go up

NSF High Five. Fotograf: Rune Bendiksen / AV-OG-TILStarte ny klubb

En klubb kan bli medlem av Norges Svømmeforbund på to måter:

 1. Starte en ny klubb
 2. Et eksisterende Idrettslag oppretter en gruppe som blir medlem av Norges Svømmeforbund

1. Starte en helt ny klubb:

Hvis dere har planer om å starte en ny klubb, så er det viktig at dere kontakter den lokale idrettskretsen så tidlig som mulig.
Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund.

Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, så vil man få gode tips, og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. og som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordnært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.

Nyttige linker:

2. For Idrettslag som allerede er medlem i Norges Idrettsforbund, men som ønsker å opprette en ny gruppe:

 1. Årsmøtet til Idrettslaget må vedta opprettelse av ny gruppe, jmf. lovnormen til Idrettslag §23 Grupper, pkt 1. Der står dette: Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. Les mer i Lovnorm for idrettslag §23. 
 2. Protokollen fra årsmøtet sendes til Idrettskretsen. Din Idrettskrets finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/
 3. Idrettskretsen vil ta dialogen med Norges Svømmeforbund, og etter godkjennelse fra Norges Svømmeforbund vil Idrettskretsen opprette den nye gruppen.
 4. Når dette er gjort vil klubben motta mer informasjon fra Norges Svømmeforbund.

 

Hvilke aktiviteter kan klubben drive med?

En klubb kan ha aktivitet innen en eller flere av våre svømmeidretter:

 • Svømming
 • Stup
 • Synkronsvømming
 • Vannpolo
 • Masters (svømmere og stupere over 25 år)
 • Open Water

 

En klubb som er medlem i Norges Svømmeforbund kan også drive med:

 • Babysvømming (barn 0-2 år)
 • Småbarnssvømming (barn 3-5 år)
 • Svømmeopplæring for barn, ungdom og voksne
 • Vill i vann (breddetilbud for barn og ungdom)
 • Vanngymnastikk

 

Kontaktinfo til klubben
Laget oppfordres til å opprette fast postadresse, helst postboks. I tillegg er det en stor fordel om klubben har en egen e-post adresse (feks: post@svommeklubben.no).

 

Oppstartshjelp – tilbud til nye klubber i NSF

Oppstartshjelp består av et klubbesøk der fokus er en introduksjon til norsk svømming og NSF sine tilbud innenfor utdanning og klubbutvikling. I tillegg får klubben inntil 6000 kr i behovstilpasset støtte til instruktør- eller trenerutdanning.

Velkommen til våre nye medlemsklubber!

 

Spørsmål ang. oppstart av ny klubb eller ny gruppe i Norges Svømmeforbund?

Ta kontakt med din Idrettskrets, eller Tor Arne Volden: tor.arne@svomming.no

X