ferdig med nivåene i grenskolen.
 • Vill i vann: Breddeaktivitet som har fokus på mestring, lek og variert aktivitet i vann.
 • Opplæring for ungdom og voksne: Klubben bør også tilby opplæring i ulike grener og stilarter til ungdom og voksne. Disse bør organiseres i egne grupper, og ikke sammen med barn i grenskolen.
 • Flere grener: Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys flere grener i klubben. Start gjerne med grenskolen i den aktuelle grenen.
 • Aktivitetstilbud i ferier: Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys camper og aktiviteter for barn og ungdom i ferier. Vi anbefaler å tilby Vill i vann Camp for ungdom på 12 år og eldre, har kan klubben få støtte til gjennomføring.
 • Svømmeopplæring for barnehagebarn: Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan klubben tilby svømmeopplæring for barnehagebarn med midler fra fylkeskommunen.
 • Vannpolohelga og Synkronhelga: Hvis klubben har utøvere i vannpolo eller synkron, kan de delta på den årlig Vannpolohelga eller Synkronhelga

Ressursbank

Her kommer flere ressurser og tips for aktivitetstilbud for Breddeklubben

X