go up

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering innenfor idretten (Idrettspolitisk Dokument, side 11).

Norsk Idrett har egne retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes og etterforskes av politiet.

Norges idrettsforbund har også laget en veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Les mer om veilederen.

Norges Svømmeforbund oppfordrer alle sine klubber om å følge retningslinjene for seksuell trakassering og overgrep, samt bruke veilederen hvis seksuell trakassering og overgrep skjer.

 

 

X